Окумуштуулар кеңеши

Окумуштуулар кеңеши

Ректор

Проф., док. Сeбахаттин Балжы

Биринчи проректор

Проф., док. Асылбек Кулмурзаев

Проректор

Проф., докт. Хусейин Огут

Проректор

Проф., док. Анварбек Мокеев

Гуманитардык факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Лайли Үкүбаева

Так илимдер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Али Осман Солак

Көркөм өнөр факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Доц. Анарбек Ибраев

Экономика жана башкаруу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хакан Четинташ

Дин тануу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Кѳйлү

Коммуникация факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хамза Чакыр

Инженердик факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Жошкун Ылыжалы

Ветеринардык факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Умит Гурбуз

Айыл-чарба факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Паксой

Табигый илимдер институтунун мүдүрү

Проф., док. Селахаттин Гултекин

Гуманитардык илимдер институтунун мүдүрү

Проф., док. Селахаттин Гултекин

Спорт жана Физикалык маданият жогорку мектебинин мүдүрү

Доц. , док. Канат Жанузаков

Туризм жогорку мектебинин мүдүрү

Доц., док. Толга Гок

Чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү Доц., док. Таалайбек Абдиев
Кесиптик жогорку мектебинин мүдүрү Доц., док. Махмут Вурал
Мүчө Проф., док.Анаркул Урдалетова

Мүчө

Проф., док. Жусуп Пиримбаев

Мүчө

Проф., док. Жылдыз Урманбетова

Мүчө

Проф., док. Аскарбек Түлөбаев

Мүчө

Проф., док. Тинатин Дөөлөткелдиева

Мүчө

Проф., док. Мустафа Чакмаклыоглу

Мүчө

Доц., док. Бакыт Боркоев

Мүчө

Проф., док. Фатих Башбуг

Мүчө

Доц.,Молдосейит Мамбетакунов

Баш катчы

Зия Арпалы