Denetleme Kurulu

 
Başkan
 

Ulukbek KARMIŞAKOV 
Üye
Maliye Bakanı vekili

 

Prof. Dr. Musa DUMAN
Üye
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü
 

Prof. Dr. Abılabek ASANKANOV 
Üye

Kırgız Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Senato Üyesi

Prof. Dr. Rahmi ER 
Üye 
T.C. Yükseköğretim Kurulu Üyesi
 

Prof. Dr. Tölöbek ABDIRAHMANOV
Üye

Kırgız Milli İ.Arabaev Üniversitesi Rektörü

İsmail ERASLAN
Üye 
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanı

 

  Salmarbek ASANOV
Üye
Kırgız Cumhuriyeti'ne Bağlı Bütçe Politikası, Mali Analiz ve Yatırımlar Dairesi Başuzmanı