Кабар жана жарыялар

АКАДЕМИЯЛЫК ЖАНА АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН НАЗАРЫНА!

2020-жылдын 30-мартында университеттин ректорлугунун (ректор, биринчи проректор, проректорлор жана башкы катчы) телеконференция аркылуу жыйыны өткөрүлүп, төмөндөгү көрсөтмөнү күчүнө киргизүү чечими кабыл алынган.

Бардык студенттердин, академиялык жана административдик кызматкерлердин бул көрсөтмөдө камтылган талаптарды аткарыш үчүн, тийиштүү иштерди жүргүзүүнү өтүнөбүз.

  

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ректорлугу

 

2020-03-НОМЕРЛҮҮ КӨРСӨТМӨ

 

 1. УНИВЕРСИТЕТТИ БАШКАРУУ:
  1. Кыргыз Республикасында 2020-жылдын 25-мартынан 15-апрелине чейин өзгөчө абал жарыяланган. Ушул себептен улам университеттин уюштуруучулук түзүмүнө ылайык милдеттери, ыйгарым укуктары жана жоопкерчиликтери аныкталган университеттин ар кыл даражадагы жетекчиси өзгөчө абалга тиешелүү чечимдерди эске алып, коронавирус (COVID-19) илдети менен күрөшүү чараларынын алкагында социалдык аралыкты сактап, маалыматтык технологиялардын жардамы менен аралыктан иштөө ыкмаларын колдонуп, мүмкүн болушунча аз сандагы кызматкерлер, биринчи кезекте студенттик шаарчада жашаган кызматкерлер менен өз милдеттерин аткарат. Бул мүмкүн болбогон учурда, ректорат менен макулдашып, башка кызматкерди дайындайт.
  2. Университеттин башкы корпусундагы иш-чаралардын саны мүмкүн болушунча азайтылат, университеттин бардык иштери жана иш-чаралары Чыңгыз Айтматов атындагы студенттик шаарчада жүргүзүлөт.
  3. Социалдык аралыкты сактоо жана адамдар ортосундагы байланышты азайтуу үчүн бардык жыйындар жана сүйлөшүүлөр маалыматтык технологияларды жана телеконференция системасын колдонуу менен өткөрүлөт. Бул өңүттө университеттин ар кыл даражадагы жетекчиси керектүү материалдык-техникалык базаны түзүүгө тийиш. Зарыл болгон учурда маалыматтык технологиялар башкармалыгына кайрылып, жардам сурай алат.
  4. Университтетин Ч. Айтматов студенттик шаарчасын башкаруу иши проректор проф. Исмаил Шенге жана анын орун басары болуп башкы катчы Зия Арпалыга жүктөлөт. Жетекчи өзүнүн орун басары менен чогуу зарыл учурларда ректорат менен макулдашып, бардык иш-чараларды жана иштерди пландаштыруу, координациялоо жана көзөмөлдөө боюнча чечимдерди кабыл алууга, чараларды көрүүгө жана аткарууга укуктуу.
   Студенттик шаарчанын жетекчилиги тарабынан студенттик шаарчада жашагандар менен иштегендердин ден соолугун жана студенттик шаарчанын коопсуздугун сактоого өзгөчө маани берилет, студенттик шаарчага кирүү-чыгуулар текшерилет.
   Декандар, мүдүрлөр, башкармалыктардын башчылары жана ректоратка караштуу түзүмдөрдүн жетекчилери студенттик шаарчанын жетекчилиги менен кызматташып, түзүмдөрдүн иш-чараларын токтоосуз жана координациялуу түрдө жүргүзүшөт.
   Студенттик шаарчанын жетекчилиги керектүү маселелер жана жагдайлар боюнча ректорат менен макулдашып, кошумча чечимдерди кабыл алып, тийиштүү чараларды көрүп, аларды жарыялайт.
  5. Университет тарабынан кабыл алынган ар бир чечим, аныкталган жана көрүлгөн бардык чаралар университеттин веб-сайтында жарыяланып турат. Университеттин веб-сайты негизги маалымат булагы болуп саналат. Башка расмий эмес булактарда жарыяланган маалыматтарга маани берилбейт. Веб-сайтты башкаруу иши университеттин басма сөз жана коом менен байланыш бюросунун мүдүрү док. Бүлент Намал тарабынан жүргүзүлөт.

