Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Başvuru ve Kayıt Takvimi

 

Sıra No.

Yapılacak Çalışma

Tarih

1

Ara Sınıf Öğrencilerinin Başvurularının Alınması

02-31 Mayıs

2

Öğrencilerin Öğrenci Evlerinden Çıkış İşlemlerinin Yapılması

01-30 Haziran

3

Ara Sınıf Öğrencilerinin Başvurularının Değerlendirilip Asil ve Yedek Öğrenci Listelerinin İlan Edilmesi

01- 15 Ağustos

4

Kırgızistan Cumhuriyeti Uyruklu Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenci Evleri Başvurularının Alınması (Başvurular, öğrencilerin üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırdıkları süre içerisinde Öğrenci Evleri görevlilerince alınacaktır.)

20-1 Temmuz

5

Kırgızistan Cumhuriyeti Uyruklu Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Başvurularının Değerlendirilip Asil ve Yedek Öğrenci Listelerinin İlan Edilmesi

15 Ağustos

6

Asil Listelerde Yer Alan Kırgızistan Cumhuriyeti Uyruklu Hazırlık Sınıfı Öğrencileri ve Öğrenci Evlerine Başvuran Yabancı Uyruklu Hazırlık Sınıfı Öğrencileriyle Asil Listelerde Bulunan Ara Sınıf Öğrencilerinin Öğrenci Evlerine Kayıt İşlemlerinin Yapılması

01-20 Eylül

7

Boş Kalan Kontenjanlar için Yedek Öğrenci Listelerinden Öğrenci Çağrılması ve Öğrencilerin Öğrenci Evlerine Kesin Kayıtlarının Yapılmaya Başlanması

21 Eylül Tarihinden itibaren

 

Öğrenci Evleri Kayıtlarının Yapılması

• Öğrenci Evlerine kabulü kesinleşmiş öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri tamamladıktan sonra verilen tarihler arasında evraklarını Öğrenci Evleri Müdürlüğüne teslim ettiğinde kesin kaydını yaptırmış olur. Kesin kayıt için gerekli belgeler; 
a) Öğrencinin Öğrenci Evleri ilke ve kurallarına aynen uyacağına, aksi takdirde Öğrenci Evleri ile ilişkisinin kesileceğine dair, örneği Öğrenci Evleri Müdürlüğü'nden alınacak taahhütname. 
b) Pasaport fotokopisi.

c) Öğrenci Belgesi (Üniversitemizin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından alınacaktır).
d) 4 adet vesikalık fotoğraf. 
e) Sağlık Raporu -Devlet Hastanesi veya Sağlık Ocaklarından alacakları tek imzalı Sağlık Raporu, Eliza Testi Raporu, Hepatit B Testi Raporu, Tüberküloz Testi Raporu ve Kan Grubunu belirtir raporu kurum doktoruna onaylatarak Öğrenci Evleri Müdürlüğüne teslimi. ( Sağlık raporu aynı zamanda Üniversitemizin kurum doktorlarından da alınabilmektedir).