Окумуштуулар кеңеши

Окумуштуулар кеңеши

Ректор

Проф., док. Алпаслан Жейлан

Биринчи проректор

Проф., док. Асылбек Кулмурзаев

Проректор

Проф., док. Мустафа Орчан

Проректор

Проф., док. Анварбек Мокеев

Гуманитардык факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Лайли Үкүбаева

Так илимдер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Али Осман Солак

Көркөм өнөр факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Доц. Анарбек Ибраев

Экономика жана башкаруу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Метин Байрак

Дин таануу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Кѳйлү

Коммуникация факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хамза Чакыр

Инженердик факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Жошкун Ылыжалы

Ветеринардык факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Исмаил Шен

Айыл-чарба факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Паксой

Табигый илимдер институтунун мүдүрү

Доц., док. Исмет Алтынташ

Гуманитардык илимдер институтунун мүдүрү

Проф., док. Кадир Ардыч

Дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин мүдүрү

Доц. , док. Канат Жанузаков

Туризм жогорку мектебинин мүдүрү

Доц., док. Толга Гок

Чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү Доц., док. Женгиз Буяр
Кесиптик жогорку мектебинин мүдүрү Доц.м.а, докт. Махмут Вурал
Мүчө Проф., док.Анаркул Урдалетова

Мүчө

Проф., док. Жусуп Пиримбаев

Мүчө

Проф., док. Жылдыз Урманбетова

Мүчө

Проф., док. Аскарбек Түлөбаев

Мүчө

Проф., док. Хусейин Гочмен

Мүчө

Проф., док. Бекир Татлы

Мүчө

Доц., док. Бакыт Боркоев

Мүчө

Доц., док. Чагатай Акенгин

Мүчө

Доц.,Молдосейит Мамбетакунов

Башкы катчы

Доц., док. Октай Ѳзгүл