Denetleme Kurulu

  Prof. Dr. Rahmi ER
T.C. Yükseköğretim Kurulu Üyesi
Başkan
 

Ulukbek KARMIŞAKOV 
Üye
Maliye Bakanı Vekili

 

Yalçın TOPÇU
Üye
T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı

 

Prof. Dr. Abılabek ASANKANOV 
Üye

K.C. Milli Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi

Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU 
Üye
T.C. Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi

 

 

Prof. Dr. Tölöbek ABDIRAHMANOV
Üye

İ. Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü

 

İsmail ERASLAN
Üye 
T.C. Maliye Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı

  Salmarbek ASANOV
Üye
K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na Bağlı Bütçe Politikası, Mali Analiz ve Yatırımlar Dairesi Başuzmanı