КыргызчаTürkçeРусскийEnglish

GENEL SORULAR

1) Türkiye Bursları nedir?
- Türkiye Bursları, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yabancı uyruklu öğrencilere verilen kamu kaynaklı yükseköğrenim burslarıdır. Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurulu'nun ikili anlaşmalar çerçevesinde ya da üniversitelerin verdiği burslarla ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Bursları kapsamının dışındadır.
2) Türkiye Burslarının Devlet (TCS) ve Hükûmet Burslarıyla ilişkisi nedir?
- Türkiye Burslarının 11 Ocak 2012 tarihli Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından yürürlüğe konulmasıyla birlikte, geçen yıla kadar yürürlükte olan Devlet - Hükûmet Bursları uygulamaları kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak, TCS uygulaması da kaldırılmıştır. Devlet ve Hükûmet Bursları, Türkiye Bursları adı altında birleştirilmiş, merkezî ve dinamik bir burs sistemi haline getirilmiştir.
3) Türkiye Bursları yapılanmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?
- Eğitime, özellikle de yükseköğretime olan talep, dünya çapında her geçen yıl artmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası eğitim imkânlarından faydalanmak isteyen öğrencilerin sayısı da önemli bir orana yükselmiştir. Eğitimdeki bu uluslararasılaşma, tek tek bireylere olduğu kadar, ülkelere de çeşitli faydalar sağlamaktadır. Yükseköğretime dair kapasite ve olanakları gün geçtikçe genişleyen ülkemizin, son yıllarda iyiden iyiye önem arz eden ve aynı nispette rekabete açık olan bu durumdan yararlanabilmesi için; dinamik, rekabetçi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak yapılandırılmış, uluslararası öğrencileri kapsayan ve geçmiş deneyimlerin ışığı altında hazırlanmış bir burs yapılanmasına ihtiyacı vardır.
4) Türkiye Burslarının hedefleri nelerdir?
- Türkiye Bursları uygulamasıyla amaçlanan; ülkemizin bölgesel ve küresel vizyonuyla uyumlu, insan odaklı ve rekabet edebilir bir burs sistemi oluşturmaktır. Türkiye Bursları ile temel başarı kriterlerini esas alarak nitelikli öğrencilerin seçilmesi, her aşamada bürokratik süreçlerin azaltılması ve öğrenci merkezli bir uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
5) Türkiye Burslarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşadığımda kiminle iletişime geçmeliyim?
- Türkiye Burslarıyla ilgili olarak Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda bir çağrı merkezi oluşturulmuştur. Türkiye Burslarıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınız takdirde şu numarayı arayabilirsiniz: +90 (312) 218 41 00.
6) Türkiye Bursları kapsamında hangi düzeylerde burs verilmektedir?
- Türkiye Bursları kapsamında Türkçe öğrenim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık ve araştırma bursları verilmektedir.
7) Türkiye burslarının finansal kapsamı nedir?
- Burs programları kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilere verilen burslar; aylık burs, barınma desteği, üniversite öğrenim katkı payı ödemeleri, Türkçe dil öğrenimi ödemeleri, genel sağlık sigortası ödemeleri ve temel ulaşım giderlerini kapsar.
8) Burs kazandığım takdirde, burs hangi şartlarda ne kadar süreyle devam eder?
- Burslar, burs programlarına kabul edilen öğrencilere, bir yıla kadar Türkçe öğrenimi ve hazırlık dâhil, akademik eğitimleri süresince verilir.
9) Türkiye Burslarına kimler başvurabilir?
Türkiye Bursları kapsamındaki her burs programına başvuru için gerekli olan şartlar, ilgili internet sitesinde ve ilgili programların başvuru kılavuzlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.
- Burs programlarına yalnızca yabancı uyruklu öğrenciler başvurabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan adaylar, burs programlarından faydalanamazlar.
- Ön lisans ve lisans programlarına başvuracak adaylar ülkelerinde, Türkiye'deki orta öğretim kurumlarına denk eğitim kurumlarından mezun ya da bulunduğu eğitim öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmalıdır.
- Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar, YÖK tarafından denk kabul edilen bir lisans programından mezun ya da bulunduğu eğitim öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmalıdır.
- Doktora burslarına başvuracak adaylar, YÖK tarafından denk kabul edilen bir lisans ya da yüksek lisans programından mezun ya da bulunduğu eğitim öğretim yılında mezun olabilecek durumda olmalıdır.
- Araştırma programlarına başvuracak adaylar, bir doktora programına kayıtlı ve yeterliği geçmiş veya bir doktora programını tamamlamış olmalıdır.
10) Çifte vatandaşlığa sahip olanlar Türkiye Burslarına başvurabilirler mi?
- Çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan adaylar, burs programlarından faydalanamazlar.
11) Türkiye Burslarına başvurularda yaş sınırı nedir?
Türkiye Bursları 2012-2013 dönemi için;
- Ön lisans ve lisans bursu adayları, 01.01.1991 veya daha sonra doğmuş olmalıdır.
- Yüksek lisans bursu adayları, 01.01.1982 veya daha sonra doğmuş olmalıdır.
- Doktora bursu adayları, 01.01.1977 veya daha sonra doğmuş olmalıdır.
- Araştırma bursu adayları, 01.01.1967 veya daha sonra doğmuş olmalıdır

BAŞVURU VE SEÇİM

12) Türkiye Burslarına başvurular ne zaman ve nasıl gerçekleştirilir?
- Türkiye Burslarına internet üzerinden, posta yoluyla ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri aracılığıyla başvurulabilir. Posta yoluyla ya da elden başvurular en yakın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine/konsolosluğuna yapılır. İnternet başvuruları şu adreslerden gerçekleştirilecektir:
www.trscholarships.org www.turkiyeburslari.gov.tr
13) Türkiye Burslarına sadece internet üzerinden mi başvurabilirim?
- Türkiye Burslarına internet üzerinden başvuru yapılması esastır. Ancak zorunlu hâllerde, posta yoluyla ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri aracılığıyla da başvurulabilir.
14) Üniversite ve program tercihlerini ne şekilde yapabilirim? Birden fazla alanda tercih yapmam mümkün müdür?
- Üniversite tercihlerini, online başvuru sırasında, seçtiğiniz burs kategorisi dahilindeki programların size sunduğu üniversiteler arasından seçebileceksiniz. Adayların başvuru formunda yer alan 12 tercih seçeneğinin tamamını doldurması gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Adayların; İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki üniversitelerden yapacakları tercihlerin sayısı, toplam tercihlerinin yarısını geçemez. Lisansüstü öğrenciler için, bu kural geçerli değildir. Lisansüstü öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri herhangi bir şehirdeki üniversite ve bölümler için başvuru yapabilirler. Hâlihazırda TÖMER'de burslu olarak öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, üniversite tercihlerini daha ileri bir tarihte gerçekleştireceklerdir.
15) Kendi tercihlerim dışındaki bir üniversiteye yerleştirilme ihtimalim var mı?
- Yaptığınız tercihler dışında bir üniversiteye yerleştirilmezsiniz. Bu sebeple, aday makul tercihler yapmalıdır.
16) Seçim süreci ve kriterleri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?
- Öğrencilerin seçimi iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşamada, öğrencilerin akademik durumları (lise diploma notu/lise bitirme sınavı notu/üniversite giriş sınavı puanı/uluslararası sınav puanı veya diploma notu belli değilse o döneme kadar alınan genel not ortalaması gibi değerlendirme ölçütlerinden en az biri) tespit edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda nitelikli başvurular arasından akademik olarak yeterli görülen adaylar mülakata çağırılacaktır. İkinci aşama ise mülakat aşamasıdır.
17) Türkiye Burslusu olmaya hak kazanmış öğrencilerin mülakatları nasıl yapılır? Bunun için Türkiye'ye gelmek gerekiyor mu?
- - Mülakatlar ülkelerin akademik takvimlerine göre Haziran-Temmuz-Ağustos ayları içinde yapılacaktır. Mülakata elverişli olmayan durumlarda değerlendirme, başvuru evrakı üzerinden, telefonla ve/veya on-line olarak yapılacaktır. Mülakatta, adayın akademik geçmişinin tercih ettiği bölüme uygunluğu ve kariyer planlaması değerlendirilecektir.
18) Halen kendi imkânları ile Türkiye'de üniversite okumakta olan öğrenciler (TÖMER ya da üniversite eğitimi görenler) Türkiye Burslarına başvurabilir mi?
- Evet, başvurabilirler. Türkiye'de kendi imkânları ile okuyan öğrenciler, Türkiye Bursları dahilindeki “Başarı Bursu” ve “Destek Bursu”na başvurup kazandıkları takdirde, eğitimlerine Türkiye Burslusu olarak kaldıkları yerden devam edebilirler. Başarı ve destek burslarına başvuru zamanı, ileri bir tarihte açıklanacaktır.
19) Lise öğrenimini Türkiye'de tamamlamış yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye Burslarına başvurabilir mi?
- Evet, başvurabilirler. Lise öğrenimini Türkiye'de tamamlamış öğrenciler, Türkiye Bursları dahilindeki “Anadolu Bursu”na başvurup kazandıkları takdirde, üniversite eğitimlerini Türkiye Burslusu olarak Türkiye'de alabilirler.
20) Liseyi Türkiye'de bitirdim ve Türkiye Burslarına başvurmak istiyorum. Mülâkata nerede gireceğim?  - Liseyi Türkiye'de tamamlayan bir öğrenci, Türkiye Burslarına başvurmak istediği takdirde, mülâkata Türkiye'de girebilecektir. Mülâkata gireceği şehir daha sonra ilan edilecektir.
21) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden üniversitelerde burslu öğrenim görmenin şartları nelerdir?
- Özel yetenek ile öğrenci kabul eden üniversitelere (örneğin Güzel Sanat Fakülteleri) başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, öncelikle başvurdukları üniversitenin kriterlerini karşılayıp o üniversiteden kabul almalıdırlar. Kabul aldıktan sonra, Türkiye Bursları kapsamındaki “Başarı Bursu” ya da “Destek Bursu”na başvurabilirler.
22) İnternetten başvuru sırasında, istenilen belgelerin orijinallerini mi yüklemem gerekiyor?
- Evet. Başvuru aşaması için, sözü edilen belgelerin Türkçeye tercümesine gerek bulunmamaktadır. Belgelerin Türkçeye tercümesi, Türkiye Burslarına kabul edildiğiniz takdirde istenecektir.
23) İnternetten başvuru sırasında teknik bir sorunla karşılaştım. Ne yapmam gerekiyor?
- Türkiye Burslarına internetten başvuru esnasında teknik bir sorunla karşılaştığınızda, şu numaraları arayabilirsiniz:
0090 312 218 42 76
0090 312 218 42 77
0090 312 218 42 78
Ayrıca  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  ya da  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
adreslerine de karşılaştığınız sorunları iletebilirsiniz.

EĞİTİM VE İKAMETLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

24) Türkiye Burslusu öğrencilerin üniversite ve bölüm değiştirme hakları var mıdır?
- Lisans Bursları kapsamındaki öğrenciler, ‘Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümleri uyarınca üniversite ve bölüm değişikliği yapabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki, Lisans Bursları kapsamındaki öğrencilerin yerleştirildikleri programlarda eğitimlerini tamamlamaları esastır.
25) Yabancı uyruklu öğrenciler eğitimi sırasında Dikey Geçiş yapabilirler mi?
- Dikey Geçiş, belirli şartları sağladıktan sonra, 2 yıllık bir yükseköğretim programından 4 yıllık bir programa geçiş yapmak demektir. Türkiye Bursları dâhilindeki önlisans programlarına kabul edilen adaylar, bu uygulamadan yararlanamazlar.
26) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitimleri sırasında Yatay Geçiş yapabilirler mi?
- Lisans Bursları kapsamındaki öğrenciler, ‘Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümleri uyarınca yatay geçiş yapabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki, Lisans Bursları kapsamındaki öğrencilerin yerleştirildikleri programlarda eğitimlerini tamamlamaları esastır.
27) İkamet Tezkeresi nedir? Nasıl alınır?
- Türkiye'de yasal olarak ikamet edildiğini gösteren belgedir. Türkiye'de öğrenim görecek tüm yabancı uyruklu öğrenciler bu belgeyi almak zorundadırlar. İkamet Tezkeresi, öğrenim görülen şehrin İl Emniyet Müdürlüğü'nden temin edilir. Yurtdışı temsilciliklerimizden alınan öğrenim amaçlı vizeyle birlikte, Türkiye'ye giriş yapılan tarihten itibaren 1 ay içinde, öğrenim görülen şehrin İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edilir. İkamet Tezkeresi alınmadığı takdirde cezaî uygulamalarla karşılaşılır.
28) Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası nedir, nereden alınır?
- Türkiye'de altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlara kimlik numarası verilmektedir. İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nden ikamet tezkeresi müracaatı esnasında alınır.
29) Öğrenim Meşruhatlı Vize nedir?
- Öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen “özel meşruhatlı” giriş vizesidir. Türkiye burslarını kazanan adaylar Türkiye'ye gelmeden önce, T.C. Büyükelçiliklerine/Konsolosluklarına başvurarak bu vizeyi almak zorundadır.
30) Genel Sağlık Sigortası nedir?
- Yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye vatandaşları gibi, Türkiye'deki genel sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sigortadır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Lisans Bursu

Lisansüstü ve Araştırma Bursları


AddThis Social Bookmark Button