КыргызчаTürkçeРусскийEnglish

КООМДУК ИЛИМДЕР ИНСТИТУТУ

МАГИСТРАТУРА

2002- 2003

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0150Y03007

ЧАГАТАЙ

КАРАКӨЙ

ЭКОНОМИКА

ЭЛ АРАЛЫК КАПИТАЛ АГЫМДАРЫНЫН ТҮРКИЯНЫН ЭКОНОМИКАСЫН А ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

  2003- 2004

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0150Y03004

ХАРУН

ЙАКЫШЫК

ЭКОНОМИКА

ӨТКӨӨЛ ЭКОНОМИКАДА ТҮЗ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАНА ТҮЗ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН КЫРГЫЗСТАНГА МААНИСИ

2

0150Y03006

ФИЛИЗ

САРСЫЛМАЗ

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДЫН МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК АНАЛИЗИ

3

0150Y03009

ОСМАН САЛИХ

КАДЫ

ЭКОНОМИКА

ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫЛЫК УЮМДАРДЫН КЫРГЫЗСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАГЫ ОРДУ

4

0150Y04002

СЕЗЕН

ӨЗЕК

МЕНЕДЖМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИЯЛАРДА ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮКТҮ ЖОГОРУЛАТУУ ТЕХНИКАСЫ ЖАНА АНЫН МАНАС УНИВЕРСИТЕТИНДЕ КОЛДОНУЛУШУ

5

0150Y05005

МАРАТ

НУРТАЗИН

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА САЛЫК СИСТЕМАСЫНЫН РЕФОРМАСЫ

6

0250Y02007

ДИЛЯРА

ОРОЗАЛИЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ АЛТАЙ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЭТИШТИН ЫҢГАЙ КАТЕГОРИЯЛАРЫ

7

0250Y04008

НЕСРИН

МАТ

МЕНЕДЖМЕНТ

АДАМ БУЛАКТАРЫН БАШКАРУУДА КАРЬЕРА БАШКАРУУНУ БААЛОО

8

0250Y04013

ЮНУС

ТЕКАЯКЛЫ

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАНДЫН ПОТЕНЦИАЛДЫК ИШКЕРДИК ПРОФИЛИНДЕГИ МАДАНИЙ АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРДЫН ИШКЕРДИК КЫЗЫГУУЛАРГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ ( ЭМПРИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨ )

9

0150Y01006

ЧЕЧЕК

ДОЛГАРООЛ

ТАРЫХ

ТУВА МАДАНИЯТЫН ИЗИЛДӨӨ БОЮНЧА БУЛАК КАТАРЫ АЛТАЙ - САЯН СҮРӨТТӨРҮ

10

0150Y02005

АЙГУЛЬ

ӨЗДОГАН

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЖАНА АЛТАЙ ТИЛДЕРИНИН ҮН СИСТЕМАСЫНДА ОКШОШТУКТАР ЖАНА АЙЫРМАЧЫЛЫКТАР

2004-2005 

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0150Y04011

ФЕРХАТ

ШИМАРМАЗ

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАНДА ТУРИЗМ АГЕНТТИГИ БИЗНЕСИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА АНЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

2

0150Y01001

КАДИР

ТУГ

ТАРЫХ

ЧЫГЫШ ТУРКЕСТАНДА Г Ы КОЖОЛОР ДООРУ

3

0150Y03002

АЙДЫН

ЧИФТЧИ

ЭКОНОМИКА

ӨТКӨӨЛ ЭКОНОМИКАДА ЖАШАГАН ӨЛКӨЛӨРДӨГҮ ЧЕТ ЭЛДИК ИНВЕСТОРЛОРДУН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ , МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ : КЫРГЫЗСТАН МОДЕЛИ

4

0250Y03001

АБДУЛАЛИЗ

МАМАЖАНОВ

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАРДА РИСКТЕРДИ БАШКАРУУ

5

0250Y03002

КАНААТБЕК

РАХМАНКУЛОВ

ЭКОНОМИКА

ЧЕТ ЭЛДИК ТИКЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ТАРТУУ ЖОЛДОРУ

6

0450Y03013

НАЗГУЛЬ

КАБЫЛБЕКОВА

ЭКОНОМИКА

АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ КЫРГЫЗСТАН - ТУРКИЯ ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

7

0250Y04012

ИБРАХИМ

КЕЛЕШ

МЕНЕДЖМЕНТ

КАПИТАЛДЫН БЮДЖЕТИН ТҮЗҮҮДӨ РЕАЛДУУ ОПЦИЯЛАР : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

8

0150Y04007

МАХМУТ

ДУРМАЗ

МЕНЕДЖМЕНТ

МАТРИЦАЛЫК ОРГАНИЗАЦИЯЛАРДЫН ТҮЗҮЛҮШҮНДӨГҮ АДАМ РЕСУРСТАРЫНЫН БААЛАНЫШЫ ЖАНА АНЫ ИЗИЛДӨӨ

9

0350Y02005

ЛОКМАН

БАРАН

ТҮРКОЛОГИЯ

ЛУТПИЛЛА МУТЕЛИПТИН ӨМҮРҮ , ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ ЖАНА ЧЫГАРМАЛАРЫ

10

0150Y02001

ВЕНЕРА

ТУРАТБЕК

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛДО НИЗАМУДДИН АХУНУМ ХИКМЕТИ ( III -ТОМ, 2В-45В БЕТТЕР) АНАЛИЗ-ТЕКСТ-СӨЗДҮК

11

0250Y02003

МИРЗАТ

РАКИМБЕК УУЛУ

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛДО НИЗАМУДДИН АХУНУМ ХИКМЕТИ ( II -ТОМ, 56А-110А БЕТТЕР) АНАЛИЗ-ТЕКСТ-КӨРСӨТКҮЧ

12

0250Y02014

ФАРУК

ӨЗТУРК

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛДО НИЗАМУДДИН АХУНУМ ХИКМЕТИ ( II -ТОМ, 1А-55 B БЕТТЕР) АНАЛИЗ-ТЕКСТ-КӨРСӨТКҮЧ

13

0350Y02002

БАКТЫГУЛЬ

ЧЫНЫБАЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛДО НИЗАМУДДИН АХУНУМ ХИКМЕТИ ( II -ТОМ, 165 A -217 B БЕТТЕР) АНАЛИЗ-ТЕКСТ-СӨЗДҮК

14

0250Y02008

КАЛЫБЕК

ТОКТОМУРАТОВ

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛДО НИЗАМУДДИН АХУНУМ ХИКМЕТИ ( II -ТОМ, 110 A – 165 A БЕТТЕР) АНАЛИЗ-ТЕКСТ-КӨРСӨТКҮЧ

15

0250Y01002

ЖЫЛДЫЗ

АСАНБАЕВА

ТАРЫХ

КЫРГЫЗ САНЖЫРАСЫ МЕНЕН КЫРГЫЗ ТАРЫХЫН ЖАЗГАН АЛГАЧКЫ ЖАЗУУЧУЛАР ЖАНА АЛАРДЫН ЭМГЕКТЕРИ

16

0250Y01005

МАРИЯ

ТАЛКАНБАЕВА

ТАРЫХ

ПАМИР КЫРГЫЗДАРЫНЫН ЭТНО-МАДАНИЙ ТАРЫХЫ

17

0250Y02002

ГУЛЬЗАТ

ЖУМАГУЛОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ АЛТАЙ ЖАЗМА ТИЛДЕРИНДЕГИ ЖАРДАМЧЫ ЭТИШТЕР

18

0250Y02004

ГУЛЬЗАДА

НАРМАМАТОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛДО НИЯЗДЫН «САНАТ ДИГАР» ЧЫГАРМАСЫНА АРНАЛГАН ТЕКСТОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ

19

0250Y01006

ГУЛЬЗАТ

САРЫБАЕВА

ТАРЫХ

«ЖЕМИ ҮТ ТЕВАРИХ» БОЮНЧА Х IX -К. ЧЫГЫШ ТУРКЕСТАНДАГЫ КЫРГЫЗДАР

20

0250Y01003

БАКТЫБЕК

ИСАКОВ

ТАРЫХ

" XVIII ЖАНА XIX КЫЛЫМДАРДАГЫ САЯК УРУУСУНУН КООМДУК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК ТАРЫХЫ

21

0350Y04001

СЕЙИЛ

НАЖИМУДИНОВА

МЕНЕДЖМЕНТ

ЯПОНДУК АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ МОДЕЛИНИН НЕГИЗИНДЕ КЫРГЫЗ АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ МОДЕЛИН КУРУУ

22

0350Y05001

РАЗИЯ

АБДИЕВА

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА МАМЛЕКЕТТИК ФИНАНСЫЛООНУН ИНСТРУМЕНТИ КАТАРЫ САЛЫК САЛУУ

23

0250Y02006

КЫЗЖИБЕК

МЫРЗАИБРАИМОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

САИТ ФАИК АБАСЫЙАНЫКТЫН ӨМҮРҮ , ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ ЖАНА ТАНДАЛГАН АҢГЕМЕЛЕРИНИН КЫРГЫЗЧАГА КОТОРУЛУШУ

24

0250Y02011

НАЗГУЛЬ

МЫРЗАКМАТОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

МЕМДУХ ШЕВКЕТ ЭСЕНДАЛДЫН ӨМҮРҮ, ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ:"БИР КУЧАК ГҮЛ" АҢГЕМЕСИН КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КОТОРУУ ЖАНА АНАЛИЗДӨӨ

25

0250Y02013

ЛИРА

ТУРДУМАМБЕТОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

С . ЭРАЛИЕВДИН " ЖЫЛДЫЗДАРГА САЯКАТ " АТТУУ ПОЭМАСЫНЫН ТЕГЕРЕГИНДЕ ЖАРАЛГАН КАЙЧЫ ПИКИРЛЕР

26

0350Y03006

АННА

ГОЛОВКО

ЭКОНОМИКА

ТУРЦИЯНЫН АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮ БОЮНЧА ТЫШКЫ СООДА МАМИЛЕЛЕРИНИН ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА НЕГИЗГИ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

27

0250Y04006

МАКСАТБЕК

ЖОРУПБЕКОВ

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАНДА ЧЕТ ЭЛДИК ТҮЗ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАНА АЛАРДЫ АНЫКТАГАН ФАКТОРЛОРДУ ИЗИЛДӨӨ

28

0350Y03001

ИЗАТ

АБДЫКАПАРОВ

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ ЖЫЛДАРДАГЫ СОЦИАЛДЫК -ЭКОНОМИКАЛЫК РЕФОРМАЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛАРЫНЫН АНАЛИЗИ

29

0450Y05002

КАМАЛБЕК

КАРЫМШАКОВ

ФИНАНСЫ

ӨТКӨӨЛ ЭКОНОМИКАДА ФИНАНСЫЛЫК ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ:КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

  2005- 2006

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0350Y02001

ЫШЫН БИЛГЕ КАГАН

СЕЛЬЧУК

ТҮРКОЛОГИЯ

ОШ , ӨЗГӨН РАЙОНУНДАГЫ ТҮРКТӨРДҮН ДИАЛЕКТИ

2

0250Y01010

ЛЕНА

АБДЫКУЛОВА

ТАРЫХ

" XIX КЫЛЫМДА ОСМОН ИМПЕРИЯСЫ МЕНЕН РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН ТУРКЕСТАНДАГЫ САЯСАТЫ

3

0350Y01005

ЛАТИФ

БЕШИК

ТАРЫХ

ОСМОН ИМПЕРИЯСЫ МЕНЕН КОКОН ХАНДЫГЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ САЯСИЙ БАЙЛАНЫШТАР

4

0350Y02006

АЛИМАН

БУЗУРМАНОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

СЕБАХАТТИН АЛИНИН ӨМҮРҮ , ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ ЖАНА ӨРНӨКТҮҮ АҢГЕМЕЛЕРИНИН КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КОТОРУЛУШУ

5

0350Y05002

ЭЛЬВИРА

БЕКБАСАРОВА

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДЫН МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТИНИН КАРЖЫЛОО ТАРМАГЫНЫН БААЛАНЫШЫ

6

0450Y05005

РАМАЗАН

БАГЖЕЧИ

ФИНАНСЫ

ЭЛЕКТРОНДУК СООДА ЖАНА АГА САЛЫК САЛУУ

7

0450Y05006

ШАБАН

МЕТИН

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА САЛЫК САЛУУ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА БУЛ ТАРМАКТА РЕФОРМА ЖАСОО БОЮНЧА СУНУШТАР

8

0350Y03003

ГУЛЬМИРА

РЫСКУЛОВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДЫН КМШ ӨЛКӨЛӨРҮ МЕНЕН ТЫШКЫ СООДА МАМИЛЕЛЕРИ: АБАЛЫ, СЕКТОРДУК АНАЛИЗИ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ

9

0350Y03004

КЫЯЛ

СЫДЫКОВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК ДОНОР УЮМДАРДЫН РОЛУ , МААНИСИ ЖАНА ИШМЕРДИГИ

10

0350Y03007

АЛПАСЛАН

ӨЗТУРК

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА БЮДЖЕТ ЖАНА АКЧА ПОЛИТИКАСЫНЫН МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК ТААСИРИ

11

0450Y03002

АЙНУРА

ТУРДАЛИЕВА

ЭКОНОМИКА

ӨТКӨӨЛ ЭКОНОМИКАДА ТЫШКЫ КАРЫЗДЫН РОЛУ ЖАНА МААНИСИ

12

0450Y03007

КҮМҮШКҮЛ

ЭСЕНГУЛ КЫЗЫ

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА САЛЫК РЕФОРМАЛАРЫНЫН НАТЫЙЖАЛАРЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАКТАНСТАЛДОО

13

0450Y03008

АЙШЕГҮЛ

ТУРАН

ЭКОНОМИКА

ӨНҮГҮП КЕЛЕ ЖАТКАН ӨЛКӨЛӨРДҮН ТЫШКЫ КАРЫЗ МАСЕЛЕСИ : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

14

0450Y03011

ОКТАЙ

АГДАШ

ЭКОНОМИКА

ОРТО АЗИЯ ТҮРК МАМЛЕКЕТТЕРИНИН КӨЗ КАРАНДЫСЫЗДЫКТАН КИЙИНКИ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНҮН АНАЛИЗИ

15

0250Y02001

ЭЛНУРА

МУРАТОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

ОРХОН ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИНДЕГИ СӨЗ БАЙЛЫГЫНЫН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ИЗДЕРИ

16

0250Y02012

МИРА

КЕНЖЕБАЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫПЧАК ГРУППАСЫНА КИРГЕН ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ӨЛЧӨМ - ЧЕНЕМ СӨЗДӨР

17

0450Y02005

НУРДИН

УСЕЕВ

ТҮРКОЛОГИЯ

ЭНИСЕЙ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИНИН ТИЛИНИН ТАРЫХИЙ ӨНҮГҮШҮ: КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНИН МИСАЛЫНДА

18

0450Y02008

ТАТЬЯНА

ПОПОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

ХИКМЕТ-И НИЗАМУДДИН ( III -ТОМ, 130 A -170Б БЕТТЕР): АНАЛИЗ,ТЕКСТ,СӨЗДҮК КӨРСӨТКҮЧ

19

0250Y03006

НАЗАРБЕК

АКЫЛБЕК УУЛУ

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК РЫНОГУНДАГЫ ТЕНДЕНЦИЯЛАР

20

0350Y02007

КЫЯЛ

ТОКТОНАЛИЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ИЧИНЕН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ТЕҢИРЧИЛИК ТҮШҮНҮГҮН ТУЮНДУРГАН ТҮРК ТЕКТҮҮ СӨЗДӨР

21

0450Y02002

КЕМАЛ

ГОЗ

ТҮРКОЛОГИЯ

АШЫМ ЖАКЫПБЕКОВДУН ӨМҮРҮ, ЧЫГАРМАЛАРЫ ЖАНА КОТОРМОЛОРУ.

ЧЫГАРМАЛАРЫ БОЮНЧА ИЛИМИЙ КӨЗ КАРАШ

22

0450Y02003

ХАЛИТ

АШЛАР

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЖАЗУУЧУСУ МУКАЙ ЭЛЕБАЕВДИН ӨМҮРҮ , ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ , ПРОЗАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН АНАЛИЗИ ЖАНА ТҮРК ТИЛИНЕ КОТОРУЛУШУ

23

0450Y03004

РУСЛАН

СОДАНБАЕВ

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДЫН СУУ РЕСУРСТАРЫ

24

0450Y01003

САЛТАНАТ

КЫДЫРАЛИЕВА

ТАРЫХ

XX - КЫЛЫМДА КЫРГЫЗДАРДА ӨЗДҮК АН-СЕЗИМ: СОВЕТ ЖАНА ПОСТ СОВЕТ ДООРЛОРУН САЛЫШТЫРУУ

25

0450Y01001

АЛПАСЛАН

АШЫК

ТАРЫХ

КЫРГЫЗСТАНДА АРХЕОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН АНАЛИЗИ

26

0450Y01002

ЖЕНГИЗ

БУЯР

ТАРЫХ

ТАРЫХИЙ ЭМНИЕНИН ТРАНСКРИПЦИЯСЫ ЖАНА АНАЛИЗДӨӨСҮ

2006- 2007

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0450Y03010

АДЕМ

УЗКАР

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА ТЫШКЫ СООДАНЫН ДИНАМИКАЛЫК ЖАНА СТАТИСТИКАЛЫК ТААСИРЛЕРИ

2

0350Y02004

ЖАЗГУЛЬ

ЖАКАКОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

Т . КАСЫМБЕКОВДУН " СЫНГАН КЫЛЫЧ " АТТУУ РОМАНЫНДА СӨЗ БАЙЛЫГЫ

3

0450Y02009

ГУЛЬЗАТ

НУРДИН КЫЗЫ

ТҮРКОЛОГИЯ

ЭНИСЕЙ ЖАЗУУЛАРЫНДАГЫ ЖӨНДӨМӨЛӨР

4

0450Y01007

ЖАН

ГЕНЧЕР

ТАРЫХ

Н . БИЧУРИНДИН ӨМҮРҮ , ЧЫГАРМАЛАРЫ ЖАНА ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗДАР

5

0150 Y0 5003

БЕКИР ЖИХАН

УЧКАЧ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА ЭРКИН ЭКОНОМИКАЛЫК ЗОНАЛАРДЫН КУРУЛУШУ ЖАНА ӨЛКӨ ЭКОНОМИКАСЫНА КОШКОН САЛЫМЫ

6

0450Y0 4010

МУСА

ЧАКЫР

МЕНЕДЖМЕНТ

ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКАНАЛАРДА ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК:КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

7

0 5 50Y0 3001

ЖУНУС

ГАНИЕВ

ЭКОНОМИКА

ИНФЛЯЦИЯ ЖАНА АГА ТААСИРИН ТИЙГИЗГЕН ФАКТОРЛОР: КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

8

0550 Y 03002

ЗАМИРА

ОСКОНБАЕВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ КАРЫЗ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА АНЫ БАШКАРУУНУН ЖОЛДОРУ

9

0450Y0 3009

РАХАТ

КАРАБАЕВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАМАК- АШ ӨНӨР-ЖАЙЫН ӨНҮКТҮРҮҮДӨ КЕЗДЕШКЕН ПРОБЛЕМАЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

10

0550 Y 04001

АЗАМАТ

МАКСҮДҮНОВ

МЕНЕДЖМЕНТ

ӨТКӨӨЛ ЭКОНОМИКАДА МАРКЕТИНГ КОЦЕПЦИЯСЫ:КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

11

0550 Y 04003

МЕХМЕТ КЕНАН

ДӨНМЕЗ

МЕНЕДЖМЕНТ

ЭЛЕКТРОНДУК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА АЛАРДЫН МЕКЕМЕЛЕРДИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ: БИШКЕКТЕГИ ТУРИСТТИК АГЕНТСТВОЛОРДУН МИСАЛЫНДА.

12

0450Y04005

ВЛАДИМИР

ТИМОШЕНКО

МЕНЕДЖМЕНТ

ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН СТАНДАРТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН КЫРГЫЗСТАНДА ЭФФЕКТИВДҮҮ КОЛДОНУЛУШУ

13

0550Y05007

ЯШАР

АЙЙЫЛДЫЗ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАНА ТУРКИЯДАН КЕЛГЕН ИНВЕСТИЦИЯЛАР

14

0450Y05004

СЕРГЕЙ

КАРТАШОВ

ФИНАНСЫ

ТЕХНИКАЛЫК ПРОГРЕССТИН МАМЛЕКЕТТИК СЕКТОРДУН ЧЫГЫМДАРЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

15

0450Y02007

НУРЗИНА

ЧОНОЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

БОРБОРДУК АЗИЯ ЭЛДЕРИНИН ФОЛЬКЛОРУНДА КОЖО НАСРЕДДИНДИН ПАЙДА БОЛУШУ ЖӨНҮНДӨГҮ УЛАМЫШТАР ЖАНА АЛ ТУУРАЛУУ АНЕКДОТТОР

16

0550Y02002

АЛТЫНБЕК

ИСМАИЛОВ

ТҮРКОЛОГИЯ

ЖЕЛАЛЕДДИН РУМИНИНИ "МЕСНЕВИСИНЕ" КИРГЕН АҢГЕМЕЛЕРДЕГИ СҮЙҮҮ ЖАНА ТЫНЧТЫК ТЕМАСЫ

17

0550Y02011

СЕИТБЕК

ИДИРИСОВ

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫТАЙДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН АДАБИЙ ТИЛИ

18

0450Y02010

ОСМАН

АРЫЖАН

ТҮРКОЛОГИЯ

СҮЙҮНБАЙ ЭРАЛИЕВДИН ТАНДАЛМА ЫРЛАРЫНДАГЫ СӨЗ БАЙЛЫГЫ

19

0450Y02006

КАНЫБЕК

УМУРЗАКОВ

ТҮРКОЛОГИЯ

ДИВАНУ ЛУГАТ ИТ-ТҮРКТӨГҮ АЙБАН ЖАНА ӨСҮМДҮК АТТАРЫ БОЮНЧА САЛЫШТЫРМАЛУУ ИЗИЛДӨӨ

20

0450Y02004

НЕГИЗБЕК

ШАБДАНАЛИЕВ

ТҮРКОЛОГИЯ

ЭНИСЕЙ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИНДЕГИ ДИАЛЕКТИЛИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

21

0550Y02012

ДӨӨЛӨТБЕК

ЭШКЕНОВ

ТҮРКОЛОГИЯ

ТҮРК ЖАНА ОРУС ТИЛИНИН МАКАЛДАРЫНДАГЫ АЯЛ ТҮШҮНҮГҮНҮН ЛИНГВИСТИКАЛЫК САЛЫШТЫРМАСЫ

22

0550Y02013

АБДУРАХМАН

КӨКСАЛ

ТҮРКОЛОГИЯ

БИШКЕКТЕ ЖАШАГАН МЕСХЕТ ТҮРКТӨРҮНҮН ФОЛЬКЛОРДУК БААЛУУЛУКТАРЫ ЖАНА БИЙ КҮҮЛӨРҮ

23

0550Y07004

АСЕЛ

УСУПОВА

КОММУНИКАЦИЯ

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖОГОРКУ БИЛИМИНИН ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ ЧЕГИНДЕ УНИВЕРСИТЕТТЕРДИН ВЕБ БАРАКЧАЛАРЫНЫН АНАЛИЗИ

24

0450Y07001

ЭЛИРА

ТУРДУБАЕВА

КОММУНИКАЦИЯ

БИШКЕК ШААРЫНДА КАЛК МЕНЕН МИЛИЦИЯ КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИ

25

0550Y03003

АХМЕТ

ШАХИН

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДЫН СУУ РЕСУРСТАРЫНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК РОЛУ ЖАНА ӨНҮГҮҮГӨ КОШКОН САЛЫМЫ

