Кабар жана жарыялар

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде 2020-2021-окуу жылынын жазгы семестринде окутууну уюштуруу боюнча маалымат

Университеттин Окумуштуулар кеңешинин 2020-жылдын 22-декабрындагы жыйынында үстүбүздөгү окуу жылдын жазгы семестринде окутууну уюштуруу боюнча маселе талкууланып төмөнкү чечим кабыл алынды:

  1. 2020-2021-окуу жылынын жазгы семестринде аралыктан окутуу улантылсын, бирок ветеринария факультети менен көркөм өнөр факультетинин сүрөт жана графика бөлүмдөрүнүн акыркы курстарында окутуу адаттагы тартипте университетте уюштурулсун;
  2. 2020-2021-окуу жылынын жазгы семестринин 8-жумасынын аягында Кыргызстан, Түркия жана башка өлкөлөрдөгү пандемия абалын эске алуу менен университеттин бардык программалары боюнча окутууну адаттагы тартипте уюштуруу маселеси кайра каралсын;
  3. 2020-2021-окуу жылынын жазгы семестрининде аралыктан окутууда сабактардын апталык жадыбалында сабактардын башталышы Бишкек убакыты боюнча төмөнкүдөй бекитилсин:
  • 9:00 - Түркия Республикасынын жараны болгон студенттер катталбаган курстар үчүн;
  • 11:30 - Түркия Республикасынын жараны болгон студенттер катталган курстар үчүн.

Ректорлук

 

 

Информация об организации учебного процесса в Кыргызско-Турецком университете “Манас” в весеннем семестре 2020-2021 учебного года

На заседании Ученого совета университета 22 декабря 2020 года обсужден вопрос организации учебного процесса в весеннем семестре 2020-2021 учебного года и принято решение:

  1. Начать весенний семестр 2020-2021 учебного года с применением методов и технологий дистанционного обучения, за исключением последних курсов ветеринарного факультета и отделений живописи и графики факультета искусств, для которых организовать учебный процесс в традиционном формате в университете;
  2. В конце восьмой недели весеннего семестра 2020-2021 учебного года вновь рассмотреть вопрос о возобновлении традиционного обучения для всех программ университета с учетом эпидемиологической ситуации в Кыргызстане, Турции и других странах;
  3. Для весеннего семестра 2020-2021 учебного года в учебных расписаниях начало уроков дистанционного обучения установить (бишкекское время):

 

09:00 – для курсов, на которых не обучаются граждане Турецкой Республики;

11:30 – для курсов, на которых обучаются граждане Турецкой Республики.

 

Ректорат