Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

KIRGIZİSTAN- TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilimsel Araştırma Projeleri”ni desteklemekte ve teşvik etmektedir. “Bilimsel Araştırma Projeleri”nin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili kurallar “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ” tarafından belirlenmektedir.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projeler, önerinin kaynağı açısından bağımsız ve yönlendirilmiş olmak üzere ikiye ayrılır.

Bağımsız Proje: Konusu proje yürütücüsü tarafından belirlenen, öğretim üyelerinin bilimsel araştırmaları sürekliliği içerisinde yer alan, lisansüstü tezlerini de kapsayabilen araştırma veya geliştirme projeleridir.

Yönlendirilmiş Proje: Başta Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere merkezî Asya'daki diğer ülkeler ile toplulukların ve/veya Üniversitenin bilim politikasına uygun olarak konusu, kapsamı ve gerektiğinde kadrosu Komisyon ve/veya Rektörlük tarafından belirlenecek araştırma veya geliştirme projesidir.

Bilimsel araştırma projelerine başvuruların değerlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu marifetiyle yapılır. KTMÜ Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan araştırma projelerine destek sağlanır.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

  BAP Standart Formları FTP den alınabilir ftp://ftp.manas.kg/upload/BAP/formlar/

BAP Faaliyet Raporu 2016

HALEN DEVAM EDEN PROJELER:

Sıra No

Proje Kodu

Proje Başlığı

Yürütücüsü

1

2015.FBE.04

"Kırgızistan Doğal Ceviz Popülasyonu İçerisinden Üstün Özellikli Tiplerin Seçilmesi ve Bunların Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi"

Prof. Dr. Ali Osman SOLAK

2

2016.FBE.10

"Kırgızistan'da Yetiştirilen Koyun Irklarının Üreme Özellikleri Üzerine Etkili Gen Bölgelerinin Araştırılması"

Doç. Dr. Abdülkadir KESKİN

3

2016.FBE.13

"Cebirsel Polinomların Tüm Kompleks Düzlemde Davranışları"

Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

4

2017.FBE.01

"Populus nigra, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Mentha longifolia, Salix fragilis, Arundo donax ve Achillea millefolium'un Bişkek-Kırgızistan'da muhtemel ağır metal kirliliğinin tespitinde biyomonitör organizma olarak kullanılabilirlikleri"

Yrd. Doç. Dr. İlhan DOĞAN

5

2017.TUAM.01

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Issık-Göl (Balıkçı, Ak-Ölön, Sarı-Kamış, Kök-Moynok) Arkeolojik-Epigrafik Yüzey Araştırmaları"

Prof. Dr. Abdullah KARAÇAĞ

6

2017.TUAM.02

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkiye Türklerinin ve Kırgız Halkının Değerlerini Yansıtan Temel Kavramlar Sözlüğü"

Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA

7

2017.TUAM.03

"Türk Dünyası Ortak Metinleri Antolojisi"

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU

8

2017.TUAM.04

"Tuva Tarihi"

Yrd. Doç. Dr. Cengiz BUYAR

9

2017.TUAM.06

"Zaman, İnsanlar ve Olaylar Sözlü Tarih Projesi"

Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA

10

2017.OAAM.01

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Kırgızistan Basınında Yansıması"

Dr. Uğur ÜNAL

11

2017.OAAM.02

"Üniversite Gençlerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları: Bişkek Örneği"

Yrd. Doç. Dr. Harun CEYLAN

12

2017.FBE.05

"Kurut Üretim Teknolojisi ve Kalite Niteliklerinin Belirlenmesi"

Prof. Dr. Ümit GÜRBÜZ

13

2017.SBE.03

"Kırgızistan'da Demokrasinin Kurumsallaşma Süreci: 2010'dan Günümüze Siyasal Gelişmeler"

Dr. Altınbek COLDOŞEV

14

2017.FBE.06

"Bişkek Bölgesinde Özel Otomobil Sahiplerinin Servis Bakım Alışkanlıklarının Belirlenmesi"

Dr. Mahmut VURAL

15

2017.TUAM.07

“Bağlam Dizini ve Tematik Dizin Çerçevesinde Kırgız Atasözleri”

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYĞUR

16

2017.TUAM.08

“Konu Dizini Çerçevesinde Türkiye Türkçesinde Kullanılan Atasözlerinin Kırgız Türkçesine Aktarılması”

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYĞUR

17

2013.SOB.03

"Kırgızistan'da Toplumsal Barışın Sağlanması için Barış Eğitimi"

Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU

18

2015.SBE.02

"Kırgızistan'da Türkiye Bursları Öğrenci Seçimi: Diğer Ülkelerin Tecrübelerinden Yararlanma"

Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU

 

2017 TAKVİM YILINDA KAPATILAN PROJELER

Sıra No

Proje Kodu

Proje Başlığı

Yürütücüsü

1

2012.FEB.04

"Yakların Sindirim Sistemindeki MALT'ın Morfofonksiyonel Durumu'

Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROV

2

2013.SOB.04

"Kırgızistan'da Dini Grupların Teşkilatlanması ve Aktiviteleri"

Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali AVCU

3

2013.FEB.02

"Kırgızistan'da Dağılış Gösteren Yak Sığır (Bos grunneiens), İnek (B. Primigenius taurus), Koyun (ovis ammon aries) Keçi (capra hircus) lerin İşkembe ve Atların (Equus ferus caballus) Bağırsak Fermentörü Silli Protozoan Faunası"

Doç. Dr. Savaş CANBULAT

4

2013.FEB.03

“Kırgızistan Bişkek'te Yol Kenarlarındaki Bazı Ağaç Türlerinde Trafik Kökenli Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması”

Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU

5

2014.SOB.01

"Kırgızca-Türkçe Sözlük Yazımı"

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

6

2014.SOB.02

"Kültürel Etkileşim"

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

7

2014.FBE.01

"Kırgızistan Ballarının Bileşimi Üzerine Araştırma"

Prof. Dr. Ali Osman SOLAK

8

2015.SBE.04

"Kırgızistan'da Göçün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkilerinin Tesbiti"

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

9

2015.SBE.06

"Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler"

Prof. Dr. Fahri UNAN

10

2015.FBE.06

"Kırgızistan'ı Uluslararası Müsabakalarda Temsil Eden Milli Sporcuların Performans Analizleri"

Doç. Dr. Bilal DEMİRHAN

11

2016.SBE.01

"Asyada Beş Türk"

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

12

2016.SBE.03

“Müntehabatü't-Tevarih (Tarihlerden Seçmeler) Tercümesi”

Prof. Dr. Fahri ÜNAN

13

2016.SBE.08

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Issık-Köl: Teskey Ala-Too Arkeolojik Araştırma Projesi"

Prof. Dr. Kubatbek TABALDİYEV

14

2016.FBE.05

"Audio-Video Materyalleri Sıkıştırma Yoluyla Basit Bir Platform Üzerinde Uzaktan Eğitim Sistemini Oluşturma"

Doç. Dr. Rayımbek SULTANOV

15

2016.FBE.06

"Un Üretim Hattının Bazı Mikrobiyolojik Tehlikeler Yönünden İncelenmesi"

Dr. Aydaykan KASIMAKUNOVA

16

2016.FBE.08

"Kırgızistan Bişkek Yöresi Konkur (Engel) Atlarında Yarış Öncesi ve Sonrası Bazı Hematolojik, Biyokimyasal Analizler ile ANAE Profili ve Nazal Eksfolyasyonun Karşılaştırılması"

Doç. Dr. Ertan ORUÇ

17

2016.FBE.09

"Kırgızistan Bişkek Yöresinde Barındırılan Köpeklerde Genital Hastalıkların Jinekolojik ve Patolojik Yönden Araştırılması"

Doç. Dr. Ertan ORUÇ

18

2016.SBE.09

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri"

Doç. Dr. Yücel OKSÜZ

19

2016.FBE.12

"Esnek Koni Metrik Uzaylara Giriş"

Doç. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK

20

2016.SBE.02

"Eğlenerek Dil Öğreniyorum"

Doç. Dr. Murat GÖKALP

21

2017.FBE.02

"Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Granule Olarak Parke Taşlarında Kullanılmasının Araştırılması ve Ekonomiye Etkisi"

Doç. Dr. Tahir GÖNEN

22

2017.FBE.03

"Bilinen Sıfır Yerleriyle Faber Polinomları ve Faber Kümeleri"

Prof. Dr. Fahreddin ABDULLAYEV

23

2017.SBE.04

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Koçkor Arkeolojik Araştırmaları Projesi"

Prof. Dr. Kubatbek TABALDİYEV

 

BAP 2016 Yılında Kapatılan Projeler

BAP 2015 Yılında Kapatılan Projeler