Misyon, Vizyon

Misyon 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere, Türk Dünyasının ihtiyaç duyduğu ;  ileri görüşlü, toplumsal sorumluluk taşıyan ,çağdaş, yaratıcı düşünce gücüne sahip,tarihi ve güncel sorunlara bilimsel çözüm önerileri getiren araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları ve yöneticileri yetiştirmektir.

Vizyon

Türk Dünyasının geçmişten günümüze , maddi ve manevi zenginliklerini ortaya koyan ; Rasyonel,yenilikçi ve çağdaş bir bilimsel anlayış içerisinde sürekli gelişen ; Bilime ve bilginin paylaşılmasına katkıda bulunan ; Türk uygarlığının gelişimine destek veren Kırgızistan,Türkiye ve Türk Dünyası ile uluslararası düzeyde önder bir kurum olmaktır.