Байланыш үчүн

Дарек

Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, Экономика жана башкаруу факультети, 720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН

Декан Проф.док. Серхат Бурмаоглу
Тел. 492763/67
Кошумча 5803
Э-куржун serhat.burmaoglu@manas.edu.kg
Декан жардамчысы Доц.м.а.док.Сейил Нажимудинова
Тел. 492763/67
Кошумча 5805
Э-куржун seyil.najimudinova@manas.edu.kg
Декан жардамчысы Доц.док.Тезжан Абасыз
Тел. 492763/67
Кошумча 615
Э-куржун tezcan.abasiz@manas.edu.kg
Факультеттин катчысы Асель Капарова
Тел. 492763/65
Кошумча 612
Э-куржун asel.kaparova@manas.edu.kg
Декандын катчысы Адеми Кадырова
Тел. 492763/67
Кошумча 616
Э-куржун ademi.kadirova@manas.edu.kg