Yabancı Diller Yüksekokulu

Manas Caddesi, 16 Bişkek adresinde bulunan eski bir anaokulunda ilk kez 26.11.1997'de Türkiye Türkçesi ve İngilizce derslerinin verilmesiyle KTMÜ eğitim öğretim hizmetlerine başlamıştır. İlk olarak Modern Diller Yüksek Okulu adıyla faaliyete geçişi Tınçtık (Mira) Caddesi, 56 adresinde bulunan Merkez binanın açılışıyla birlikte olmuştur. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin eğitim ve öğretime başladığı 1997-1998 öğretim yılında fiilen faaliyete geçen YDYO 1999-2000 öğretim yılında üniversitenin akademik teşkilat yapısı içinde yer almıştır. Eğitim ve öğretimde verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak 2012-2013 öğretim döneminde Yabancı Diller Yüksek Okulu akademik teşkilat yapısı çağdaş ölçütlere yanıt verecek nitelikte yeniden yapılandırılmıştır. Yüksekokul kurucu müdürü Öğr. Gör. Muhittin Gümüş'tür. Yüksekokul Müdürlüğü görevini 2002-2014 yılları arasında Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA, 2014-2019 yılları arasında Doç. Dr. Taalaybek ABDİYEV yapmıştır. 14.11.2019 tarihinden itibaren Doç. Dr. Cengiz BUYAR Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünü yürütmektedir.

Kuruluş Amacı

Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hazırlık Sınıflarındaki zorunlu eğitim dilleri (Türkiye Türkçesi ve Kırgızca), ön lisans ve lisans öğrencileri için yabancı dil dersleri (İngilizce, Rusça, Almanca, Çince) ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin dil eğitim ve öğretimiyle ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Misyon

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarındaki gençler başta olmak üzere her kesimden bireylerin birlikte öğrenmeleri ve ortak anlayış geliştirmeleri amacıyla; alanında yetkin ve özgüveni yüksek, ortak dil ve ortak kültür değerlerimiz etrafında millî kimliğini oluşturan, ana dil bilincine sahip, Türkiye Türkçesi ve Kırgızcanın anlatım gücünü kavrayan, aynı zamanda modern dünyayla tüm alanlarda gelişimlerini uyum içinde yürütmeleri için yabancı dil bilen, uluslararası istihdam edilebilir nitelikte gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Türkiye Türkçesi ve Kırgızcanın yanı sıra İngilizce, Rusça, Almanca, Çince, vb. yabancı dillerin öğretimi alanında uluslararası bir marka olarak bilimsel çalışmalarla, geliştirdiği yöntem, teknik ve uygulamalarla ve topluma sunduğu hizmetlerle uluslararası düzeyde saygın ve tanınan bir yüksekokul olmaktır.

 

Faaliyet Alanı

1.Hazırlık sınıflarında zorunlu eğitim dillerinin öğretimi (Kırgızca, Türkiye Türkçesi),

2. Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimdeki ortak zorunlu/seçmeli yabancı dil derslerini (İngilizce, Rusça, Almanca) yürütmek,

3. Hazırlık sınıfında öğrencinin öğrenim göreceği bölümün özelliğine göre zorunlu eğitim dilleri dışında görmesi gereken yabancı dil dersleri( İngilizce/Çince/Rusça)

4. Üniversite personeli için Kırgızca, Türkiye Türkçesi ve Rusça kursları düzenlemek,

5. Kırgızistan'daki kamu kurum ve kuruluşlarının istekleri doğrultusunda resmî kurumlarda görevli bürokratlara Kırgızca kursları vermek,

6. Özel ya da resmî kurum temsilcilerinin istekleri doğrultusunda Türkiye Türkçesi kursları,

7. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrencilerin zorunlu eğitim dili ve yabancı dil dersleri vermek,

8. Kırgızistan Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yaparak “ Eğitim Dili Rusça Olan Okullarda Görevli Kırgızca Öğretmenleri İçin Kırgızca Öğretimi Seminerleri ”ni yürütmek,

9.Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi TÖMER ve aynı alanda hizmet veren diğer kurumlarla Türkçe Öğretimi alanında işbirliği yapmak,

10. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünün imzaladığı protokol hükümlerine göre işbirliği yapılan kurumların dil eğitim ve öğretimiyle ilgili hizmetleri yürütmek.