Кабар жана жарыялар

Окумуштуулар кеӊешинин чечимдери (сабактарды дистанттык түрдө окутуу)

Жыйын өткөрүлгөн күнү: 23/03/2020

Коронавирус эпидемиясы менен күрөшүүнүн алкагында университетте сабактарды дистанттык түрдө окутуу маселеси боюнча талкуулор жүрүп, төмөнкү чечимдер кабыл алынган:

 1. Университетте сабактарды Google Classroom жана Google Meet программаларынын жардамы менен интерактивдүү жана онлайн түрдө окутуу;
 2. Google Classroom жана Google Meet программаларынын жардамы менен сабактардын түрк тилинде доц.м.а. Махмут Вурал жана доц.м.а. Гүнтекин Шимшек тарабынан, кыргыз тилинде болсо Азизбек Усубалиев жана Жумагүл Нуракун кызы тарабынан өткөрүлүшүн камсыз кылуу;
 3. Google Classroom жана Google Meet программаларын колдонуу боюнча маалыматтарды 2020-жылдын 24-мартында университеттин веб-баракчасында жарыялоо;
 4. Интерактивдүү жана онлайн сабактардын мөөнөтүнүн (бир сааттык сабактын) эӊ аз 15 жана эӊ көп 20 мүнөттөн болушун камсыз кылуу;
 5. Интерактивдүү жана онлайн сабактарды апталык жүгүртмөдө аныкталган күнүндө жана саатында өткөрүү;
 6. Студенттердин интерактивдүү жана онлайн сабактарга катышуусу окутуучулар тарабынан көзөмөлдөнөт жана ар бир апта сайын жума күнү саат 17:00го чейин тийиштүү деканаттарга/ мүдүрлүктөргө билдирилет. Бул мөөнөт ичинде студенттердин сабактарга катышуусун электрондук текшерүү системасын жабуу;
 7. Студенттерге сабактарга тийиштүү маалыматтардын жооптуу окутуучу тарабынан берилишин камсыз кылуу;
 8. Ара сынактар, семестрдик сынактар, лабораториялык, клиникалык изилдөөлөр ж.б.у.с. иш-чаралар тууралуу маалыматтарды кийинчерээк билдирүү;
 9. Магистратура жана докторантура (PhD) программалары боюнча адистик сынактарды, диссертациялык кеӊештердин жыйындарын жана диссертация коргоо сынактарын тиешелүү жоболорго ылайык өткөрүлгөндүгүн тастыктаган видео, аудио регистрациялары менен жана бакалаврдык диссертацияларынын сабактарын Google Classroom жана Google Meet программаларынын жардамы менен интерактивдүү жана онлайн түрдө өткөрүү;
 10. Мамлекеттик сынактарды Google Classroom жана Google Meet программаларынын жардамы менен интерактивдүү жана онлайн түрдө өткөрүү жана каттоо;
 11. Окутуучулардын ТРнын Жогорку билим берүү комитетинин жетекчилигинин астында түзүлгөн “YÖK-Dersleri” (ЖОЖдордун сабактары) базасын колдоно алуусун камсыз кылуу;
 12. Интерактивдүү жана онлайн сабактардан сырткары ар бир сабактын баллдарын 50 мегабайтты ашпагандай кылып, PDF форматында даярдап, upload тармагындагы ‘ftp://ftp.manas.edu.kg/upload/BIDB/aziz/ папкасына жайгаштыруу.