Факультет экономики и управления

Кыргыз - Түрк «Манас» университетинин Экономика жана башкаруу факультети 1997 - жылы билим бере баштаган, 2002 - жылында алгачкы бүтүрүүчүлөрүн уядан учурган. 2004-жылынын башталышында Жал кичи районундагы жаңы имаратына жайгашкан бул факультеттин алдыга койгон максаты, базар экономикасынын талаптарына жооп берген, демилгечи, уюштургуч, жетектөөгө жөндөмдүү адистерди даярдоо болуп саналат. Бул максаттарды ишке ашырууда керект іі имарат, технологиясы жана адаи ресурстары бар факультетибиз 4 бөлүмдөн турат:

Экономика бөлүмү
Менеджмент бөлүмү
Эл аралык байланыштар бөлүмү.
Финансы жана кредит

Бардык бөлүмдөрдө бир жылдык кыргыз жана түрк тилдерин үйрөтүүчү даярдоо курстары бар. Азыркы убакта даярдоо курсунун студенттерин кошкондо 645 студентибиз бар, экономика, финансы, менеджмент жана эл аралык бөлүмдөрүнөн 1250 бүтүрүүчү аяктаган. Бүтүрүүчүлөрүбүз маркетолог, бухгалтер, экономист, башкаруучу болуп же болбосо өзүлөрүнүн ишканаларын ачып жеке ишкер катары иштеп жатышат.

Студенттерибизге Кыргызстан жана Түркиянын эң алдыңкы университеттеринен келген окутуучулар сабак берип жатышат. 2016 -2017 -окуу жылында факультетибизде 3 профессор, 6 доцент, 11 доценттин милдетин аткаруучу, 1 ага окутуучу жана 9 кенже илимий кызматкер болуп жалпысынан 21 толук ставкадагы окутуучу эмгектенип жатышат. Мындан сырткары 2 профессор, 7 доцент жана 4 ага окутуучу жарым ставкада жана саат башына төлөм алып эмгектенүүдө.

Факультетибизде ар бир окутуучу аптада 2 күн эки сааттан студенттерге акдемиялык данышмандык кызматын тартуулашат.Факультеттин деканатында жана бөлүм башчылыгында факультеттин катчысы жана бөлүм катчысы болуп жалпысынан 5 башкаруучу кадр кызматтарын сунуп жатышат.