Башкаруу

Мүдүр

ф.и.к. Режеп Йүрүмез

Мүдүр

Мүдүрдүн жардамчысы

Салия Вайсканова

Жогорку мектеп катчысы

Зейнеп Мамытова

Жогорку мектеп кеңеши

Док. Режеп ЙҮРҮМЕЗ
Салия Вайсканова
Док. Фарук ГҮН
Фатих БАШКАПАН
Ахмет ТАШ
Аскатбек Мамадиев
Алтынбек Исмаилов
Светлана Парманасова
Бүбүсара Үкүбаева

Башкаруу кеңеши

Док. Режеп ЙҮРҮМЕЗ
Салия Вайсканова
Док. Фарук ГҮН
Фатих БАШКАПАН
Бүбүсара Үкүбаева