Кабар жана жарыялар

Академиялык бѳлүмдѳр менен таанышуу жыйындары башталды

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин жетекчилиги окуу жайдын академиялык бѳлүмдѳрүнүн өкүлдөрү менен таанышып, пикир алышып жана алдыдагы пландалган иш аракеттери тууралуу маалымат алып баштады.

Үстүбүздѳгү жылдын 11-январында КТМУнун айыл чарба факультети, гуманитардык  факультети, дене тарбия жана спорт жогорку мектеби ѳздѳрүнүн иш-пландары менен тааныштырып, сунумдарын кѳрсѳтүштү. Мындан ары жолугушуулар апта бою улантыла бермекчи.

Жыйынга ректор, профессор Алпаслан Жейлан, проректор, профессор Асылбек, Кулмырзаев, проректор, профессор Анварбек Мокеев, ректораттын башкы кеңешчиси профессор Ахмет Беше, ректорат кеңешчиси, профессор Анакүл Урдалетова, ректораттын кеңешчиси, профессор Метин Байрак, башкы катчы, доцент Октай Өзгүл, факультеттин декандары, жогорку мектеп мүдүрлөрү жана окутуучулар катышып жатышат.

Окуу жайдын ректору, профессор Алпаслан Жейлан ѳз сѳзүндѳ КТМУ жаңы өзгөрүүлөргө жана инновацияларга ачык болуу менен бирге бул иштерде алдыда болушу керек экендигин баса белгилеп, университетте жаңы башталган кеңеш берүү тутумунун жардамы менен дагы да координацияланган, эффективдүү жана натыйжалуу иштер жүргүзүлүп, пландалган долбоорлор биз жашап жаткан коомдун, адамзаттын жана илимдин өнүгүшүнө салым кошоорун, ошондой эле илимий иш-чаралардан тышкары социалдык жана маданий долбоорлор жүзөгө ашырылып, студенттерге багытталаарын билдирди.

Ошондой эле ректор КТМУнун бардык жамааты менен бирге түрк дүйнөсүнүн маданий баалуулуктарын дүйнөгө таанытуу, жаштардын жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында баса белгиленгендей “маңкуртташып”, өз баалуулуктарынан алыстап кетишине жол бербей жана окуу программасын замандын талабына ылайыкташтырып, жаштарды дүйнөдөгү катаал атаандаштыкка даярдоо үчүн болгон күчүн жумшай тургандыгын билдирди.

Ал эми биринчи проректор, профессор Асылбек Кулмырзаев бүткүл адамзат короновирустан улам чоң сыноого кабылып, татаал процессти башынан кечирип жаткандыгын, ошондой болсо да заманбап мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон Кыргыз-Түрк “Манас” университети жаралган кыйынчылыктар эл аралык деңгээлде жаңы идеяларды жаратып, аларды жүзөгө ашыруусуна тоскоол боло албастыгын баса белгилеп жана бардык бөлүмдөр өз иштерин ушул пикирде ишке ашырат деп үмүттөнө тургандыгын билдирди.

Медиа Манас