Кабар жана жарыялар

“Wiley Online Library” электрондук маалымат базасына сыноочу байланыш ачылды

2020-жылдын 01-декабырынан 2021-жылдын 28-февралына чейин “Wiley Online Library” электрондук маалымат базасына сыноочу байланыш ачылды.

“Wiley Online Library” - Wiley  басма үйүнө таандык электрондук маалымат базасы болуп саналат. Wiley  басма үйү – 1807-жылы John Wiley & Sons тарабынан түзүлгөн, бардык тармактардагы илимий ресурстарды басып чагырган мультидисциплинардык, академиялык, дүйнөдөгү эң эски жана абройлуу эл аралык басма үйү болуп саналат.

Биздин университет үчүн, бул маалымат базанын 1384 илимий журналына байланыш ачылды.  Булардын 1236 журналы Web of Science Core Collectionда индекстелет жана импакт-фактору бар. 77% журналдары I жана II квартильге кирген. 320 журналдары өзүнүн тематикасы боюнча топ-10го кирген. 26 журнал Web of Science Core Collectionдун тематикалык категорияларында 1-орунду алган.

“Wiley Online Library” маалымат базасына университеттин ичинде түз эле кире бересиздер. Университеттин тышында колдонуу үчүн, сөзсүз түрдө @manas.edu.kg э-почтасын колдонуу жана кампус ичинде гана каттодон өтүү керек.

Толук маалыматты жана маалымат базага байланышуу үчүн китепканабыздын веб баракчасындагы “Жаңылыктар” бөлүмүн караңыз (http://library.manas.edu.kg).

Пдф файл