26

0550Y07001

ЭРДОГАН

АКМАН

КОММУНИКАЦИЯ

СТУДЕНТТЕРДИН ТЕЛЕВИЗОР КӨРҮҮГӨ КОЙГОН ЫНТААСЫ ЖАНА СЕБЕПТЕРИ:КЫРГЫЗСТАН БИШКЕК ҮЛГҮСҮ

27

0550Y07003

АИДА

КОЖОМУРАТОВА

КОММУНИКАЦИЯ

ГЛОБАЛДУУ МЕДИАНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ МАДАНИЯТКА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ:"КЛОН" ТЕЛЕСЕРИАЛЫНЫН МИСАЛЫНДА

28

0450Y07002

ГӨКЧЕ

ЙОГУРТЧУ

КОММУНИКАЦИЯ

КЫРГЫЗСТАНДА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССИНДЕ УЛУТТУК ӨЗБЕЛГИГЕ БОЛГОН ЖАҢЫ КӨЗ КАРАШТАР

29

0550Y01007

БЕТҮЛ

ЧЕКЕРОГЛУ

ТАРЫХ

КЫРГЫЗДАР ҮЧҮН АЧЫЛГАН ОРУС-ТУЗЕМ МЕКТЕПТЕРИ

30

0450Y05003

ШАЙЫР

САПАРБАЙ КЫЗЫ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА ТЫШКЫ КАРЫЗ МАСЕЛЕСИ ЖАНА АНЫ БАШКАРУУ ЖОЛДОРУ

31

0450Y01008

БАХАТТИН

ГЕНЖАЛ

ТАРЫХ

КИТАБЫ ТАРИХ-И ЖЕРИДЕ ЖЕДИДЕНИН ТРАНСКРИПЦИЯСЫ ЖАНА АНАЛИЗИ

32

0450Y05001

САДЫРБЕК

АЛАКОВ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА БЮДЖЕТТЕР АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ӨНҮГҮҮСҮ

33

0450Y01005

РУСЛАН

АБДЫГУЛОВ

ТАРЫХ

XVIII - XIX КЫЛЫМДАРДА ОРТО АЗИЯ ЭЛДЕРИНИН ЧЫГААН ИНСАНДАРЫНЫН МӨӨРЛӨРҮ (ТАРЫХИЙ БУЛАК КАТАРЫ)

34

0450Y03005

ELMIRA

KUPSURALIYEVA

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА КЕРЕКТӨӨ ТОВАРЛАР РЫНОГУНУН ӨНҮГҮҮСҮ

35

0550Y03007

ОЗЛЕМ

АКЧА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК ЖЫЛДАРЫНДА КОЛДОНУЛГАН ВАЛЮТАЛЫК КУРС САЯСАТЫ

36

0450Y03006

АЙГУЛЬ

ТУРДУБЕКОВА

ЭКОНОМИКА

ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАДА КЫРГЫЗСТАН:ОРТО АЗИЯ АЙМАГЫ

37

0450Y03001

ДИНАРА

ДОСБАЕВА

ЭКОНОМИКА

ЭЛ АРАЛЫК ДОНОРДУК УЮМДАРДЫН КЫРГЫЗСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

   2007- 2008

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0450Y04001

ДИАНА

ОСТРОУШКА

МЕНЕДЖМЕНТ

ЭЛ АРАЛЫК МАРКЕТИНГДЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАНГАН МАРКЕТИНГ КОММУНИКАЦИЯСЫНДА КАРАЖАТ КАТАРЫ РЕКЛАМА

2

0550Y04006

ЭМИНЕ

ЧИМЕН

МЕНЕДЖМЕНТ

ЖООПКЕРЧИЛИК БОРБОРЛОРУ ЖАНА ТРАНСФЕРТТИК БААЛОО: БИР ИШКАНАНЫН МИСАЛЫНДА

3

0250Y04011

БҮЛЕНТ

УЧКАЧ

МЕНЕДЖМЕНТ

ӨСҮҮ ПРОЦЕССТЕРИНДЕ ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКАНАЛАРДА УЮМДУК ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖАНА РЕИНЖИРИНГ

4

0450Y01011

БАКТЫГҮЛ

БАТЫРБЕКОВА

ТАРЫХ

Х VIII-XIX К . " БАГЫШ " УРУУСУНУН КООМДУК ТАРЫХЫ

5

0550Y02001

МУСТАФА

ОЖАГБЕГИ

ТҮРКОЛОГИЯ

А.ТОКОМБАЕВДИН "ЖАРАЛАНГАН ЖҮРӨК" ЖАНА "КҮҮНҮН СЫРЫ" АТТУУ АҢГЕМЕЛЕРИНИН ТҮРК ТИЛИНЕ КОТОРУЛУШУ ЖАНА БУЛ АҢГЕМЕЛЕРДЕГИ "БАЛА" ТЕМАСЫНЫН АНАЛИЗИ

6

0550Y05004

МАХАББАТ

ТҮЛЕМИШОВА

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН C ОЦИАЛДЫК ФОНДУНУН ӨНҮГҮШҮ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ

7

0450Y07009

СТАМБУЛБЕК

МАМБЕТАЛИЕВ

КОММУНИКАЦИЯ

ЭГЕМЕНДИКТЕН МУРУНКУ ЖАНА КИЙИНКИ МЕЗГИЛДЕРДЕГИ КЫРГЫЗ КИНОСУ МЕНЕН КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН БИРИ БИРИНЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

8

0550Y02003

КЕРИМ

САРЫГҮЛ

ТҮРКОЛОГИЯ

К . ЮДАХИНДИН КЫРГЫЗЧА СӨЗДҮГҮНДӨГҮ ЭТИШТЕН ЗАТ АТООЧ ЖАСООЧУ МҮЧӨЛӨР

9

0550Y02008

СЕМИХ

БАБАТҮРК

ТҮРКОЛОГИЯ

К . ЮДАХИНДИН КЫРГЫЗЧА СӨЗДҮГҮНДӨГҮ ЗАТ АТООЧТОН ЭТИШ ЖАСООЧУ МҮЧӨЛӨР ЖАНА АЛАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ

10

0550Y02005

ЛЕЙЛА

БАБАТҮРК

ТҮРКОЛОГИЯ

АЛМАТЫ ОБЛАСТЫНДА ЖАШАГАН МЕСХЕТ ТҮРКТӨРҮНҮН ДИАЛЕКТИ

11

0650Y02013

ФЕРЯЛ

ЖЕБЕ

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ОРТОК СӨЗДӨРДҮН ФОНЕТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

12

0550Y02004

РЕЖЕП

ЙҮРҮМЕЗ

ТҮРКОЛОГИЯ

Б . ОРУЗБАЕВАНЫН ИЛИМИЙ ӨМҮР БАЯНЫ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ

13

0550Y02007

АСЕЛ

КАДЫРОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

XIX К АЯГЫ XX БАШЫНДА ЖАЗЫЛГАН КЫРГЫЗЧА ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЛИ

14

0650Y02004

ЗАФЕР

АЛТУН

ТҮРКОЛОГИЯ

АХМЕТ ХАМДИ ТАНПЫНАРДЫН РОМАН ЖАНА ЫРЛАРЫНДА МЕЗГИЛ ( УБАКЫТ ) ТҮШҮНҮГҮ

15

0550Y02010

АЙТОЛКУН

ТАШТАНОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

Ч . АЙТМАТОВДУН ПОВЕСТТЕРИНДЕ КЫРГЫЗДАРДЫН СОЦИАЛДЫК ЖАНА МАДАНИЙ ЖАШОО ТУРМУШУНУН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

16

0550Y02006

НЕЗАХАТ

ТҮРК

ТҮРКОЛОГИЯ

ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА «БАЛА» МАСЕЛЕСИ

17

0550Y01003

КАЙРАТ

БЕЛЕК

ТАРЫХ

КЫРГЫЗДАРДЫН МАДАНИЯТЫНДА ЖЫЛКЫ ЖАНА ЖЫЛКЫЧЫЛЫК

18

0550Y01001

МАВЛЮДА

КАМЧИЕВА

ТАРЫХ

КУТАДГУ БИЛИГ ЧЫГАРМАСЫНДА МАМЛЕКЕТ МЕНЕН ЭЛДИН БАЙЛАНЫШЫ

19

0650Y01002

ЭБУБЕКИР

ГҮНГӨР

ТАРЫХ

РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫ МЕЗГИЛИНДЕ ТҮРКЕСТАНДА АГАРТУУЧУ КЫЙМЫЛЫ

20

0550Y01005

АЛИ РЫЗА

ЙЕТЕР

ТАРЫХ

РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН ТУРКЕСТАНДАГЫ КОЛОНИАЛДЫК САЯСАТЫНА КАРШЫ 1898- ЖЫЛДАГЫ БОШТОНДУК КӨТӨРҮЛҮШҮ

21

0650Y05001

ТЫНЧТЫК

БАЗАРБАЕВ

ФИНАНСЫ

МАМЛЕКЕТТИК ЧЫГАШАЛАРДЫН ЭФФЕКТИВДҮҮ КОЛДОНУЛУШУ : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

22

0650Y05004

ТОЛКУН

УЙЧУБЕК КЫЗЫ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА КОРГОНУУГА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР ЖАНА АЛАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ТААСИРЛЕРИ

23

0550Y07006

ВЕНЕРА

МАМЫТОВА

КОММУНИКАЦИЯ

КЫРГЫЗСТАНДА 2007-ЖЫЛДАГЫ ПАРЛАМЕНТТИК ШАЙЛООДОГУ САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДЫН ИНТЕРНЕТ БАРАКЧАЛАРЫ

24

0450Y07005

ЖЫЛДЫЗБЕК

ТУРСУНБАЕВ

КОММУНИКАЦИЯ

КЫРГЫЗСТАНДА УЛУТТУК ЖУРНАЛИСТИКАГА АЛЬТЕРНАТИВА КАТАРЫ ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ

25

0550Y07002

АНАРА

БИРИСМАНОВА

КОММУНИКАЦИЯ

24- МАРТ ОКУЯСЫ : КЫРГЫЗСТАНДА БАСМА СӨЗ ТАРАБЫНАН КООМДУК ПИКИР КАНДАЙЧА ТҮЗҮЛДҮ

26

0650Y04004

ӨЗЛЕМ

ГҮЛТЕКИН

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАНДА АЙЫЛ ЖАНА МАЛ ЧАРБАЧЫЛЫГЫНДА ӨНДҮРҮШ ЖАНА КАРЖЫ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА БУЛ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮДӨ МАКУЛДАШЫЛГАН ӨНДҮРҮШ МОДЕЛИН КОЛДОНУУ

27

0550Y03004

АЙЗАДА

ЖАРДАМОВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА КЕДЕЙЛИК МАСЕЛЕСИ ЖАНА АНЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

28

0450Y04006

САУЛЕ

УСУПОВА

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТУРИЗМ АГЕНТТИКТЕРИНДЕ ПЕРСОНАЛДЫ КҮЧТӨНДҮРҮҮ

 2008-2009 

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0550Y04002

НУРЖАН

ЖУРАЕВ

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАН ДА МИКРОКРЕДИТТИК СИСТЕМА НЫН КОЛДОНУЛУШУ

2

0750Y03016

ЗИЯ

АРПАЛЫ

ЭКОНОМИКА

ТУРЦИЯДА КЕРЕКТӨӨ КРЕДИТИ

3

0650Y02002

НУРГҮЛ

СУЛЕЙМАНОВА

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗ ПОВЕСТТЕРИНДЕ ПСИХОЛОГИЗМ МАСЕЛЕСИ (1980-2000)

