Кабар жана жарыялар

COVID2019: Жардам берүү

               РЕКТОРАТ

R.30.2020/                                                                                                                  

Тема: Жардам берүү                                                                                               

25.03.2020

 

Кыргыз Республикасында коронавирус менен күрөшүү үчүн каражат чогултуу демилгеси көтөрүлүп, катардагы жарандар, ишкерлер, мамлекеттик жана жеке менчик мекемелердин кызматкерлери өз салымдарын кошууда. Университетибиздин ректораты ушул кат менен бардык окутуучу-профессордук курамыбызды жана административдик кызматкерлерибизди коронавирус менен күрөшүүгө жардам берүүгө чакырат. Ыктыярдуу түрдө чогултулган каражаттар университетибиздин Баш катчылыгында топтолуп, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинде ачылган атайын эсепке которулат.

 

 

Биринчи проректор

А.А. Кулмырзаев

 

Таркатуу:

-Академиялык жана административдик биримдер;