Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби

2008-2009 окуу жылында ачылып өз ишин баштаган Дене тарбия жана спорт жогорку мектебибиздин «Машыктыруучуларды даярдоо» жана «Дене тарбия жана спорт мугалими» бөлүмдөрүндө, дене маданияты багыттары боюнча 150 студент билим алышууда. Жогорку мектебибизде 3 проф.док., 12 доц.док., 19 тажрыйбалуу окутуучулар жана машыктыруучулар кызмат кылышат. Университетибиздин 500 ден ашуун студенттери спорттун 18 түрлөрүнөн жумасына 3-4 жолу машыгуу жасоо менен өздөрүнүн спорттук чеберчиликтерин өнүктүрү, ар түрдүү жарыштарда Университетибиздин намысын коргоп келүүдө.
Жогорку мектебиздин негизги максаты келечекте заманбап өсүп-өнүгүүлөргө салымын кошо алган, өлкөбүздүн жана дүйнөлүк билим берүү стандарттаына ылайык билим алып өз тармагында мыкты адис болууну каалаган, универсалдык баалуулуктарга ээ, рационалдуу жана илимий түрдө ой жүгүртө билген, жооптуу, этикалык баалуулуктарды өнүктүргөн жана сактаган, коом үчүн жана спорт чөйрөсүндө сапаттуу кызматын өтөгөн,терең билимдүү жана педагогикалык жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон дене маданиятынын адистердин даярдоо.
Азыркы мегилде ж огорку мектебибиз Болонья процессинин алкагында өзүнүн программаларын кайрадан жаңыртып, заманбап билим берүү талаптарына ылайык, окуу-тарбия, илимий изилдөө жана спорттук-педагогикалык керектүү иш-аракеттерди сапаттуу уюштуруп аткаруу камын көрүүдө. 
Жогорку мектебизде студенттерибиз сапаттуу билим алуу жана спорттук-педагогикалык даярдыктарын өркүндөтүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Сабактар 5 аудиторияда, 1 комплекстүү стадиондо, күрөш, фитнес, оор атлетика, теннис, самбо-дзюдо, тогуз коргоол, шахмат залдарында уюштурулуп өткөрүлөт. Бөлүмдөрүбүз сабактарга керектүү атайын окуу куралдары (компьютер, проекторлор, киноэкран, сканер,принтерлер,нетбук жана ноутбуктар ) менен жана спорттук шаймандар, каражаттар менен толук камсыздалган. 2014ж. Декабрь айына дагы бир спорткомплекс-оюндар залы (волейбол, баскетбол,теннис), жеил атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол, тогуз коргоол, аяннтчалары жана фитнес залы менен курулуп бүтүп ишке берилет.

Ар жыл сайын акырындап өнүгүп-өсүп келе жаткан жогорку мектебибиздин келечеги кенен, ачык жана туруктуу. Өзүнү систамага келтирилген окуу-тарбия, илимий, спорттук жана коомгокызмат кылуу системасы бар жана бул система сапаттуу иш алып барууда.

Кыргызстанга, Туркияга жана Түрк дүйнөсүнө сапаттуу кызмат көрсөтүүгө, дене тарбия жана спорт чөйрөсүнө үлгүлүүболууга даяр жогрку мектебибиздин келечеги кенен жана баалуу.

 

Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби мүдүрү
Проф. док. Канат Жанузаков