4

0650Y04002

ГҮ Л ЗАТ

АЙТБАЕВА

КОММУНИКАЦИЯ

КУРУЛУШ ТАРМАГЫНДА ЖАЛПЫ САПАТТЫ БАШКАРУУ ЖАНА КАРДАРДЫН КАНААТТАНУУСУНУН МААНИСИ

5

0750Y07009

ОМЕР

ЧАКЫН

КОММУНИКАЦИЯ

КЫРГЫЗСТАНДА

ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТӨН КИЙИНКИ УЛУТТУК ГЕЗИТТЕРДИН СТРУКТУРАЛЫК АНАЛИЗИ

6

0750Y07014

ЭРЖАН

КАЯ

КОММУНИКАЦИЯ

МАССАЛЫК МАДАНИЯТТЫН ПРОДУКЦИЯСЫ КАТАРЫ КЫРГЫЗ ЖУРНАЛДАРЫНЫН ИЧКИ ТҮЗҮЛҮШҮ : ЖУРНАЛДАРДЫ РУБРИКАЛЫК АНАЛИТИКАЛЫК ЖАКТАН ИЗИЛДӨӨ

7

0650Y02011

МЕДЕР

САЛИЕВ

ТҮРКОЛОГИЯ

«ЖООДАРБЕШИМ» ДАСТАНЫ (ИЗИЛДӨӨ-ТЕКСТ-КОТОРМО-ИНДЕКС)

8

0750Y02006

АИДА

ЖУНУШАЛИЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

«ЭР ЭШИМДЕГИ» ЭТИШТЕР ЖАНА АЛАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ (ТЕКСТ-ИНДЕКС-ФАКСИМИЛЕ)

9

0750Y02007

ДАРКАН

МАМАЖАНОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

«ЭР ЭШИМДЕГИ» ЧАКЧЫЛДАР ЖАНА АЛАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ (ТЕКСТ-ИНДЕКС-ФАКСИМИЛЕ)

10

0750Y02008

АДЕМ

ЧАЯН

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛЛА ЙОЛДАШ ХЫЛВЕТИ,МЕВЛЮДҮ-Н-НЕБИ-АЛЕЙХИ С-СЕЛАМ

11

0650Y07001

КАНЫШАЙ

МУКТАРОВА

КОММУНИКАЦИЯ

2007 - ЖЫЛДАГЫ ПАРЛАМЕНТТИК ШАЙЛООНУН КТР КАНАЛЫНЫН НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ ПРОГРАММАСЫНДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ : САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУУРАЛУУ КАБАРЛАРДЫН АНАЛИЗИНЕ ТАЯНГАН КАЛИТАТИВДИК ИЗИЛДӨӨ

12

0650Y01003

ГҮЛБАРЧЫН

ЖУМАНАЗАРОВА

ТАРЫХ

XIX - К. ЖАРЫМЫНДА XX -К. БАШЫНДА ТҮНДҮК КЫРГЫЗДАРДА КИЙИМ-КЕЧЕ

13

0650Y02001

ХУСЕЙИН

ШАХАН

ТҮРКОЛОГИЯ

ҮРКҮН ТЕМАСЫНЫН КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

( К . БАЯЛИНОВДУН " АЖАР ", М . ЭЛЕБАЕВДИН " УЗАК ЖОЛ " ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ )

14

0750Y02001

АЖАР

ДҮЙШЕНБИЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

АМЕРИКАЛЫК ОКУМУШТУУЛАРДЫН Ч . АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН КАБЫЛДООСУ

15

0750Y02011

ДИЛЕК

ЙЫЛМАЗ

ТҮРКОЛОГИЯ

« ЭР ТӨШТҮК » ЖАНА « ГЫЛГАМЫШ » ДАСТАНДАРЫНДА ИШЕНИМ СИСТЕМАСЫНЫН ОРТОК МОТИВДЕРДЕ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

16

0550Y07005

САНИЯ

САЛМАНОВА

КОММУНИКАЦИЯ

КЫРГЫЗ САЯСАТЫНДА АЯЛДЫН ОРДУ:БАСМА СӨЗ АНАЛИЗИ

17

0750Y07016

ЖАНАРА

АКМАТБЕКОВА

КОММУНИКАЦИЯ

" АГЫМ " ГЕЗИТИНИН МИСАЛЫНДА БАСМА СӨЗ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

18

0750Y06005

ИСМАИЛ

ДИКБАШ

ПЕДАГОГИКА

ИЛИМДИН МАЗМУНУНУН ЖАҢЫЛАНУУСУ: 9- КЛАССТЫН ТАРЫХ ЖАНА АНГЛИС ТИЛ САБАКТАРЫНЫН ОКУУ ПРОГРАММАСЫ

19

0750Y06006

ЖЕМАЛЕТТИН

ЧЕТИН

ПЕДАГОГИКА

ТҮРК МАМЛЕКЕТИНИН УЛУТТУК БИЛИМ БЕРҮҮ МИНИСТРЛИГИНИН ЧЕТ МАМЛЕКЕТТЕРДЕГИ БИЛИМ БЕРҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

20

0750Y06007

ОЛГА

ВОЛКОВА

ПЕДАГОГИКА

ОРУС ТИЛИН ҮЙРӨНҮҮДӨ СОЦИАЛДЫК - ПЕДАГОГИКАЛЫК АСПЕКТТЕРДИН РОЛУ

21

0750Y06008

КЫЯЛ

СААДАНБЕК КЫЗЫ

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗ ЭТНО-ДИДАКТИКАСЫНЫН НЕГИЗГИ БУЛАКТАРЫ ЖАНА ТАРМАКТАРЫ

22

0750Y06003

КУРТУЛУШ САВАШ

КАЗАК

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗСТАН ЖАНА ТҮРКИЯ ЛИЦЕЙЛЕРИНДЕ ТАРЫХ САБАКТАРЫНЫН ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫН САЛЫШТЫРУУ ЖАНА ОРТОК ТАРЫХ ЫЙ АН - СЕЗИМДИ ПАЙДА КЫЛУУ ЖОЛДОРУ

23

0550Y04008

ЗИЯ ГОКАЛП

ЭРСАН

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫЙМЫЛСЫЗ МҮЛК МАРКЕТИНГИНДЕ КАРДАРДЫН САТЫП АЛУУ ПРОЦЕССИ : БИШКЕКТЕ КЫЙМЫЛСЫЗ МҮЛК САТЫП АЛУУЧУЛАР ЖӨНҮНДӨ ИЗИЛДӨӨ

24

0650Y04003

МУРАТАЛИ

АБДЫЛДАЕВ

МЕНЕДЖМЕНТ

АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУДА ЖАҢЫ МЕХАНИЗМДЕР : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

25

0650Y05002

МАРАТ

МАМЫРАЛИЕВ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА ТИКЕ САЛЫКТАРДЫН ӨНҮГҮШҮ

26

0750Y05012

МЕХМЕТ

УЛАШ

ФИНАНСЫ

ТҮРКИЯДА КОРГОНУУГА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАРДЫН ЭКОНОМИКАГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

2009- 2010

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0650Y07012

МЕХМЕТ АКИФ

ГҮНАЙ

КОММУНИКАЦИЯ

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 24- МАРТ РЕВОЛЮЦИЯСЫ ЖАНА АНЫН ЭЛЕКТРОНДУК ММКДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ : " АЗАТТЫК РАДИОСУНУН МИСАЛЫНДА "

2

0550Y05010

РУСТАМ

ШАХМУРАТОВ

ФИНАНСЫ

РЫНОК ЭКОНОМИКАСЫНДА САЛЫК РЕФОРМАСЫ ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗСТАНДА КОЛДОНУЛУШУ

3

0650Y02007

АЛИЙНА

АЯЗБЕКОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

« КУТАДГУ БИЛИГДЕГИ » ТАТААЛ ЭТИШТЕРДИН БҮГҮНКҮ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ТАТААЛ ЭТИШТЕР МЕНЕН САЛЫШТЫРЫЛЫШЫ

4

0650Y02012

АНИПА

САМАТОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ БАТЫШТАН ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН ОКШОШ СӨЗДӨР

5

0650Y02010

ИЛЯЗ

МЫРЗАКУЛОВ

ТҮРКОЛОГИЯ

МАГЗУМИНИН «ФЕРГАНА ХАНДАРЫ» АТТУУ ТАРЫХИЙ ЭМГЕГИНИН ТРАНСКРИПЦИЯСЫ ЖАНА ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫ (1-100 БЕТТЕР)

6

0650Y02003

ЭТХЕМ

ЮКСЕЛ

ТҮРКОЛОГИЯ

Ч . АЙТМАТОВДУН " КЫЛЫМ КАРЫТАР БИР КҮН ", " КАССАНДРА ТАМГАСЫ " ЖАНА " ТООЛОР КУЛАГАНДА " РОМАНДАРЫНЫН МИСАЛЫНДА АДАБИЯТТА ААЛАМДАШУУ МАСЕЛЕСИ

7

0650Y03006

ЫРЫСКАН

КЕРИМБЕРДИЕВА

ЭКОНОМИКА

ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН КЫРГЫЗСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

8

0650Y03001

АДЕМ

АКТАШ

ЭКОНОМИКА

ТЫШКЫ СООДА ТЕОРИЯЛАРЫ ЖАНА СТРАТЕГИЯЛАРЫ: КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

9

0650Y01004

МЕХМЕТ

АККАЯ

ТАРЫХ

БИРИНЧИ ДҮЙНӨЛҮК СОГУШ УЧУРУНДА ЖАНА УЛУТТУК БОШТОНДУК КЫЙМЫЛЫ МЕЗГИЛИНДЕ ТҮРКИЯ ЖАНА РОССИЯ ОРТОСУНДА БОЛГОН БАЙЛАНЫШТАР

10

0750Y05014

БЮЛЕНТ

ТУРАЛИ

ФИНАНСЫ

САЛЫКТЫК СТИМУЛДАШТЫРУУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК ТААСИРЛЕРИ : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

11

0650Y04012

НАРЫНГУЛЬ

МАРГАЗИЕВА

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕЙМАНКАНАЛАРДА БАЗАР ШАРТЫНДАГЫ РЫНОКТО ТОВАР ӨТКӨРҮҮ ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ ИШ - ЧАРАЛАРЫ : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

12

0750Y06011

ТУРАН

АЙДЫН

ПЕДАГОГИКА

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ КАЛЫПТАНГАН СӨЗДӨРДҮН ПСИХОЛОГИЯЛЫК , МАДАНИЙ ӨҢҮТТӨН ИЗИЛДЕНИШИ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ ОРДУ

13

0650Y04009

РАЙКАН

АРКАБАЕВА

МЕНЕДЖМЕНТ

ЧӨНТӨК ТЕЛЕФОНДОРУНДАГЫ БРЕНДДИН ЛОЯЛДУУЛУГУ : КЫРГЫЗ - ТҮРК МАНАС УНИВЕРСИТЕТИНИН СТУДЕНТТЕРИНИН АРАСЫНДА ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ИЗИЛДӨӨ

14

0750Y04003

ГҮЛМИРА

ТУТКАБАЕВА

МЕНЕДЖМЕНТ

ГЛОБАЛДУУ ФИНАНСЫЛЫК КРИЗИСТИН БАНК СЕКТОРУНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

15

0750Y04005

САЛТАНАТ

ШЕКЕКОВА

МЕНЕДЖМЕНТ

БУХГАЛТЕРДИК ФИНАНСЫЛЫК ДОКУМЕНТТЕРДИН АНАЛИЗИ ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК КИРЕШЕ: РЕКЛАМА ФИРМАСЫНЫН МИСАЛЫНДА

16

0850Y02010

МИРГҮЛ

ТЕКЕШОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

Ч . АЙТМАТОВДУН " ТООЛОР КУЛАГАНДА " ( КЫЗКАЙЫП ) РОМАНЫНДАГЫ ТАГДЫР МАСЕЛЕСИ

17

0750Y02004

АНАРА

ДУЙШЕНБЕКОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ АДАБИЙ ТИЛИНИН НОРМАЛАРЫНЫН БУЗУЛУУСУ

18

0850Y02001

АЙМИРА

МАРАТ КЫЗЫ

ТҮРКОЛОГИЯ

"ЖАНЧАР ХАН БАДЫША ГАЗАЛЫ" ТЕКСТИНИН ТРАНСКРИПЦИЯСЫ, ТИЛДИК АНАЛИЗИ ЖАНА ИНДЕКСИ

19

0850Y02002

АСЕЛ

ОБОЛБЕКОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

Ч . АЙТМАТОВДУН РОМАНДАРЫН ОРУС ТИЛИНЕН ТҮРК ТИЛИНЕ КОТОРУУ МАСЕЛЕСИ : КАССАНДРА ТАМГАСЫ ЖАНА ТООЛОР КУЛАГАНДА ", ( КЫЗКАЙЫП ) РОМАНДАРЫНЫН МИСАЛЫНДА

20

0850Y02016

ӨЗЛЕМ

ӨЗДУМАН

ТҮРКОЛОГИЯ

ОРХАН ПАМУКТУН ӨМҮРҮ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ

21

0750Y02003

ФАРИДА

АБАКИРОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

КУРМАНЖАН ДАТКАНЫН ОБРАЗЫНЫН КЫРГЫЗ РОМАНДАРЫНДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

22

0650Y02008

ФАТИХ

КҮЧҮКОГЛУ

ТҮРКОЛОГИЯ

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНЕ КИРГЕН ОРТОК АРАПЧА СӨЗДӨР

23

0850Y02002

МЕ Х МЕТ

ЯЛЧЫНКАЯ

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ АТООЧ ТҮГӨЙЛҮҮ ТАТААЛ ЭТИШТЕР

24

0850Y02004

АЙЗАДА

ТЫНЫБЕКОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ КЫЙМЫЛДЫК ЫМДОО - ЖАҢСООЛОРДУН УЛУТТУК МҮНӨЗҮ ( ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨ )

25

0650Y07003

БАКТЫГҮЛ

АБАСКАН КЫЗЫ

КОММУНИКАЦИЯ

ТЕЛЕКӨРСӨТҮҮЛӨРДӨГҮ МЫКААЧЫЛЫК СЦЕНАЛАРЫНЫН ӨСПҮРҮМДӨРГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

26

0650Y07006

АЙЗАТ

МАДИКОВА

КОММУНИКАЦИЯ

АКЫРКЫ МЕЗГИЛДИН КЫРГЫЗ КИНЕМАТОГРАФЫНДА БИР AUTEUR: МАРАТ САРУЛУ

27

0750Y07008

ТОКТОКАН

АЙТАЛИЕВА

КОММУНИКАЦИЯ

МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНДА МОНОПОЛИЯ: ТҮРКИЯ МИСАЛЫНДА

28

0750Y07003

ТОПЧУГҮЛ

НАРМАМАТОВА

КОММУНИКАЦИЯ

ВИЗУАЛДЫК МЕДИАНЫН БАЛДАРГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ : МЫКААЧЫЛЫККА НЕГИЗДЕЛГЕН КОМПЬЮТЕР ОЮНДАРЫНЫН МИСАЛЫНДА

29

0850Y07010

НИЯЗИ

АЙХАН

КОММУНИКАЦИЯ

КӨЧӨЛӨРДӨГҮ ИШ МЕКЕМЕЛЕРИНИН АТАЛЫШТАРЫ : БИШКЕКТИН МАГИСТРАЛДЫК КӨЧӨЛӨРҮНӨ ТИЙИШТҮҮ АНАЛИТИКАЛЫК ЖАНА ИДЕОЛОГИЯЛЫК ЧЕЧМЕЛӨӨ

30

0750Y05004

СУАТ

ЭРГҮН

ФИНАНСЫ

МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУНУ РЕСТРУКТИЗАЦИЯЛООДО ФИСКАЛДЫК ДИСЦИПЛИНА МАСЕЛЕСИ ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ

31

0750Y05007

НУРЛАН

МУСАЕВ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР СИСТЕМАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

32

0750Y05013

РУСЛАН

ЛАМИЕВ

ФИНАНСЫ

ӨНҮГҮП КЕЛЕ ЖАТКАН ӨЛКӨЛӨРДӨ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕЗГИЛИНДЕ ЖҮРГҮЗҮЛҮП ЖАТКАН ФИНАНСЫЛЫК САЯСАТТЫН НАТЫЙЖАЛАРЫ : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

33

0750Y05017

АЙГҮЛ

САЙРАКУНОВА

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА ЧЫГАШАЛАРДЫН БАЛАНСЫ ЖАНА АНЫН АНАЛИЗИ

34

0850Y05002

ГУЛИСТАН

АТАГУЛОВА

ФИНАНСЫ

САЛЫК САЯСАТЫНЫН ФИНАНСЫЛЫК КРИЗИС МЕНЕН КҮРӨШҮҮДӨГҮ ОРДУ

35

0850Y05010

ЭРЛАН

ЖУМАЛИЕВ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОШУМЧА НАРК САЛЫГЫН ТОПТОО МЕХАНИЗМИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЖОЛДОРУ

36

0850Y05012

НУРЗАДА

БИРНАЗАРОВА

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫК КЛИМАТТЫ ЖАКШЫРТУУДА САЛЫК САЯСАТЫНЫН РОЛУ

37

0850Y05017

МИРГҮЛ

САИТОВА

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ СЕКТОРУНУН ӨНҮГҮШҮ ЖАНА МАСЕЛЕЛЕРИ

38

0750Y03007

ТУРКЕР

ЭРКАН

ЭКОНОМИКА

ТҮРКИЯДА КРИЗИС УЧУРУНДА КОЛДОНУЛГАН ФИНАНСЫ САЯСАТЫНЫН АНАЛИЗИ (1994, 2001 ЖАНА 2008-ЖЫЛДАРДАГЫ КРИЗИСТЕРДИН НЕГИЗИНДЕ)

39

0750Y03008

КАЙЫРГҮЛ

ДУЙШОНАЛИЕВА

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮДӨГҮ ЭКОЛОГИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕР : КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

40

0750Y03015

ГАЛИП АФШИН

РАВАНОГЛУ

ЭКОНОМИКА

ОРТО АЗИЯ ТҮРК МАМЛЕКЕТТЕРИНДЕ ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ

41

0850Y03001

ДАМИРА

БАЙГОНУШОВА

ЭКОНОМИКА

КРИЗИСТИК ШАРТТАРДА КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

42

0850Y06004

КАЛБҮБҮ

ТАИРОВА

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫН ОКУТУУДА КӨРКӨМ АДАБИЙ ЧЫГАРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

43

0750Y01006

ЭРДИНЧ

ЖЕБЕЧИ

ТАРЫХ

СТАЛИН ТАРАБЫНАН КУУГУНТУККА АЛЫНГАН ТҮРК ЭЛДЕРИНИН КЫРГЫЗСТАНДА ОТУРУКТАШУУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

 2010-2011 

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0750Y07013

НАРГИЗА

МАМАТКУЛОВА

КОММУНИКАЦИЯ

Т . ОКЕЕВДИН ФИЛЬМДЕРИНДЕ КЫРГЫЗ ЭЛ АҢ СЕЗИМИ

2

0850Y07008

МУСТАФА

АКАРСУ

КОММУНИКАЦИЯ

СОВЕТ МЕЗГИЛИ ЖАНА ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТӨН КИЙИНКИ КЫРГЫЗ КИНОСУНА ИДЕОЛОГИЯЛЫК КӨЗ КАРАШ

3

0750Y03002

ЭЛЬНУРА

АБЫЛКАСЫМОВА

ЭКОНОМИКА

 

4

0750Y04009

АЙЖАН

БИКИРОВА

МЕНЕДЖМЕНТ

ЛОГИСТИКАЛЫК БАШКАРУУ: КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

5

0850Y01005

АЛИ

УНАЛ

ТАРЫХ

УЧУРДАГЫ КЫРГЫЗ КООМЧУЛУГУНДА КЕЗДЕШКЕН ТЄРЄЛЇЇ ЖАНА ЄЛЇМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ ЇРП-АДАТТАР ЖАНА АЛАРДЫН ТАРЫХИЙ ИЗДЕРИ: НАРЫН ОБЛАСТЫНЫН МИСАЛЫНДА

6

0850Y06002

ИРФАН

АРЫК

ПЕДАГОГИКА

ТЇРКИЯ УЛУТТУК БИЛИМ БЕРЇЇ МИНИСТРЛИГИ ТАРАБЫНАН ЧЕТ ЄЛКЄГЄ ЖЄНЄТЇЛГЄН МУГАЛИМДЕРДИН КЕСИПТИК КАНААТТАНУУ МАСЕЛЕЛЕРИ: КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

 

7

0750Y07006

АНЖЕЛИКА

МЕДВЕДЕВА

КОММУНИКАЦИЯ

КАРАМДОО МАДАНИЯТЫ ЖАНА АДАМ ДЕНЕСИНИН "МЕТА" КАТАРЫ КОММУНИКАЦИЯ ПРОЦЕССИНДЕ КОЛДОНУЛУШУ (МАРКЕТИНГДИК КЄЗ КАРАШ)

 

8

0750Y04004

ЧОЛПОН

СУЛАЙМАНКУЛОВА

МЕНЕДЖМЕНТ

АДАТТАГЫ БАНК СИСТЕМАСЫНДА ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНДЕГИ КАРЖЫЛОО: КЫРГЫЗСТАНДА ИШКЕ АШУУСУ ТУУРАЛУУ ИЗИЛДЄЄ

 

9

0750Y07017

МАРАТ

ЭРГЕШОВ

КОММУНИКАЦИЯ

ГРУЗИН ЖАНА КЫРГЫЗ КИНОСУНУН ИЧ АРА БАЙЛАНЫШТАРЫ

 

10

0750Y05015

АЛИЯ

НИЯЗОВА

ФИНАНСЫ

БЮДЖЕТТИН ИШКАНА МЕНЕН БОЛГОН ЄЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИ

 

11

0950Y07005

ЭМИН

АКЫН

КОММУНИКАЦИЯ

НЕОЛИБЕРАЛДЫК САЯСАТ ЖАНА КООМДУК МЕДИА БЕРЇЇЛЄР: КТР МИСАЛЫНДА АНАЛИТИКАЛЫК ИЗИЛДЄЄ

 

12

0950Y07002

УГУР

ҮНАЛ

КОММУНИКАЦИЯ

УЮМ ИЧИНДЕГИ КОММУНИКАЦИЯНЫН ЖАНА ИШИНЕ БЕРИЛГЕНДИКТИН БАЙЛАНЫШЫ: ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫ ИРЕТИНДЕ КТМУНУН МИСАЛЫНДА

13

0750Y07012

ЭЛЬВИРА

ЧЫНЫЕВА

КОММУНИКАЦИЯ

КЫРГЫЗ ОРНАМЕНТИНИН КОММУНИКАЦИЯ СИСТЕМАСЫНДАГЫ РОЛУ

14

0950Y03002

АМАНГЕЛДИ

ЖУМАДИЛОВ

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА ЭКОНОМИКАНЫ БАШКАРУУДА МАМЛЕКЕТТИН РОЛУН АНАЛИЗДЄЄ

15

0950Y03003

ЭСЕНГЕЛДИ

ЖУМАДИЛОВ

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК БАГЫТТАГЫ РЫНОК ЭКОНОМИКАСЫНЫН ЄЗГЄЧЄЛЇКТЄРЇН АНАЛИЗДЄЄ

16

0950Y03006

АСЕМА

МАРАТОВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДЫН РЕГИОНДОРУНДАГЫ ЖАНА АЙЫЛ ЖЕРГЕСИНДЕГИ СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ПРОБЛЕМАЛАР

17

0850Y03003

АНАРА

ШАДИЕВА

ЭКОНОМИКА

БОРБОРДУК АЗИЯ ЄЛКЄЛЄРЇНЇН ГЛОБАЛИЗАЦИЯ УЧУРУНДА ИНТЕГРАЦИЯЛАНЫШЫ

18

0950Y01002

ЯНА

СЫТДЫКОВА

ТАРЫХ

XIX КЫЛЫМДЫН БАШЫНАН XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНА ЧЕЙИН КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ТАТАРЛАРДЫН СОЦИАЛДЫК ЖАШООСУ ЖАНА МАДАНИЯТЫ

19

0850Y01003

АЙЖАН

АЛЫБАЕВА

ТАРЫХ

С.М. АБРАМЗОНДУН ЭМГЕКТЕРИНДЕ XX КЫЛЫМГА ЧЕЙИНКИ КЫРГЫЗДАРДЫН СОЦИАЛДЫК ТУРМУШУ

20

0850Y01001

ГҮЛКАИР

ОРОЗБАЕВА

ТАРЫХ

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТЇНДЇК ТАРАБЫНДАГЫ ОТУРУКТАШТЫРУУ ЖАНА КОЛЛЕКТИВДЕШТИРЇЇ ЖАРАЯНЫ (1920-1930 ЖЖ.)

