Кабар жана жарыялар

“Mathematical Science Publishers (MSP)” маалымат базасына байланыш ачылды...

     Университетибиз үчүн “Mathematical Science Publishers (MSP)” маалымат базасына 31.12.2022 мөөнөтүнө чейин байланыш ачылды.

     Маалымат базада математика тармагындагы рецензияланган 17 журналды камтыйт.

     Маалымат базаны китепканабыздын веб баракчасынан колдонсоңуз болот.