Yapı İşleri Daire Başkanlığı

•    Yapım, onarım, tadilat ve proje işleri ihalelerimizi alan tüm firmaların kontrollük işleri ve yönlendirilmeleri konularında Yüklenici Firmalar ile,
•    İnşaat izinlerinin alınması, yapım işlerinin kontrolleri ve devlet tesliminin yapılması konularında K.C. İnşaat Mimarlık Denetleme Kurulu (GASN) ile,
•    Hazırlanan projelerin K.C. standart ve inşaat kanunlarına uygunluğunun sağlanması konularında K.C. Devlet Mimari ve İnşaat Acentası Ekspert Kurumu ile,
•    Kampüs alanları sınırları ve yeni yapılan inşaatların vaziyet planı ile uygunlukları konularında Bişkek Büyükşehir Belediyesi Baş Mimarlık Kurumu(APU)  ile,
•    Su ve kanalizasyon işlerinde Devlet Vodakanal Kurumuyla, elektrik işlerinde K.C. Milli Elektrik Hatları, Elektrik İstasyonlar Şirketi, Sever Elektrik Şirketi ve Devlet Enerji Müfettişliği ile,
•    Yangın, yangına karşı tedbirler ve denetimleri konusunda, Devlet İtfaiye Kurumu Müfettişliği ile, birlikte çalışmalar yürütülmektedir.