Organizasyon Şeması

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
GENEL TEŞKİLAT ŞEMASI

 

 

MÜTEVELLİ HEYET

• DENETLEME KURULU

• MÜTEVELLİ HEYET GENEL SEKRETERLİĞİ

• REKTÖR

• Ankara İrtibat Bürosu

• Basın ve Hakla İlişkiler Bürosu

• Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

• Dış İlişkiler Bürosu

• Radyo-Televizyon Müdürlüğü

• REKTÖR VEKİLİ

• SENATO

YÖNETİM KURULU

• REKTÖR YARDIMCILARI

• FAKÜLTELER

•Edebiyat Fakültesi

•Fen Fakültesi

•Güzel Sanatlar Fakültesi

•İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

•İlahiyat Fakültesi

•İletişim Fakültesi

•Mühendislik Fakültesi

•Veteriner Fakültesi

•Ziraat Fakültesi

ENSTİTÜLER

•Fen Bilimleri Enstitüsü

•Sosyal Bilimler Enstitüsü

• YÜKSEKOKULLAR

•Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

•Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

•Yabancı Diller Yüksek Okulu

MESLEK YÜKSEKOKULU

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ

•Biyoteknoloji ve Bioçesitlilik Araştırma Merkezi

•Orta Asya Araştırmaları Merkezi

•ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi)

•Sürekli Eğitim Merkezi

•Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

•Uzaktan Eğitim Merkezi

•Teknoloji Merkezi

• GENEL SEKRETER

• Hukuk börosu

• Masaüstü Yayıncılık ve Matbaa Birimi

• Tercüme Bürosu

• Yazı İşleri Birimi

• Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

• Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

• Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

• Personel Dairesi Başkanlığı

• Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

• Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

• Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı