Mütevelli Heyeti

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 6 Ağustos 1996 tarih ve 22719 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8350 sayılı Milletlerarası Anlaşma uyarınca kurulmuş özel statüye sahip bir yüksek öğretim kurumudur.


Üniversitenin genel yönetimi, ortak işletme-ortak idare prensibinden hareketle, taraf hükümetlerce atanan sekiz kişiden müteşekkil bir Mütevelli Heyet tarafından yürütülmektedir. Heyet Başkanı ve üç üye Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müşterek kararname ile atanmakta, Heyet'in diğer dört üyesi ise Kırgız Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın teklifi üzerine Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından cari usullere göre tayin edilmektedir.

 

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN
Başkan 
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı


Üye 
Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı 
Yılmaz TUNA
Üye
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı
 
 

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 
Üye
T.C. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

 


Prof. Dr. Sedat MURAT
Üye
T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü