Yapı İşleri Daire Başkanlığı

•    Akademik ve İdari Birimler tarafından talep edilen bakım-onarım ve tadilat hizmetlerinin sağlanması ve temin yönteminin belirlenmesi konularında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile,
•    Hak edişlerin kontrolleri ve yapılan ödemelerin uygunluğunun sağlanması konusunda Strateji Dairesi Başkanlığı ile,
•    Yeni projelerin hazırlanması aşamasında birim yetkilileri ile ihtiyaçların ve bunlara uygun ön projelerin belirlenmesi ve birimlerce talep edilen ihtiyaçların daha faydalı ve uygulanabilir olmalarının sağlanması konularında tüm akademik ve idari birimler ile, o birlikte kurum içi ortak çalışmalar yürütülmektedir.