Logo

Logo, kurumun kurumsal kimliğinin özüdür. Logo tasarımları kurum felsefesinin anlık süreler içerisinde algılanmasını sağlar.

Manas Üniversitesi’nin logosu aşağıdaki gibidir. Kurumsal kimliğin temel unsuru olan logo, Üniversite ile ilgili tüm uygulamalarda kullanılmalıdır.