Кабар жана жарыялар

2020-жылы Кыргыз Республикасынын Жалпы республикалык тестирлөөсүнүн негизинде абитуриенттерди тандоодо университетибиздин ийгилиги

2020-жылы Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун жыйынтыктары жарыяланды (2020-жылы Жалпы республикалык тест жүргүзүүнүн жана Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы гранттык жана контракттык орундарга кабыл алуунун жыйынтыктары: Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун отчету. – Бишкек.: 2020. - 276 б.). Гранттык орундарга кабыл алуу конкурсунун негизинде түзүлгөн Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын рейтинги боюнча университетибиз биринчи орунду ээледи, тактап айтканда бизге кабыл алынган абитуриенттердин тест упайынын орточо саны 178ди түздү. Экинчи орунда – И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы (175,5), үчүнчү орунда – Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-орус славян университети (172,5). 2020-жылы Кыргыз-Түрк “Манас” университетине Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 92 гранттык орун бөлгөн, анын эсебинен 89 абитуриент кабыл алынды. Коронавирус пандемиясы учурунда абитуриенттерди кабыл алууну ийгиликтүү уюштурган университетибиздин Гранттык комиссиясына, Студенттерди тандоо жана жайгаштыруу борборуна жана Маалыматтык технологиялар башкармалыгына терең ыраазычылык билдиребиз.

Ректорат