Yapı İşleri Daire Başkanlığı

VİZYONUMUZ (Görüşümüz)
Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Kurum’un işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlamak amacıyla bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak, dolayısıyla Üniversitemiz ve Ülkelerimizin geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlanmasına yardımcı olmaktır.

MİSYONUMUZ (Görevimiz)
Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, işleyişi ve gelecekte de varolması için gerekli her türlü yapı, tesis, bakım, onarım, tadilat, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanarak hizmet vermek, mevcut personel-ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda olabildiğince çabuk çözümler bulmak, eğitim öğretim ve araştırmada sürekli iyileşme ve gelişmeye destek olacak fiziki mekanların oluşmasını sağlayarak, çağdaş tesisler yaratmak, kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaştırmayı, ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.