21

0850Y05011

СЕРХАТ

АТМАЖА

ФИНАНСЫ

ТЇРКИЯ ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН КИРЕШЕ САЛЫГЫ СИСТЕМАЛАРЫНЫН САЛЫШТЫРМАЛУУ АНАЛИЗИ

22

0850Y05006

ПАРИЗАТ

САДАМБАЕВА

ФИНАНСЫ

САЛЫК СИСТЕМАСЫНЫН КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК p align=ЄСЇШЇНЄ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

23

0850Y05015

НАЗИРА

ЧОКОНОВА

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА КЫЙМЫЛСЫЗ МЇЛК САЛЫГЫН КОЛДОНУУДАГЫ ПРОБЛЕМАЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧЇЇ ЖОЛДОРУ

24

0950Y05005

ЭРНИС

АБДЫКЕЕВ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЫЗМАТЫНЫН ЄНЇГЇЇСЇНЄ ТААСИРИН ТИЙГИЗГЕН ФАКТОРЛОР

25

0750Y05010

ТЫНЧТЫК

АБДЫКЕРИМОВ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА РЕСПУБЛИКАЛЫК ЖАНА ЖЕРГИЛИКТЇЇ БЮДЖЕТТЕРДИН ОРТОСУНДАГЫ МАМИЛЕЛЕРДИН АНАЛИЗИ

26

0950Y05003

ДАСТАН

АСЕИНОВ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА САЛЫКТЫК ЖЄНГЄ САЛУУНУН МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК АНАЛИЗИ

27

0950Y06007

ГҮЛЗАНА

БАЙДЫЛДАЕВА

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУНДАГЫ АФОРИСТИКАЛЫК ЖАНРЛАРДЫ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕ СЫПАТТОО

28

0950Y06004

ЭЛИДА

АБДУЛЛАЕВА

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗСТАНДА ОКУТУУ ТЕОРИЯСЫНЫН ЖАНА ПРАКТИКАСЫНЫН ЄНЇГЇШЇНДЄГЇ И. БЕКБОЕВДИН САЛЫМЫ

29

0850Y06009

АСЕЛЬ

ИМАНКУЛОВА

ПЕДАГОГИКА

ЧЫЎГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ МИФ ЖАНА ЛЕГЕНДАЛАРДАГЫ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК ИДЕЯЛАР

30

0850Y06005

АЙДОГАН

ДОГАН

ПЕДАГОГИКА

"7Е ЇЙРЄНЇЇНЇН СТРУКТУРАЛЫК МОДЕЛИН" ЛИЦЕЙДИН 9-10-11-КЛАССТАРЫНДАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН ФИЗИКА САБАГЫНДАГЫ АКАДЕМИЯЛЫК ИЙГИЛИКТЕРИНЕ БОЛГОН ТААСИРЛЕРИНИН ИЗИЛДЕНИШИ

31

0950Y06001

ЗЕЙНЕП

МАМЫТОВА

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗ ЭЛИНДЕ БАЛАНЫ ТАРБИЯЛООДО ЇЙ-БЇЛЄНЇН ТААСИРИ («МАНАС» ЭПОСУНУН МИСАЛЫНДА)

32

0950Y06002

ЖЫЛДЫЗКАН

БЕЙШЕНОВА

ПЕДАГОГИКА

СТУДЕНТТЕРДИН ГУМАНДУУ МАМИЛЕЛЕРИН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН РОЛУ

33

0850Y06008

НАЗГҮЛЬ

АДАНБАЕВА

ПЕДАГОГИКА

СТУДЕНТТЕРДИН ЄЗ АЛДЫНЧА ИШТЄЄСЇН УЮШТУРУУНУН ИННОВАЦИЯЛЫК ФОРМАЛАРЫ

34

0850Y06007

ГУРКАН

АКБАБА

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗ ЖАНА ТЇРК БИЛИМ БЕРЇЇ СИСТЕМАЛАРЫНДАГЫ 8-КЛАССТАРДЫН ФИЗИКА САБАГЫ БОЮНЧА ОКУУ ПЛАНДАРЫНЫН САЛЫШТЫРМА АНАЛИЗИ

35

0950Y02007

АИДА

СМАИЛОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЭТНОМАДАНИЯТЫНЫН СОВЕТ ДООРУНДАГЫ АБАЛЫ: Ч.АЙТМАТОВДУН КЄРКЄМ ИЛИКТЄЄСЇНДЄ

36

0950Y02002

СЕФА

КЫРВЕЛИ

ТҮРКОЛОГИЯ

ЧЫЎГЫЗ АЙТМАТОВДУН ПОВЕСТТЕРИНДЕ ГУМАНИЗМ МАСЕЛЕСИНИН КЄРКЄМ ИЛИКТЕНИШИ

37

0950Y02006

ЗАРИНА

КУЛБАРАКОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ОДНОТИПНЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЭПОСАХ «МАНАС» И «ЭР ТОШТУК»

38

0950Y02005

АСЫЛБҮБҮ

ТУРСУНАЛИЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ПРОЗАСЫНДАГЫ ДИАЛОГДОРДУН КЄРКЄМ КЫЗМАТЫ

39

0850Y02006

СЕЛМАН

БАШАРАН

ТҮРКОЛОГИЯ

ЧЫЎГЫЗ АЙТМАТОВ БОЮНЧА КЫРГЫЗСТАН ЖАНА ТЇРКИЯДАГЫ ИЗИЛДЄЄЛЄР

40

0850Y02005

ЖАНАР

ОМУРАЛИЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛДО КЫЛЫЧТЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНЫН СОВЕТ ДООРУНДАГЫ ЖАНА ЭГЕМЕНДЇЇЛЇК ЖЫЛДАРЫНДАГЫ ИЗИЛДЕНИШИ

41

0950Y02017

ЭЛИФ БИЛГЕ

АКБАШ

ТҮРКОЛОГИЯ

МАР БАЙЖИЕВДИН «АЎГЕМЕЛЕР ЖАНА ПОВЕСТТЕР» АТТУУ ЖЫЙНАГЫНДАГЫ АЎГЕМЕЛЕРИНДЕ БОЛГОН КААРМАНДАРДЫН АНАЛИЗИ

42

0950Y02003

ЗАРИНА

ЖАЛБИЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

ТЇРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ Э-КЕМТИК ЭТИШИНИН КОЛДОНУЛУУСУ ЖАНА ГРАММАТИКАЛЫК МААНИЛЕРИ

43

0950Y02014

АЖАМАЛ

ТУРСУНБАЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

ТЇРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ СЇЙЛЄМДЇН КЛАССИФИКАЦИЯЛАНЫШЫ

44

0950Y02013

ГҮЛСУН БЕТҮЛ

ХАКАН

ТҮРКОЛОГИЯ

ТЇРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕ «КОЛ» СЄЗЇНЄ БАЙЛАНЫШТУУ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИ САЛЫШТЫРУУ

45

0950Y02009

ЭРХАН

ТАШБАШ

ТҮРКОЛОГИЯ

ЧАГАТАЙЧАНЫН АКЫРКЫ ДООРУНА ТААНДЫК "КЄРЄГЛУ" ДАСТАНЫ (ТИЛДИК АНАЛИЗИ, ТРАНСКРИПЦИЯСЫ, ТЇРКЧЄГЄ КОТОРМОСУ ЖАНА ИНДЕКСИ)

46

0950Y02011

НУРГҮЛ

АЙТБАЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЖАНА ТЇРК ТИЛИНДЕГИ КИЧИРЕЙТЇЇ, ЭРКЕЛЕТЇЇ МААНИСИН ТУЮУНДУРГАН СЄЗДЄР

47

0850Y04008

ЫРЫСГҮЛ

ЭСЕНТУРОВА

МЕНЕДЖМЕНТ

ИШКАНАЛАРДА СОЦИАЛДЫК МАРКЕТИНГ ТЇШЇНЇГЇ: КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

48

0850Y04005

АДИЛЯ

ЯМАЛТДИНОВА

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СУПЕРМАРКЕТТЕРДИН МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛАРЫН АНЫКТОО ЖАНА КАРДАРЛАРДЫН КАНААТТАНУУСУН ЄЛЧЄЄ

49

0950Y04005

МАХМУТ

ВУРАЛ

МЕНЕДЖМЕНТ

БАШКАРУУЧУЛУК МААЛЫМАТ СИСТЕМАСЫ ЖАНА АНЫН СУБСИСТЕМАСЫ КАТАРЫ АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ ТАЖРЫЙБАЛАРЫ

2011-2012   

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0850Y06006

АЙЗАДА

КАСЫМБАЕВА

ПЕДАГОГИКА

2

0950Y01005

ЭЛВИРА

САБАЕВА

ТАРЫХ

КЫРГЫЗДАРДЫН КОКОН МАМЛЕКЕТИНИН БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫНДАГЫ РОЛУ ( XVIII – XIX КК. )

 

3

0850Y06010

ОСМАН

КУКУЛ

ПЕДАГОГИКА

 

  2011-2012

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

1050Y03006

КАЙРАТ

ТУЛЕКЕЕВ

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА ИНФЛЯЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

2

1050Y03003

ЭМИЛИЯ

ШЕРМАТОВА

ЭКОНОМИКА

ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДА КЫРГЫЗСТАНДА ЭМГЕК РЫНОГУ

3

1050Y03009

БЕКТАШ

БУЛУТ

ЭКОНОМИКА

Ө ТК ӨӨ Л ЭКОНОМИКАЛАРДА Т Ү ЗДӨН ТҮЗ ЧЕТ ЭЛДИК ИНВЕСТИЦИЯЛАР: КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

4

1050Y03002

ГУЛЬЗАТ

БЕРЕНАЛИЕВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА ТУРИЗМДИ ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

5

1050Y03004

ЖАННА

ОСМОНОВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АЗЫК-ТҮЛҮК ПРОБЛЕМАЛАРЫН ЧЕЧҮҮДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИК САЯСАТ

6

1050Y03007

РАШИДА

МЫРЗАЕВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА ИНФЛЯЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

7

0850Y01002

ЧЫНАРА

КЫРГЫЗБАЕВА

ТАРЫХ

СССР ДООРУНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АТЕИЗМ

8

0950Y01001

НАЗГУЛЬ

ТОЙБАЕВА

ТАРЫХ

П.П.РУМЯНЦЕВДИН КОМИССИЯСЫ ТАРАБЫНАН ТОПТОЛГОН МАТЕРИАЛДАР БОЮНЧА XIX КЫЛЫМДЫН ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫ - XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНДА ТҮНДҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫНЫН АНАЛИЗИ

9

0950Y01004

АЙСУЛУУ

АСАНГАРИЕВА

ТАРЫХ

КЕТМЕН-ТӨБӨ ӨРӨӨНҮНҮН КАТАКОМБА ТИБИНДЕГИ ЭСТЕЛИКТЕРИ ЖАНА ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (Ы.КОЖОМБЕРДИЕВДИН АРХИВДИК МАТЕРИАЛДАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ)

10

1050Y01001

САМАТ

БЕЙШЕЕВ

ТАРЫХ

РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН КОЛОНИЯЛДЫК САЯСАТЫНА КАРШЫ НАРЫН РЕГИОНУНУН КАЛКЫНЫН КҮРӨШҮ (XX КЫЛЫМДЫН БАШЫ)

