Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İçinde yasadığımız dönemi tanımlayan birçok kavram vardır. Ancak bu kavramlardan iki tanesi oldukça yaygın kullandığımız kavram haline gelmiştir. Bunlardan birincisini küreselleşme ifade ederken ikincisini ise bilgi oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere küreselleşme zaman ve mekân daralmasına yol açmakta ve artık toplumların kendi sınırlarına sığmadığı yapılara dönüşmesine gönderme yapmaktadır. Dünyanın herhangi bir alanındaki durum kısa surede içinde yaşadığımız toplumu etkilemektedir. Bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan gelişme bu değişimin en önemli nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda bilgiye sahip olmak ve bilgiyi üretebilmek artarak önemini korumaktadır.

Bu süreçte lisansüstü eğitime önemli bir görev düşmektedir. Alanında bilimsel altyapıyı edinmiş evrensel bilim anlayışına sahip, üretken bir bilim insanı yetiştirmek amacı esas olmaktadır. Bu amaçla kurulmuş Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri iki toplumun bilimsel birikimine katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001 yılında Türkoloji ve Tarih alanlarında açılan yüksek lisans programları ile faaliyetlerine başlamıştır. Enstitü İktisat, İşletme, Maliye ve İletişim Bilimleri, Eğitim Bilimleri anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora; Turizm ve Otel İşletmeciliği, İslam Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Felsefe, Mütercim - Tercümanlık, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dallarında ise yüksek lisans programları faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü ise Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Matematik anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyoloji anabilim dallarında da yüksek lisans programları ile faaliyetine devam etmektedir.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin vizyonu; toplumsal değerlere bağlı, toplumsal yararı ve paydaşlarının memnuniyetini ön planda tutan, fırsat eşitliği ilkesini özümsemiş, katılımcı anlayışlı, çevreye duyarlı öğrenci ve akademik kadro profiline sahip, bilimsel etik değerlere sıkı sıkıya bağlı, ulusal ve uluslararası ölçekte bilim dünyasının saygın, kalite odaklı, üreten ve güvenilir bir kurum haline gelmesini sağlamaktır.

Saygılarımızla.

Prof.Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü