Yönetim Kurulu

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN LİSTESİ

Rektör

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN

Rektör Vekili

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Ahmet BEŞE

Fen Fakültesi Dekan Vekili

Doç. Dr.Gülbübü KURMANBEKOVA

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. (Tedviren)

Doç. Anarbek İBRAYEV

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Metin BAYRAK

İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

İletişim Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Coşkan ILICALI

Veteriner Fakültesi Dekan Vekili

Prof.Dr. İsmail ŞEN

Ziraat Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Atilla DURSUN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Üye

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

Mühendislik Fakültesi - Üye

Prof. Dr. Özgül SALOR DURNA

Fen Fakültesi - Üye

Prof. Dr. Anarkül URDALETOVA

Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkan Yrd. - Üye

Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü - Üye

Prof. Dr. Kanat CANUZAKOV

Genel Sekreter/Raportör

 Doç. Dr. Oktay Özgül