Кабар жана жарыялар

Ректоратка башкы кеңешчи дайындалды

Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин ректоратынын башкы кеңешчилигине гуманитардык факультетинин батыш тилдери бөлүмүнүн профессору Ахмет Беше дайындалды.

Жыйында университеттин ректору, профессор Алпаслан Жейлан профессор Ахмет Бешеге ректораттын башкы кеңешчиси кызматына 2021-жылдын 5-январынан баштап дайындалгандыгы тууралуу күбѳлүгүн тапшырып, университеттин тѳш белгисин такты.

Медиа Манас