Кабар жана жарыялар

Улуттук банктын төрагасынын катышуусунда семинар өттү

2020-жылдын 11-декабрында КТМУнун кесиптик лицейинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тѳрагасы Т.Абдыгуловдун катышуусунда онлайн-семинар өткөрүлдү.

Семинар "Акча жана кредит саясатынын негизги принциптери" деп аталып, ал экономика жана административдик программалар бөлүмүнүн сектор колдонмолору сабагынын алкагында, офис менеджмент жана башкаруу аситенттиги, бала тарбиялоо, бухгалтердик эсеп, маркетинг, туризм жана мейманканаларды башкаруу программаларында билим алган студенттерге арналды.

Т.Абдыгулов студенттерге Улуттук банктын максаты, миссиясы жана милдеттери жөнүндө айтып берип, экономиканын узак мөөнөттүү туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу, баалардын туруктуулугун камсыз кылуу жана инфляциянын жагымдуу чөйрөсүн түзүү максатында макроэкономикалык туруктуулуктун элементтеринин бири болгон акча-кредит саясатын жүргүзүп жатышкандыгын маалымдады.

Ошондой эле, Т.Абдыгулов “Манас” университетинин студенттери жөнүндө жакшы пикирин билдирип, окуу жайдын бүтүрүүчүлѳрүн ишке алып, бирге иштешип жатканына кубанычта экендигин баса белгиледи.

Медиа Манас