Окумуштуулар кеңеши

Инженердик факультеттин Окумуштуулар кеңеши

Аты жөнү

Кызматы

Түрү

Жошкан Ылыжалы

PhD, профессор, Декан

Окумуштуулар кеңешинин төрагасы

Бакыт Шаршембаев

ф.м.-и.к, доцент, Декандын жардамчысы

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Бакыт Боркоев

т.и.к., доцент, Декандын жардамчысы

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Селахаттин Гүлтекин

PhD, профессор, Химия инженерлиги бөлүмүнүн башчысы

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Зарлык Маймеков

х.и.д., профессор, Экология инженерлиги бөлүмүнүн башчысы

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Өзгүл Салор-Дурна

PhD, профессор, Электроника жана электр инженерлиги бөлүмүнүн башчысы

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Райымбек Султанов

ф.м.-и.к, доцент, Компьютер инженерлиги бөлүмүнүн башчысы

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Анарсейит Дейдиев

т.и.д., доцент, Тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн башчысы

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Улан Бримкулов

т.и.д., профессор, Компьютер инженерлиги бөлүмүнүн ага окутуучусу

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Канатбек Кожобаев

т.и.д., профессор, Экология инженерлиги бөлүмүнүн ага окутуучусу

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Осмон Туткун

PhD, профессор,  Химия инженерлиги бөлүмүнүн ага окутуучусу

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү

Айчүрөк Мажитова

PhD, доцент м.а., Химия инженерлиги бөлүмүнүн ага окутуучусу

Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү