Yönetim

YÖNETİM

•  Prof. Dr. Sebahattin BALCI (TUAUM Başkanı)

•  Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA (TUAUM Başkan Yardımcısı)

•  Prof. Dr. Hasan YILMAZ (TUAUM Başkan Yardımcısı)

 

Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu  

•  Prof. Dr. Sebahattin BALCI (TUAUM Başkanı)

•  Prof. Dr. Anvarbek MOKEYEV (Rektör Yardımcısı-Üye)

•  Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA (TUAUM Başkan Yardımcısı-Üye)

•  Prof. Dr. Mustafa ORÇAN (Sosyoloji Bölümü Başkanı- Üye)

•  Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA (FEF, Matematik Bölümü Başkanı-Üye)

 

Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu

Prof. Dr. Sebahattin BALCI (Başkan)

Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA (Başkan Yardımcısı)

 Prof. Dr. Hasan YILMAZ (TUAUM Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN (Sosyoloji Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Ceenbek ALIMBAYEV (Tarih Bölümü Başkanı V.)

Prof. Dr. Osmanakun İBRAİMOV (Doğu Dilleri Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ (Din Bilimleri Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Camgırbek BÖKÖŞOV (Felsefe Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Akmatalı ALIMBEKOV (Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan)

Prof. Dr Asan ÖMÜRALİYEV (Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa PAKSOY (Ziraat Fakültesi Dekan Vekili)

Prof. Dr. Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ   (Veterinerlik Fakültesi Dekan Vekili)

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (İletişim Fakültesi Dekan Vekili)

Prof.Dr. Kadir ARDIÇ   (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.)

Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA (Matematik Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR (Mütercim-Tercümanlık Bölümü Başkanı)

Doç.Dr. Kasım BAYNAL (İşletme Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Türkoloji Bölümü Başkanı)

Doç.Dr. Süleyman ELİK (Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Moldoseyit MAMBETAKUNOV (RTS Bölüm Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Tolga GÖK (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür V.)

Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA (Biyoloji Bölümü Başkanı)