 

 1. ЖАЛПЫ АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕР:
  1. Ректораттын чечимдерине ылайык жалпы административдик иштер башкы катчынын багыт берүүсүндө жана башкаруусунда, башкармалыктардын башчыларынын жана ректоратка караштуу түзүмдөрдүн жетекчилеринин жетекчилиги жана жоопкерчилиги астында жүргүзүлүп, кызматташууга жана координациялуу түрдө иштөөгө өзгөчө маани берилип, административдик иштер аралыктан иштөө ыкмаларынын жана технологияларынын жардамы менен жүргүзүлөт.
  2. Университеттин маалыматтык технологиялар башкармалыгы муктаж болгон академиялык жана административдик түзүмдөрдү техникалык жактан камсыздоого жооптуу.
  3. Өзгөчө абал учурунда студенттик шаарчалардын коопсуздугуна өзгөчө маани берилет. Чыңгыз Айтматов атындагы студенттик шаарчада жашаган студенттердин жана кызматкерлердин саламаттыгы, коопсуздугу, тамактанышы жана жайгаштырылышы боюнча суроо-талаптар кылдаттык менен каралып, колдо болгон мүмкүнчүлүктөргө ылайык тийиштүү чаралар көрүлөт.
  4. Студенттер жана кызматкерлер жетекчилер менен байланыша ала турган телефон номерлер веб-сайтта жарыяланган. Ошондой эле алар социалдак тармак аркылуу байланыша алышат.

 

 1. ОКУУ-ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР:
  1. Окумуштуулар кеңешинин 2020-жылдын 23-мартындагы чечимине ылайык, университетте аралыктан окутууга өтүлгөн. Мындан сырткары бардык окуу-тарбиялык жана илимий иштер 2020-жылдын 15-апрелине чейин токтотулган.
  2. Аралыктан окутууда колдонула турган ыкма жана технологиялар боюнча студенттерге жана окутуучуларга тийиштүү маалыматтар аралыктан берилет.
  3. Аралыктан окутууну координациялоо үчүн Окумуштуулар кеңешинин 2020-жылдын 23-мартындагы жыйынында аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы түзүлгөн. Бул комиссиянын төрагасы проф. Исмаил Шен, мүчөлөрү проф. Анварбек Мокеев, проф. Али Осман Солак, доц.м.а. Роза Абдыкулова, доц.м.а. Махмут Вурал, доц.м.а. Гүнтекин Шимшек, Гүнхан Айхан жана Азизбек Усубалиев.
  4. Аралыктан окутуу иштерин координациялоо менен аны жигердүү жүзөгө ашырууга жооптуу болгон аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы анын ийгиликтүү жана натыйжалуу болушун арттыруу үчүн ректорат менен макулдашып, академиялык түзүмдөрдөн келген сунуштарды да карап чыгып, тийиштүү чечим кабыл алууга жана чараларды көрүүгө ыйгарым укуктуу.
  5. Декандар жана мүдүрлөр өз факультеттеринде жана жогорку мектептеринде аралыктан окутуу иштерин натыйжалуу ишке ашыруу үчүн Окумуштуулар кеңеши жана ректорат тарабынан кабыл алынган чечимдерге, ректорат тарабынан көрүлө турган чараларга жана бериле турган көрсөтмөлөргө ылайык, бул иш-чараларды координациялоо, көзөмөлдөө жана баалоо боюнча жооптуу болушат. Декандар жана мүдүрлөр аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы менен макулдашып, зарыл чараларды көрүүгө ыйгарым укуктуу.
   Бөлүм башчылар бөлүмдөрүндө аралыктан окутуу иштерин жигердүү түрдө ишке ашыруу үчүн бул иш-чараларды координациялоо, көзөмөлдөө жана баалоо боюнча декандардын жана мүдүрлөрдүн алдында жооптуу болушат жана алар менен кызматташып, координациялуу түрдө иш алып барышат.
  6. Ректораттан, аралыктан окутууну координациялоо комиссиясынан, декандардан жана мүдүрлөрдөн түзүлгөн электрондук байланыш программасы (Whatsapp сыяктуу) маалыматтык технологиялар башкармалыгы тарабынан орнотулат жана бул программа аркылуу түзүмдөр арасында маалымат жана тажрыйба алмашуу жүргүзүлөт.
   Ушуга окшош дагы бир программа аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы менен бөлүм башчыларынын бирге иштөөсү, маалымат жана тажрыйба алмашуусу үчүн университеттин маалыматтык технологиялар башкармалыгы тарабынан бөлүм башчыларына да орнотулат.
  7. Аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы декандар жана мүдүрлөр менен кызматташып, “Манас” университетинин студенттерди тандоо жана жайгаштыруу борборунун башчылыгынын жетекчилигинде аралыктан окутуу иштеринин абалын аныктоо, маселелерди чечүү, кызматташтыкты бекемдөө, сунуштарды жана нааразычылыктарды баалоо жана маселелерди чечүү жолдорун табуу үчүн студенттер жана окутуучулар арасында интернет аркылуу сурамжылоо жүргүзөт.
  8. Аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы жазгы семестрди аралыктан окутуу аркылуу аяктоо ыктымалдыгын эске алып, окуу-тарбиялык иштер менен сынактарды коопсуз өткөрүү үчүн колдонула турган ыкма жана технологияларды изилдеп, ректоратка сунуштайт.
  9. Декандар, мүдүрлөр жана бөлүм башчылары түзүлгөн виртуалдык студенттик тайпаларга студенттер сыяктуу катталышып, окутуучулар жана студенттер менен байланыш түзө алышат, маалымат бере алышат жана сабактарды көзөмөлдөй алышат.
   Бул сыяктуу иш-чара Ректорат тарабынан да жүзөгө ашырылат.
  10. Жарым ставкада жана саатына акы алып иштеген окутуучулар да сабактарын аралыктан өткөрүшөт, кабыл алынган чечимдерди, эрежелерди жана чараларды аткарышат. Окутуучуларга керектүү кеңештер, маалыматтар жана техникалык жардамдар тийиштүү декандын же мүдүрдүн колдоосу менен бөлүм башчылары тарабынан берилет.
   Декандардын жана мүдүрлөрдүн сабак өткөрүлгөдүгү тууралуу маалыматтары эске алынып, жарым ставкада жана саатына акы алып иштеген окутуучуларга акы төлөө улантылат.
   Практикалык сабактарды окуткан окутуучулардын акылары болсо, сабактар аралыктан окутулган учурда төлөнөт.