11

1050Y01004

КҮНБОЛОТ

АКМАТОВ

ТАРЫХ

АРХЕОЛОГИЯЛЫК БУЛАКТАР БОЮНЧА ТЕҢИР-ТОО ЭРТЕ КӨЧМӨНДӨРҮНҮН ЧАРБАСЫ

12

1050Y01006

УМИТ

МЛВЛЯНОВ

ТАРЫХ

УЛУУ СЕЛЖУК СУЛТАНДАРЫНА ТИЕШЕЛҮҮ ТЫЙЫНДАР

13

1050Y05009

АЙДАНА

БАЙГАШКАЕВА

ФИНАНСЫ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТТИН КИРЕШЕЛЕРИН ТҮЗҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

14

1050Y05015

АДИЛЯ

НУРАХУНОВА

ФИНАНСЫ

БАЖЫЛЫК ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫН БАЖЫ ТАРИФТИК ЖАНА ТАРИФТИК ЭМЕС ЖӨНГӨ САЛУУ

15

1050Y05004

КАДЫРБЕК

СУЛТАКЕЕВ

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗСТАНДА ЖАКЫРЧЫЛЫК МЕНЕН КҮРӨШҮҮДӨ МИКРОКРЕДИТ КОЛДОНУУЛАРЫ

16

1050Y05006

АСЕЛЬ

БАЙКЕЛОВА

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КИЧИ ЖАНА ОРТО ИШКЕРДҮҮЛҮКТҮ МАМЛЕКЕТ ТАРАБЫНАН КОЛДОО

17

1050Y05010

АЙЖАМАЛ

УКЕЕВА

ФИНАНСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТА БЮДЖЕТТИК ЧЫГАШАЛАРДЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮН АРТТЫРУУ ЖОЛДОРУ

18

1050Y02003

ОГУЗ

КЫЛЫНЧ

ТЮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ТУУГАНДЫК ТЕРМИНДЕРДИН МАКАЛ-ЛАКАПТАРДА ЖАНА ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДЕ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

19

1050Y02004

МЕХМЕТ ГАЗИ

ЭРГӨРЕН

ТЮРКОЛОГИЯ

БАЙЫРКЫ ТҮРК ТЕКСТТЕРИНДЕ УЧУРАГАН ЭНЧИЛҮҮ АТТАРДАГЫ АЙРЫМ СӨЗДӨРДҮН МАДАНИЙ АНАЛИЗИ

20

0850Y02009

ИСМАИЛ

ШЕН

ТЮРКОЛОГИЯ

ТҮРК ТИЛИНДЕ ЗАТ АТООЧКО БЕЛГИЛҮҮЛҮК ЖАНА БЕЛГИСИЗДИК МААНИСИН БЕРГЕН КАРАЖАТТАРДЫ ИЗИЛДӨӨ

21

1050Y06014

АХМЕТ

АРСЛАН

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗСТАНДА БАШТАЛГЫЧ ЖАНА ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ "АДЕП САБАГЫНЫН" ОКУУ ПРОГРАММАСЫ МЕНЕН ТҮРКИЯДАГЫ "ДИН МАДАНИЯТЫ ЖАНА АДЕП" ОКУУ ПРОГРАММАСЫНЫН САЛЫШТЫРУУСУ

22

1050Y06015

АБДУЛЛАХ

БОЗАТ

ПЕДАГОГИКА

ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИШКЕКТЕГИ БИЛИМ БЕРҮҮ КЕҢЕШЧИЛИГИНЕ ТИЕШЕЛҮҮ ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ ДРАМАНЫН МЕТОД КАТАРЫ АНГЛИС ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮДӨГҮ ТААСИРИ

23

1050Y06001

ГУЛЬНАРА

МАМБЕТАЛИЕВА

ПЕДАГОГИКА

МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕН БАЛДАРДЫН СОЦИАЛДАШУУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖАНА АЛАРГА ПЕДАГОГИКАЛЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖЕТЕКЧИЛИК

24

0950Y06006

ТААЛАЙБЕК

ЖУМАБАЕВ

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ТУРИЗМ ТАРМАГЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АЗЫРКЫ АБАЛЫ

25

1050Y06002

АЛИНА

АКЫЛБЕКОВА

ПЕДАГОГИКА

ӨСПҮРҮМДӨРГӨ ПОЛИМАДАНИЯТТУУ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ: ЧЕТ ТИЛДЕРДИ ОКУТУУНУН ҮЛГҮСҮНДӨ

26

1050Y06003

ЖЫЛДЫЗ

МАМЫРОВА

ПЕДАГОГИКА

КЫРГЫЗСТАНДА КОШ ТИЛДҮҮ ЖОГОРКУ БИЛИМДИН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ ЖАНА СОЦИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ НЕГИЗДЕРИ (БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН МИСАЛЫНДА)

27

0950Y07001

ГУЛЬМАЙРАМ

АБДУРАСУЛОВА

ЖУРНАЛИСТИКА

7-8 АПРЕЛЬ ОКУЯЛАРЫНЫН КЫРГЫЗСТАН ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК БАСМА СӨЗДӨ ЧАГЫЛДЫРЫЛУУСУ

28

0950Y07011

ВЕНЕРА

НАРИНОВА

ЖУРНАЛИСТИКА

КЫРГЫЗСТАН МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНДАГЫ КӨМҮСКӨ ЖАРНАК-ТОВАР ЖАЙГАШТЫРУУ: ПРАКТИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨ

29

0950Y07013

АКМАРАЛ

БОРУКЕЕВА

ЖУРНАЛИСТИКА

ЖАРАНДАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМИН ЖОГОРУЛАТУУДА ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО КАРАЖАТТАРЫНЫН ОРДУ: КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА (1992-2010 ЖЖ.)

30

0950Y07012

ГУЛЬЖАН

АРТЫКБАЕВА

ЖУРНАЛИСТИКА

КЫРГЫЗСТАНДА КОММУНИКАЦИЯ АЛКАГЫНДА ПР БОЮНЧА БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ

31

0950Y07007

УЛЬЯНА

КОНОВАЛОВА

ЖУРНАЛИСТИКА

КЫРГЫЗСТАНДЫН КИНО ТАРМАГЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮ

32

0950Y07003

МЭЭРИМ

АРТЫШЕВА

ЖУРНАЛИСТИКА

КООМДУК БААРЛАШУУДА ИДЕОЛОГИЯЛЫК КАЛЫПТАНДЫРУУ: СОВЕТ ДООРУНДА КЫРГЫЗСТАНДА БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕП ОКУУ КИТЕПТЕРИНЕ БАГЫТТАЛГАН ИЗИЛДӨӨ

33

0950Y07009

ЧИНЧИ

САМБУГА

ЖУРНАЛИСТИКА

РИТУАЛДАРДЫН СОЦИАЛДЫК КОММУНИКАЦИЯДАГЫ РОЛУ: ТЫВА МАДАНИЯТЫНДАГЫ ҮЙЛӨНҮҮ САЛТЫНЫН АНАЛИЗИ

2012-2013

СТУД.НОМЕРИ

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ДИССЕРТАЦИЯНЫН АТАЛЫШЫ

1

1050Y04003

ЖАМИЛЯ

УРКУНЧИЕВА

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК УЮМДАРДА КОЛДОНУЛГАН МОТИВАЦИЯ ЫКМАЛАРЫ

2

0950Y01016

МАКСАТ

ИСРАИЛОВ

ТАРЫХ

КЫРГЫЗДАРДАГЫ ИРИ МҮЙҮЗДҮ МАЛДЫ АСЫРОО САЛТЫ

3

0950Y02016

НАТАЛЬЯ

ДОМОГАШЕВА

ТУРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЖАНА ХАКАС ФОЛЬКЛОРУ:ТҮПКҮ НЕГИЗДЕР ЖАНА АРХЕТИПТИК МОДЕЛДЕР

4

0950Y06003

КЫНАГУЛЬ

МАДИЕВА

ПЕДАГОГИКА

ТYРК ОРТОК МУРАСЫНДА ИНСАН МОДЕЛИ

5

0950Y06008

БОЗАН

ЧИФТЧИ

ПЕДАГОГИКА

КОМПЬЮТЕР НЕГИЗДЕЛГЕН БИЛИМДИН ОКУУЧУЛАРДЫН АКАДЕМИЯЛЫК ИЙГИЛИГИНЕ  ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИН ИЗИЛДӨӨ


N

СТУД НОМЕРИ

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

Б ӨЛҮМ

ДОКТОРДУК ДИСС. АТАЛЫШЫ

1

1150Y02004

АТИЛЛА

АРАБАЖЫ

ТЮРКОЛОГИЯ

КӨРӨГЛУ ДАСТАНЫНДАГЫ “СЫНЧЫЛЫК, САЯПКЕРЛИК,СЕЙИСЛИК,САЯПКЕРЧИЛИК, АТ ТТАПТОО САЛТЫ” ЖАНА АЗЫРКЫ КЫРГЫЗСТАНДА ПРАКТИКАДА КОЛДОНУЛУШУ

2

1050Y02009

АХМЕТ АЛИ

ЙЫЛМАЗ

ТЮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛИНДЕ КОТОРМОДОГУ ЭТИШТИН ГРАММАТИКАЛЫК КАТЕГОРИЯЛАРЫ (Ч.АЙТМАТОВДУН “КЫЯМАТ” РОМАНЫНАН МИСАЛДАР)

3

1150Y03011

НУРЖАН

ШАБИЕВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ТАРМАГЫН ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

4

1050Y03005

ЖАЗГУЛЬ

КЕНДИРБАЕВА

ЭКОНОМИКА

ӨТКӨӨЛ МЕЗГИЛДЕГИ ӨЛКӨЛӨРДҮН КӨМҮСКӨ ЭКОНОМИКАСЫНЫН МАКРОЭКОНОМИКАЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮНӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРЛЕРИНИН ИЗИЛДЕНИШИ

5

1150Y02002

ХИЛМИ

ГҮЛЕНАЙ

ТҮРКОЛОГИЯ

БАЙЫРКЫ ТҮРК ТИЛИНДЕГИ СИНОНИМ ЖАНА АНТОНИМ СӨЗДӨР

6

1150Y06004

ЖАЗГҮЛ

ЖОЛАЛИЕВА

ТҮРКОЛОГИЯ

ТҮРКИЯНЫН ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН НЕГИЗГИ ОРТО МЕКТЕП ПРОГРАММАЛАРЫНДАГЫ ГУМАНИТАРДЫК САБАКТАРДЫН ОКУУЧУЛАРДЫ АТУУЛДУККА ТАРБИЯЛОО МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

7

1150Y06019

МЕХМЕТ

ГӨЛЕ

ТҮРКОЛОГИЯ

КОМПЬЮТЕР ОЮНДАРЫН ОЙНОО УБАКТЫСЫНЫН 7-8-КЛАСС ОКУУЧУЛАРЫНЫН САБАКТАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИНЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИДОКТОРАНТУРА 

2004- 2005

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0150D02001

АЙХАН

ЧЕЛИКБАЙ

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛЛА - НИЗАМҮДДИН АХУНУМДУН " ХИКМЕТ НИЗАМҮДДИН " ( НИЗАМҮДДИНДИН ҮГҮТ - НАСААТТАРЫ ) 1 ТОМ -16-198 БЕТТЕРИ ( ТЕКСТ - ИНДЕК C)  

2006- 2007

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0150D01001

РОЗА

АБДЫКУЛОВА

ТАРЫХ

XIX К. ЖАНА XX К. БАШЫНДАГЫ ОРТО АЗИЯ МЕНЕН ОСМОН МАМЛЕКЕТИНИН БАЙЛАНЫШТАРЫ ТУУРАЛУУ АРХИВДИК ДОКУМЕНТТЕР

2

0350D03002

ЧАГАТАЙ

КАРАКӨЙ

ЭКОНОМИКА

ОРТО АЗИЯДА ЧЕТ ЭЛДИК ИНВЕСТИЦИЯЛАР: ИНВЕСТИЦИЯ САЯСАТЫ, СТРАТЕГИЯЛАРЫ ЖАНА ИНВЕСТИЦИЯНЫ ТАРТУУ ЖОЛДОРУ

3

0350D03001

ХАРУН

ЙАКЫШЫК

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА КӨМҮСКӨ ЭКОНОМИКАНЫН КӨЛӨМҮ, АНЫН ТААСИРЛЕРИ ЖАНА БОЖОМОЛДОРУ

4

0150D02002

ИБРАХИМ

ШАХИН

ТҮРКОЛОГИЯ

БАЙЫРКЫ ТҮРК ТИЛИ ДООРУНА (6-11 КЫЛЫМДАР АРАСЫ ) ТИЕШЕЛҮҮ ЧЫГАРМАЛАРДА КЕЗДЕШКЕН ТОПОНИМДЕР

5

0350D03003

ОСМАН САЛИХ

КАДЫ

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ЖАНА ЭРКИН ЭКОНОМИКАЛЫК А ЙМАКТАР : КЫРГЫЗСТАНДА ЭРКИН ЭКОНОМИКАЛЫК АЙМАКТАР ДЫН ТАЖРЫЙБАСЫ

