Кабар жана жарыялар

2020-2021-окуу жылында студенттик жатаканага жайгаштыруунун жыйынтыктары

Университеттин Студенттер жатаканасына онлайн түрдө кайрылган студенттердин арасынан, негизги каттоодон өтүү укугуна ээ болгондору күндүзгү окуу баштала турган жана Студенттик жатакана  ачыла турган 2-семестрдин (жазгы семестрдин) башында негизги каттоодон өтө алышат (негизги каттоо күнү өзүнчө жарыяланат). Жарыяланган тизмелерде негизги тизмеге кирген ар бир студент негизги каттоо күнүнө чейин алдын ала каттоодон өткөн болуп кабыл алынат. Бул студенттер Студенттик жатакана жабык болгон 1-семестрде (күзгү семестрде) каттоодон өтүү үчүн Студенттик жатакананын мүдүрлүгүнө келишине же документтерди жөнөтүшүнө, алып келишине зарылдык жок. Чет өлкөлөрдөн келген жана Университетибизде биринчи жолу даярдык курсунда окуй турган бардык студенттер кезекке тургузулбастан негизги каттоодон өтүү укугуна ээ болгондуктан, бул студенттер үчүн өзүнчө бир тизме жарыяланбайт. Бул студенттер Студенттик жатакана  үчүн керектүү бардык медициналык документтерди өзүнүн жашаган жеринен алып келиши жана Университеттин Ден-соолук борборунан тастыкташы өздөрү үчүн жеңилдик түзүп берет.  

 

СТУДЕНТТЕРДЕН ТАЛАП КЫЛЫНГАН ДОКУМЕНТТЕР:

  1. Студенттик маалымкат (Студенттик иштер бөлүмүндө берилет. ЭБФ корпусу, 1-кабат. Даярдык курска келген студенттердин e-mail’ине жөнөтүлгөн)
  2. Медициналык маалымкат (КТМУ Ден-соолук борборунда берилет)
  3. Депозит (2500 сом) жана турак акысы университеттин банк эсебине которулгандыгы тууралуу банк квитанциясы (Жыл сайын окуу календары боюнча бир жылдык мөөнөт үчүн алынган турак акысы быйыл пандемияга байланыштуу Студенттик жатакана жарым жыл гана иштегендиктен, ар бир айга бөлүнүп эсептелип, жарым жылдык мөөнөт үчүн негизги каттоо учурунда бир ирет алынуучу төлөм менен алынат)
  4. 2 фотосүрөт (3 см x 4 см өлчөмүндө)
  5. ID паспортунун көчүрмөсү
  6. 2 файл
  7. Мамлекеттик каттоо кызматынан жашаган жеринен маалымкат – КР жарандар үчүн
  8. Бардык студенттер кайрылууда көрсөтүшкөн болсо:

* Ата-энелеринин жарандык абалы жөнүндө документтер (нике, ажырашуу, өлүм)
* Университетте окуган бир туугандары бар болсо анын студенттик маалымкаты
* Майыптыкты аныктоочу документтерди каттоо учурунда алып келиши керек.

  • АР ТҮРДҮҮ СЕБЕПТЕРДЕН УЛАМ КАТТООГО КЕЛЕ АЛБАГАН СТУДЕНТТЕР ИШЕНИМ КАТТЫН (ДОВЕРЕННОСТЬ) НЕГИЗИНДЕ ИШЕНГЕН КИШИСИ АРКЫЛУУ КАТТООДОН ӨТӨ АЛЫШАТ.

 

ТУРАК АКЫСЫ:

(Белгиленген турак акысы 1 айлык мөөнөт үчүн көрсөтүлгөн, студент Студенттик жатаканада  катталган күнүнөн баштап окуу календарынын аягына чейин айлар эсептелип, негизги каттоо учурунда бир ирет алынуучу төлөм менен алынат. Окуу календары аягына чыга элек кезде студент жатаканадан чыккан учурда, жашабаган айлар үчүн турак акысы кайра эсептелип, студентке кайтарылып берилет).

 

“A” БЛОК

“B” БЛОК

“C” БЛОК

ДАЯРДЫК КУРСУНДАГЫ БАРДЫК СТУДЕНТТЕР

---

1200 СОМ

1200 СОМ

1-4 КУРСТАГЫ СТУДЕНТТЕР

1500 СОМ

1200 СОМ

1200 СОМ

КЫСКА МӨӨНӨТ ҮЧҮН ТУРАК АКЫСЫ (КҮНҮМДҮК)

150 СОМ

120 СОМ

120 СОМ

 

Жогорку курс эркек студенттердин тизмеси

Жогорку курс кыз студенттердин тизмеси

Жогорку курс эркек студенттер резервдегилердин тизмеси

Жогорку курс кыз студенттер резервдегилердин тизмеси

Даярдоо курсу эркек студенттердин тизмеси

Даярдоо курсу кыз студенттердин тизмеси