Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilim çağında Kırgızistanın seçkin ve saygın eğitim kurumlarının başında yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan Fen Bilimleri Enstitüsü bilim kadrosu ile geleceğimizin bilim adamlarını yetiştirmeye devam etmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere, orijinal ve kaliteli araştırmalar yapabilen bağımsız bir araştırmacıya dönüştürmek için gerekli eğitim ve öğretim sürecini sağlayan bir kurumdur.

Bu süreçte lisansüstü eğitime önemli bir görev düşmektedir. Alanında bilimsel altyapıyı edinmiş evrensel bilim anlayışına sahip, üretken bir bilim insanı yetiştirmek amacı esas olmaktadır. Bu amaçla kurulmuş Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü iki toplumun bilimsel birikimine katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Matematik anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji ve Bitki Koruma anabilim dallarında da yüksek lisans programları ile faaliyetine devam etmektedir.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün vizyonu; toplumsal değerlere bağlı, toplumsal yararı ve paydaşlarının memnuniyetini ön planda tutan, fırsat eşitliği ilkesini özümsemiş, katılımcı anlayışlı, çevreye duyarlı öğrenci ve akademik kadro profiline sahip, bilimsel etik değerlere sıkı sıkıya bağlı, ulusal ve uluslararası ölçekte bilim dünyasının saygın, kalite odaklı, üreten ve güvenilir bir kurum haline gelmesini sağlamaktır.

Saygılarımla.

Doç. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili