Yönetim Kurulu

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN LİSTESİ

Rektör

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

Rektör Vekili

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA

Fen Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Ali Osman SOLAK

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. (Tedviren)

Doç. Anarbek İBRAYEV

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ

İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

İletişim Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Coşkan ILICALI

Veteriner Fakültesi Dekan Vekili

Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ

Ziraat Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Mustafa PAKSOY

Fen Fakültesi - Üye

Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA

Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkan Yrd. - Üye

Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. - Üye

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU

Veteriner Fakültesi - Üye

Prof. Dr. Ümit GÜRBÜZ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü - Üye

Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV

Genel Sekreter/Raportör

Ziya ARPALI