VELİ MEMNUNİYET ANKETİLütfen Soruları Doldurun
*VELİ ADI SOYADI

*VELİ OLDUĞU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

*ÖĞRENCİ NUMARASI

Bu alana yalnız sayılar yazılabilir

*E-POSTA ADRESİ

*DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Kesinlikle Katılmıyorum=1, Katılmıyorum=2 , Kararsızım=3, Katılıyorum=4, Kesinlikle Katılıyorum=5)
  1 2 3 4 5
Öğrencimi bu üniversiteye göndermeden önce bana Üniversite ile ilgili yeterli ve doğru bilgiler verilmişti.
Öğrencim okul yönetimine rahatça ulaşabiliyor.
Üniversitede uygulanan müfredatın öğrencimin ihtiyaçlarını karşıladığına inanıyorum.
Öğrencime uygun zorluk derecesi içeren bir program sunuluyor.
Öğretim elemanları genel olarak öğrencimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yeterliliktedir.
Öğrencimin eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi kazandığına inanıyorum.
Öğrencim üniversitede spor yapma imkânı bulmaktadır.
Öğrencimin sınıfındaki öğrenci sayısını uygun buluyorum.
Öğrencimin derslerinde kullanacağı her türlü ders malzemesi ve araç gereç mevcuttur. Üniversitenin bilgisayar olanakları ve buna bağlı araştırma kaynakları yeterlidir.
Öğrencim, öğretim elemanlarına öğrendiklerini gösterme fırsatını bulmaktadır.
Öğrencimin gelişimi konusunda, öğretim elemanları ile rahatça konuşabiliyorum.
Üniversitenin öğrenci-öğretim görevlisi oranından memnunum.
Üniversitedeki öğretim görevlilerinin niteliklerinden memnunum.
Üniversite öğrencimin yeteneklerinin, kendine özgü becerilerinin ve başarılarının farkındadır.
Üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin etkinliğinden memnunum.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin öğrencilerle ilgili çalışmalarında gizlilik ilkesine özen gösterdiğine inanıyorum.
Üniversite iyi bir arkadaş ortamı ve sıcak bir atmosfere sahiptir.
Üniversitenin sağlık konusundaki hizmetlerinden ve duyarlılığından memnunum.
Üniversitenin yemek hizmetinden memnunum.
Üniversite kampüsleri temiz ve çekicidir.
Mezuniyet sonrası öğrencime iş bulmada büyük destek sağlıyor
Üniversitedeki yardımcı personel öğrencime yakın davranmakta ve arkadaşça yardımcı olmaktadır.
Üniversite binaları öğrenime uygun bir atmosfere sahiptir.
Üniversitedeki ders araç gereçleri öğrenmeyi destekleyecek ve teşvik edecek biçimde kullanılır.
Öğrencim üniversite kütüphanesindeki kaynakları etkin ve doğru biçimde kullanmayı bilir.
Üniversitenin çeşitli etkinlikleri konusunda düzenli olarak bilgilendirilmekteyim.
Üniversite-öğrenci-veli arasında düşünce alıp verişinin gerçekleşmesi için etkili olanaklar sunulmaktadır
Öğrencim için yeniden bir üniversite seçmem gerekse yine bu üniversiteyi seçerdim.
Yakınlarıma kendi öğrencilerini bu üniversiteye kaydettirmelerini tavsiye ederim.
*Lütfen size göre kurumun en olumlu özelliklerini yazınız.

*Lütfen size göre kurumun en olumsuz özelliklerini yazınız.

*Bizimle Paylaşmak istediğiniz başka herhangi bir konu varsa lütfen yazınız.