Байланыш үчүн

Дарек

720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси, 56

Мүдүр Док. Режеп ЙҮРҮМЕЗ
Тел. 54 19 42
Кошумча 329
Э-куржун recep.yurumez@manas.edu.kg
Мүдүрдүн жардамчысы Салия Вайсканова
Тел. 54 19 42-47
Кошумча 330
Э-куржун saliya.vayskanova@manas.edu.kg
Жогорку мектеп катчысы Зейнеп Мамытова
Тел. 541942
Кошумча 328
Э-куржун zeynep.mamitova@manas.edu.kg