 

 1. ФИНАНСЫЛЫК МАСЕЛЕЛЕР:
  1. Коронавирус (COVID-19) илдети глобалдык экономикалык кризиске себеп болгонунан улам бул кризис өлкөлөрүбүзгө зыян келтирери шексиз. Ушундан улам бардык түзүмдөрдөгү сарптоолор боюнча максималдуу үнөмдөө аракеттери жасалат.
   Зарыл учурлардан сырткары бардык сарптоолор, сатып алуулар жана тендерлер токтотулат.
  2. Жумушчуларды иштетүү боюнча максималдуу үнөмдөө аракеттери жасалат. Коронавирус (COVID-19) илдетинен улам Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кабыл алган чечимдерди эске алуу менен, университеттин тийиштүү түзүмдөрү тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча мындан ары иштөөсү мүмкүн болбогон убактылуу кызматкерлерге алардын эмгек укугу сакталуу менен акы төлөнбөгөн өргүү берилет.
  3. Окумуштуулар кеңешинин 2020-жылдын 23-мартындагы чечимине ылайык аралыктан окутууга өтүүгө байланыштуу, стипендия төлөмдөрү кайрадан окутуунун адаттагы формасына өткөнгө чейин токтотулат.

 

 1. ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУ:

Бул көрсөтмө Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ректораты тарабынан тийиштүү академиялык жана административдик түзүмдөр менен кызматташуунун негизинде жүзөгө ашырылат.

 

 1. КҮЧҮНӨ КИРИШИ:

Бул көрсөтмө 2020-жылдын 1-апрелинен тарта жаңы кулактандыруу жарыяланганга чейин күчүндө болот.