Кабар жана жарыялар

Түзүлгөн материалдарды жана сынак документтерин электрондук түрдө сактоо жана архивдөө жөнүндө чечим

РЕКТОРАТ

 

Номер : R.30.2020-092

Бишкек

Темасы : Комиссиянын чечими    

21/ 07/ 2020

 

БАРДЫК АКАДЕМИЯЛЫК ТҮЗҮМДӨРГӨ

Университеттин Окумуштуулар кеңешинин 2020-жылдын 24-июнундагы 2020-13.048-номерлүү чечиминин 17-беренесине ылайык:

  1. 2019-2020-окуу жылынын жазгы семестринде аралыктан окутуунун натыйжасында түзүлгөн ара сынактардын, тапшырмалардын, жыйынтыктоочу сынактардын, мамлекеттик сынактардын, бүтүрүү иштерин жактоо протоколдорунун ж.б.у.с. документтердин сакталышын аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы, санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы тарабынан ректорат менен макулдашып, 2020-жылдын 17-июлуна чейин камсыз кылуу.

Жогорудагы чечим боюнча, университеттин аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы менен санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы тарабынан 2019-2020-окуу жылынын жазгы семестринде аралыктан окутуунун натыйжасында түзүлгөн материалдарды жана сынак документтерин электрондук түрдө сактоо жана архивдөө жөнүндө чечим кабыл алынып, ректоратка кароого сунушталган.

Комиссиянын сунушу ректорат тарабынан жактырылып, 2020-жылдын 14-сентябрына чейин жогоруда аталган документтерди архивдөө боюнча тиешелүү чараларды көрүүңүздөрдү өтүнөбүз.

/колу/

проф. Асылбек Кулмырзаев

Биринчи проректор

/колу/

проф. Себахаттин Балжы

Ректор

 

 

ТИРКЕМЕ: - Технологиялык жабдууларга тиешелүү маалыматтар

 

ТАРАТЫЛСЫН:

Аткарылсын:

- Бардык академиялык түзүмдөр  

Маалымдалсын:

- Маалыматтык технологиялар башкармалыгы

- Студенттик иштер башкармалыгы

 

“Санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясынын” 2019-2020-окуу жылынын жазгы семестринде аралыктан окутуунун натыйжасында түзүлгөн материалдарды жана сынак документтерин электрондук түрдө сактоо жана архивдөө жөнүндөгү биргелешкен чечими.

Университеттин Окумуштуулар кеңешинин 2020-жылдын 24-июнундагы 2020-13.048-номерлүү чечиминин 17-беренесинде белгиленген “2019-2020-окуу жылынын жазгы семестринде аралыктан окутуунун натыйжасында түзүлгөн ара сынактардын, тапшырмалардын, жыйынтыктоочу сынактардын, мамлекеттик сынактардын, бүтүрүү иштерин жактоо протоколдорунун ж.б.у.с. документтердин сакталышын аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы, санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы тарабынан ректорат менен макулдашып, 2020-жылдын 17-июлуна чейин камсыз кылуу” тууралуу жол-жобонун жана “КТМУнун Сынакты өткөрүү жобосунун” негизинде эки комиссия тарабынан иштелип чыккан төмөндөгү негиздерди ректоратка кароого сунуштоо чечими кабыл алынган.

Университеттин маалыматтык технологиялар башкармалыгы тарабынан университеттин маалыматтык инфратүзүмүндө тейленген Google платформасында орун алган Classroom, Meet жана Forms программаларын колдонуу менен түзүлгөн ара сынактардын (AS), тапшырмалардын (OD), жыйынтыктоочу сынактардын (YYS), мамлекеттик сынактардын (DS), бүтүрүү иштеринин (BT) электрондук түрдөгү документтери сакталган боюнча Google Drive папкасынан компьютерге жүктөлүп, төмөндөгү операциялар жүргүзүлүшү керек:

  1. Окутуучулар тарабынан окутулган ар бир сабак үчүн “сабактын коду – сабактын аталышы” аттуу папка ачылат (мис.,KMM-104 Жалпы химия II”);
  2. Ачылган “сабактын коду – сабактын аталышы” папкасынын ичинде жогоруда аталган документтердин ичинен жүктөлгөн материалдар үчүн жаңы папка ачылат (мис., “ара сынак”, “жыйынтыктоочу сынак”, “тапшырма” ж.б.);
  3. Студенттерге тиешелүү документтер “студенттин аты-жөнү жана студенттик номери” деп аталып, PDF, DOCX, JPEG же MP4 форматында тийиштүү папканын ичинде сакталат (мис., ара сынактын документи ара сынакпапкасынын ичинде “Эламан Жалилов ара сынак”);
  4. Окутуучу тарабынан отчеттук мезгилде окутулган ар бир сабак үчүн семестр ичиндеги сынактардын суроо баракчасы” жана “жооп баракчасы” аталышындагы папкалары PDF же DOCX форматында тийиштүү сабактын папкасына көчүрүлөт.
  5. Окутуучу компьютерге жүктөлгөн бул электрондук документтин “компьютердик вирусу” бар-жок экенин текшерет. Ар бир окутуучу электрондук документти вирустан тазалоого жооптуу.

 

Компьютерге жүктөлгөн жана индекстелген сабактын материалы тийиштүү факультет/ жогорку мектеп/ илимий тармак/ бөлүм/ программа башкармалыктары тарабынан Google Drive папкасында ачыла турган сабактын папкасына (мис., электрондук сынактын архиви > 2019-2020-окуу жылы > инженерия факультети > химия инженериясы бөлүмү > II семестр > KMM-104 Жалпы химия II) бөлүмдүн башчысы дайындаган окутуучу тарабынан 2020-жылдын 14-сентябрына чейин көчүрүлөт.

 

 

/колу/

проф. Али Осман Солак

Комиссиянын төрагасы

Аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы

 

Санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы

проф. Анварбек Мокеев /колу/

доц. Абдуллах Эрдал Түмер /колу/

доц.м.а. Роза Абдыкулова /колу/

доц.м.а. Рита Исмаилова /колу/

доц.м.а. Махмут Вурал

Азизбек Усубалиев /колу/

доц.м.а. Гүлтекин Шимшек /колу/

Бүлент Намал /колу/

Гүнхан Кайхан /колу/

Жумагүл Нуракун кызы /колу/

Азизбек Усубалиев /колу/