Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Yönetim  
Müdür Erdoğan TEMEL
Sekreter Gülbara ARINBAYEVA
İletişim  
Adres Cengiz Aytmatov Kampüsü, Yapı İşleri ve Bilgi İşlem İdari Binası
Tel. 996 312 492786
Faks 996 312 541935
Dahili 1013
Eposta bilgi.yidb@manas edu.kg

Teknik İşler Müdürlüğü, Kullanıma açılmış bina ve tesislerin bakım, onarım ve tadilat işlerini yürütmekle görevli birimimizdir.
Müdürlük altında, 4 tane Elektrik Teknisyeni, 1 tane Komünikasyon Teknisyeni, 4 adet Mekanik Tesisatçı ve 3 adet Marangoz ve 1 adet Müdür Vekili,  Üniversite yapıları içerisindeki olası tamir, bakım, onarım ve küçük çaptaki tadilat,  imalatları gerçekleştirmektedir.

Görevleri;
•    Ağaç ve ağaç esaslı malzemeden yapılmış bütün işlerin bakım ve onarımı,
•    Alüminyum kapı ve pencerelerin bakım onarımı,
•    Diğer birimlerden gelecek ahşap ve ahşap esaslı isteklerin imalatı ( Atölyeler imkanı dahilinde)
•    Elektrik tesisatların bakım ve onarımı,
•    Makinelerin elektrikli kısımlarının tamir, bakım ve onarımı,
•    Diğer birimlerden gelecek elektrik tesisat isteklerin imalatı ( Atölyeler imkanı dahilinde)
•    Telefon tesisatı ve telefon santrallerinin bakım ve onarımı,
•    Sıhhi tesisatların bakım ve onarımı,
•    Makinelerin mekanik kısımlarının tamir, bakım ve onarımı,
•    Her türlü demir ve demir esaslı imalatların bakım ve onarımı,
•    Diğer birimlerden gelecek demir ve demir esaslı isteklerin imalatı ( Atölyeler imkanı dahilinde)
•    Bağlı bulunduğu birim amiri ve üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri yapmakla görevlidir.