KTMÜ HİZMET BİRİMLERİ MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


Değerli Katılımcı,
Bu anket formu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin mensuplarına sundugu hizmetleri niteliğini artırmaya yöneliktir. Bu kapsamda hizmet aldığınız birimleri değerlendirirken objektif davranacagınız kanaatindeyiz.
Kalite Birimi