6

0350D03004

ФИЛИЗ САРСЫЛМАЗ

КАДЫ

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮН ТҮРТКҮЧҮ КАТАРЫ ТЫШКЫ СООДА:КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА  

2007- 2008

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ1

0450D01002

ГУЛЖАНАТ

К.ЭРЖИЛАСУН

ТАРЫХ

САЯКАТНААМАЛАР БОЮНЧА ЖЕТИСУУ ОБЛАСТЫНДАГЫ КАЗАК МЕНЕН КЫРГЫЗДАРДЫН СОЦИАЛДЫК ТҮЗҮЛҮШҮ (1854-1917)

2008- 2009

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0450D04001

КУТАЙ

ОКТАЙ

МЕНЕДЖМЕНТ

СТРАТЕГИЯЛЫК БАШКАРУУ ЭСЕБИНИН ЖАРДАМЫ МЕНЕН КАРДАРЛАРГА ЫҢГАЙЛАШТЫРЫЛГАН БААНЫ ТҮЗҮҮ

2

0650D02005

НУРДИН

УСЕЕВ

ТҮРКОЛОГИЯ

ЭНИСЕЙ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИНИН СИНТАКСИСИ

2009- 2010

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0550D02004

ФАРУК

ӨЗТҮРК

ТҮРКОЛОГИЯ

ДИВАНУ ЛУГАТИ-Т-ТҮРКТҮН АРАП ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫ БОЮНЧА ИЗИЛДЕНИШИ

2

0550D02001

МИРЗАТ

РАКИМБЕК УУЛУ

ТҮРКОЛОГИЯ

"МАНАС" ДАСТАНЫНДАГЫ АРХАИЗМ СӨЗДӨР (ЖУСУП МАМАЙДЫН ВАРИАНТЫ БОЮНЧА)

3

0750D02001

МУХАММЕТ Н

ЖИЖИОГЛУ

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЭЛ ДАСТАНЫ "КЫЗ САЙКАЛ" (ИЗИЛДӨӨ-ТЕКСТ)

4

0750D04001

АЗАМАТ

МАКСҮДҮНОВ

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ ТАРМАГЫНДА МАРКЕТИНГ КОМПЛЕКСИ ЖАНА АНЫН ТЕЙЛӨӨНҮН САПАТЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ: БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН МИСАЛЫНДА

5

0650D04001

СЕЙИЛ

НАЖИМУДИНОВА

МЕНЕДЖМЕНТ

АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУДА КОРПОРАТИВДИК МАДАНИЯТТЫН РОЛУ ЖАНА МААНИСИ (КЫРГЫЗСТАНДЫК ИШКАНАЛАРДЫН МИСАЛЫНДА)

6

0450D04002

СЕЗЕН

ӨЗЕК

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАНДА АДАМ РЕСУРСТАРЫНДА КЕСИПТИК БИЛИМ АЛГАНДАРДЫН ПЛАНИРОВКАСЫ (ТУРИЗМ СЕКТОРУНУН МИСАЛЫНДА)

7

0750D03001

ЖУНУС

ГАНИЕВ

ЭКОНОМИКА

ГЛОБАЛДАШУУ ПРОЦЕССИНДЕ КЫРГЫЗСТАНДА КОРРУПЦИЯ МАСЕЛЕСИ

8

0450D01001

ЗУУРА

АЛТЫМЫШОВА

ТАРЫХ

1920-30 ЖЖ КЫРГЫЗСТАНДА СОВЕТ РЕЖИМИНИН КУЛАКТАРДЫ ТАП КАТАРЫ ЖОЮ САЯСАТЫ

 

2010-2011

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0650D02004

ГҮЛ БАНУ

ДУМАН

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНИН САЛЫШТЫРМА СИНТАКСИСИ

2

0550D02005

ГҮЛЗАДА

НАРМАМАТОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

МОЛДО НИЯЗДЫН ЧЫГАРМАЛАРЫ: ТРАНСКРИПЦИЯ, ОРФОГРАФИЯЛЫК, ФОНЕТИКАЛЫК, ЛЕКСИКА-СЕМАНТКАЛЫК ТАЛДОО (ҮЧ КОЛ ЖАЗМА ДЕПТЕРДИН МАТЕРИАЛДАРЫ БОЮНЧА)

3

0450D01005

АЙДЫН

ИДИЛ

ТАРЫХ

1921-1922 ЖЫЛДАРЫ БАСМАЧЫ КЫЙМЫЛЫ ЖАНА ЭНВАР ПАША

4

0750D07006

ЯСЕМИН

КЫЛЫНЧАРСЛАН

КОММУНИКАЦИЯ

II ДҮЙНӨЛҮК СОГУШ МЕЗГИЛИНДЕ АМЕРИКА ЖАНА СОВЕТТИК ПРОПАГАНДАЛЫК МУЛЬТФИЛЬМДЕРДИН ИССКУСТВОЛУК ЖАНА ИДЕОЛОГИЯЛЫК ТАРАПТАРЫН САЛЫШТЫРУУ АНАЛИЗИ

5

0750D07001

ГӨКЧЕ

ЙОГУРТЧУ

КОММУНИКАЦИЯ

Ү СТӨМДҮК ЖАНА КАРШЫЛЫК КӨРСӨТҮҮ СТРАТЕГИЯЛАРЫНЫН ӨНҮГҮҮ МАЙДАНЫ КАТАРЫ МЕСС МЕДИА (ТЕЛЕБЕРҮҮДӨГҮ ДЕБАТ ПРОГРАММАЛАРЫНДАГЫ ДИАЛОГ ЭТКАСЫНДА ИЗИЛДӨӨ

6

0550 D01001

БАКЫТБЕК

ИСАКОВ

ТАРЫХ

20- КЫЛЫМДЫН БАШЫНАН БҮГҮНКҮ КҮНГӨ ЧЕЙИН СОНКӨЛДӨГҮ ЖАЙЛОО ТУРМУШУ

7

0650D04002

ИБРАХИМ

КЕЛЕШ

МЕНЕДЖМЕНТ

КЫРГЫЗСТАНДЫН БАНК СИСТЕМАСЫНЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮНӨ «МААЛЫМАТТАРДЫ КАМТУУ ДАРАЖАСЫ»

8

0750D05003

ЯШАР

АЙЙЫЛДЫЗ

ФИНАНСЫ

РЕГИОНАЛДЫК ӨНҮГҮҮДӨ МАМЛЕКЕТТИН РОЛУ:КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

9

0750D03002

РАЗИЯ

АБДИЕВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДА САЛЫК МАДАНИЯТЫ: МАСЕЛЕСИ, МААНИСИ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ ЖОЛДОРУ

10

0750D05001

БЕКИР ЖИХАН

УЧКАЧ

ФИНАНСЫ

ӨТКӨӨЛ ЭКОНОМИКАЛАРДА МЕНЧИКТЕШТИРҮҮ ПРАКТИКАСЫ:КЫРГЫЗСТАНДЫН МИСАЛЫНДА

2011-2012 

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

МАГИСТРДИК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0750D07009

ЭЛИРА

ТУРДУБАЕВА

КОММУНИКАЦИЯ

КООМЧУЛУК МЕНЕН МЫКТУУ БАЙЛАНЫШУУ ПРИНЦИПТЕРИНИН КЫРГЫЗСТАНДА ЖАРАКТУУЛУГУ: КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ АДИСТЕРИН ЭМПИРИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨ

2

0650D02003

ТАТЬЯНА

НУРИАХМЕТОВА

ТҮРКОЛОГИЯ

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ АТООЧТУН ЖАСАЛЫШЫ

 2011-2012

CТУДЕНТТИК НОМЕР

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

ДОКТОРДУК ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ

1

0650D01003

ЖЕНГИЗ

БУЯР

ТАРЫХ

ЖУНГАР ХАНДЫГЫНЫН СОЦИАЛДЫК ЖАНА МАДАНИЙ ТАРЫХЫ

2

0650D01002

АЛПАСЛАН

АШЫК

ТАРЫХ

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ШААР КАЛДЫКТАРЫ (НЕВАКЕТ-АТ БАШЫ-БАЛАСАГЫН- ХАН ДӨБО)

3

0650D02001

КЕМАЛ

Г Ө З

ТЮРКОЛОГИЯ

1960-80 ЖЫЛДАРЫ АРАСЫНДА КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДАГЫ ПОВЕСТТЕР ЖАНА ДООРДУ ИЗИЛД ӨӨ

4

0650D02002

ХАЛИТ

АШЛАР

ТЮРКОЛОГИЯ

ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТӨН КИЙИНКИ КЫРГЫЗ ТАРЫХИЙ БИОГРАФИЯЛЫК РОМАНДАРЫ

5

0650D03001

АЙНУРА

ТУРДАЛИЕВА

ЭКОНОМИКА

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ МОДЕЛИ


2012-2013

СТУД.НОМЕРИ

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БӨЛҮМ

ДОКТОРДУК
ДИССЕРТАЦИЯНЫН АТАЛЫШЫ

1

0750D01010

БАХАТТИН

ГЕНЖАЛ

ТАРЫХ

XIX КЫЛЫМДА ЧЫГЫШ ТУРКСТАНДАГЫ УЙГУРЛАРДЫН КООМДУК ЖАНА МАДАНИЙ ЖАШООСУ

 

N

СТУД НОМЕРИ

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

Б ӨЛҮМ

ДОКТОРДУК ДИСС. АТАЛЫШЫ

2

0750D07005

ЭРДОГАН

АКМАН

КОММУНИКАЦИЯ

СОВЕТТИК ПРЕССАДАГЫ ТҮРКИЯНЫН СЕВР ЖАНА ЛОЗАН АРАЛЫГЫНЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ.(1920-1923 ЖЖ. ПРАВДА ЖАНА ИЗВЕСТИЕ ГЕЗИТТЕРИНДЕГИ АНАЛИЗДӨӨЛӨРҮНҮН НЕГИЗИНДЕ)

3

1050D07001

ОМЕР

ЧАКЫН

КОММУНИКАЦИЯ

ААЛАМДАШУУ ПРОЦЕССИНДЕ ЭЛ АРАЛЫК РЕКЛАМАЛАРДЫН КЫРГЫЗСТАНДА ЛОКАЛИЗАЦИЯЛАНЫШЫ

4

1050D02003

ОСМАН

АРЫЖАН

ТЮРКОЛОГИЯ

АКБАР РЫСКУЛОВДУН ЫРЛАРЫН СТИЛИСТИКАЛЫК ЖАКТАН ИЗИЛДӨӨ

 

2013-2014

N

СТУД НОМЕРИ

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

Б ӨЛҮМ

ДОКТОРДУК ДИСС. АТАЛЫШЫ

1

0950D01001

K АДИР

ТУГ

ТАРЫХ

МУХАММЕД САДЫК КАШГАРИНИН МААЛЫМАТЫ БОЮНЧА ЧЫГЫШ ТҮРКСТАН

2

0750D03003

КЫЯЛБЕК

АКМОЛДОЕВ

İKTİSAT

ААЛАМДАШУУ ПРОЦЕССИНДЕ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАСЫНДА АТААНДАШТЫК ЧӨЙРӨ ТҮЗҮҮ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ МАСЕЛЕСИ

AddThis Social Bookmark Button