Yabancı Diller Yüksekokulu

 

“DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK”

İnsanoğlu yaratıldığından beri sosyal bir varlık olarak kendi türü arasında anlaşmak, iletişim kurmak, kendi duygu, düşünce ve tasarımlarını başkalarına iletmek istemektedir. Bu isteğini yerine getirmenin en önemli aracı da dildir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği onun iletişim aracı olan dilidir.

Kimi bilim adamları ve filozoflara göre dil, değişik biçimlerde tanımlanmış olsa da onun insan ve toplum hayatındaki rolünü yazıyla veya sözlerle ifade etmek bile yetersizdir. Türkolog M. Ergin'e göre, “Dil; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan canlı bir vasıta, kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık, milleti birleştiren ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese, seslerden örülmüş muazzam bir yapı, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir.”

Dil, sıradan bir vasıta değildir. Dil, insanlara hizmet eden ancak, herkesin kendince kurallar koymasına ve şeklini değiştirmesine izin vermeden tamamen doğal haliyle kullanılan bir iletişim aracıdır.

Dilin oluşumundan itibaren yani bilinmeyen bir zamandan beri kanunları vardır. Bunlar dilin kurallarıdır. İnsan fizyolojisi gibi beynin merkezinden verilen komutlar doğrultusunda organlar istem dışı veya kontrollü olarak çalıştıkları gibi dilin de kuralları dışında eylem ve hareketlerin oluşması onun sağlıksız olmasına tesir eder. Dilin kuralları, dilin yapı biçimini gösterirler, her dilin kendi yapısı kurallar çerçevesinde ve kendi mantığı içinde oluşmuştur. Dilin kuralları dilin düzenli yaşamasını ve kullanılmasını sağlamada önemli role sahiptir. Dil, kendi kanunlarıyla birlikte yaşayan canlı bir varlıktır. O da diğer varlıklar gibi doğar, büyür, gelişir ve ölür. Çok uzun yüz yıllar boyu yaşayan diller olduğu gibi ölü diller de vardır. Büyüme ve gelişme evresinde bir takım yeniliklere ve değişikliklere de uğraması söz konusudur. Bu değişiklikler ve gelişmeler onun yapısını ve kurallarını bozmadan gerçekleştiği takdirde canlanma olur, aksi takdirde kuralların bozulduğu yerde canlılık yerine dilin ölümü gerçekleşebilir. Hayatımız boyunca dile saygı göstermek ve dilin kurallarını aşındıracak biçimde sözcük kullanmamaya özen göstermek temel görevimiz olmalıdır. Dil, seslerden kurulmuştur. Dil yazıdan çok önce seslerden oluşmuştur. Bu sesler gizli bir ittifak sonucunda aynı ses için aynı anlamın algılanmasına araç olmuş olup daha sonra da seslerin bir ihtiyaç nedeniyle kalıcılığının ve ebedileşmesinin sağlanması için yazı kullanılmaya başlanmıştır.

Her dil, mensup olduğu milletin varlığını, birliğini ve onun yaşamasını sağlayan en önemli unsurdur. Geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran, milletin istikbali ve ortak malıdır. Dil, bir ülkenin ortak sesi, ortak bayrağı ve bağımsızlığının sembolüdür…

Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi'nde eğitim dilinin Kırgızca ve Türkiye Türkçesi olması çok büyük önem taşımaktadır. Yüksek Okulumuz Dil Hazırlık Bölümü ve Modern Diller Bölümü bünyesinde yürüttüğü hizmetlerle büyük bir görev ve misyon yüklenmiştir.

Türk dünyasının değişik bölgelerinden gelerek Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin eğitim dilleriyle öğrenim hayatına devam etmeleri Yüksek Okulumuzun başarısıyla doğru orantılıdır. Ayrıca lisan üstü düzeyde öğrenim görenlerle, akademik ve idari görevlerde bulunan personelin dil eğitim ve öğretim hizmetleri Yüksek Okulumuzca yürütülmektedir. Eğitim dilleri dışında yabancı dil olarak İngilizce, Rusça, Almanca ve Çincenin de öğretildiğini, gelecekte ihtiyaç duyulan diğer dillerde de bu hizmet en modern yöntem ve tekniklerle öğretilecektir. Belirtilen hizmetler genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosuyla yapılmaktadır.

 

Üniversitemizin faaliyete geçen ilk akademik hizmet birimi Yabancı Diller Yüksek Okulu'dur. Kurulduğundan beri büyük bir özveri ile çalışan değerli meslektaşlarıma işlerinde başarılar dilerim. Çok sevgili öğrencilerimizin öğretim elemanlarına ve onların vereceği bilgi ve kazandıracakları dil becerilerine güvenmelerini istiyorum. Öğrencilere çağdaş dünyanın istihdam edilebilir bireyleri olarak yetiştirmek en büyük amacımızdır. Geçmişten bugüne kadar onları yetiştiren öğretim elemanlarımıza da teşekkür ederim.

 

 

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü