KTMÜ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Akademik ve İdari Personel)


Değerli Katılımcı,
Bu anket formu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin mensuplarına sundugu hizmetleri niteliğini artırmaya yöneliktir. Bu kapsamda hizmet aldığınız birimleri değerlendirirken objektif davranacagınız kanaatindeyiz.
Kalite Birimi