Personel Dairesi Başkanlığı

Faaliyet Alanı

Bilişim teknolojilerini etkin kullanarak Üniversitenin idari fonksiyonları için insan kaynakları gereksiniminin belirlenmesi, istihdam edilmesi, akademik ve idari personelin özlük hakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin çalışmaları planlamak, izlemek ve denetlemektir.