КТМУ персоналдарынын канагаттанууларын баалоо критерийлери (академиялык жана административтик)Түшүндүрмө
Төмөнкү маалыматтарды тыкыр окуп чыгып, көз карашыңызга туура келген вариантты белгилеңиз...


*Персонал түрү

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
*КТМУда башкаруу түшүнүгү

  Такыр канааттандырбайт Канааттандырбайт Калыс Канааттандырат Толук канааттандырат
Жетекчилер менен байланышуу жеңилдиги
Жетекчилер менен ишке байланыштуу көйгөйлөрдү бөлүшүү
Жетекчилердин мени менен тажрыйба жана билимин бөлүшүүсү
Жетекчилердин сунушумду кабыл алышы
Жетекчилердин ишиме байланыштуу пикиримди угушу
Жетекчилердин жаратмандыгы жана жаңылыкты колдоо мамилеси
Жетекчилердин команда менен иштөөнү колдоосу
Жетекчилердин корпоративдик маданиятты жайылтууну колдоосу
Жасалган иштердин обьективдүү бааланышы
Жасалган иштердин жетекчилер тарабынан кубатталышы
Университеттин максаты, миссиясы, саясаты жана стратегиясы боюнча жетекчилердин багыт берүүсү
*КТМУда көрсөтүлгөн кызматтар

  Такыр канааттандырбайт Канааттандырбайт Калыс Канааттандырат Толук канааттандырат
Баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүшү
Университеттин социалдык кызматтары
Китепкана кызматы
Ашкана кызматы
Ден соолук тармагындагы кызматтар
Коопсуздук кызматы
Кызматкерлердин иш чөйрөсүндө эргономикалык фактордун эке алынышы
Ишити аткаруу үчүн керектүү техникалык жабдуу жана колдоо кызматы
Кылган эмгегиме жараша төлөнгөн акы жана түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр
*КТМУда карьера мүмкүнчүлүктөрү

  Такыр канааттандырбайт Канааттандырбайт Калыс Канааттандырат Толук канааттандырат
Ишке байланыштуу үйрөнүү, өсүү мүмкүнчүлүгүнүн түзүлүшү
Ишке байланыштуу максаттардан кабардар болууну камсыздоо
*КТМУга берилгендик

  Такыр канааттандырбайт Канааттандырбайт Калыс Канааттандырат Толук канааттандырат
Бул универитеттин кызматкери болуу
Ишимен ажырап калуу коркунучу жоктугун сездирүү
Кесиптештеримин ийгиликтерими кубаттоосу
Университеттин максаты менен жеке максатымдын айкалышы
КТМУнун өзгөрүүгө ачык болушу
Керек болгондо башка факультет, бөлүм жана башкармалыктар менен эркин байланышуу мүмкүнчүлүгү
Университеттин байланыш мүмкүнчүлүктөрү ( эл. почта, кулактандыруу ж.б.)
*КТМУнун айлана-чөйрөгө таасири

  Такыр канааттандырбайт Канааттандырбайт Калыс Канааттандырат Толук канааттандырат
Университеттин экология саясаты алкагында жүргүзгөн иш-чаралары
Университеттин экологияга көңүл буруусу
Университеттин жергиликтүү экономикага кошкон салымы
Университеттин Кыргызстандын экономикасына кошкон салымы
Университеттин этика жана коомдук баалуулуктарга карата жүргүзгөн саясаты