• Date: 2021-12-24
  • Time: 08:00

“Эгемен Кыргызстан жана эл аралык дипломатия”

Урматтуу айымдар жана мырзалар!

Эгемендик алган убактан бери Кыргызстан дүйнөнүн баардык маанилүү мамлекеттери менен, ошондой эле БУУ, ЮНЕСКО, МВФ баштаган абройлуу эл аралык уюмдар менен эки тараптуу жана көп тараптуу дипломатиялык байланыштарды түздү жана мамлекетке пайдалуу өз ара карым-катнаштарды жолго койгонго жетишти. Жигердүү жана мазмундуу эки тараптуу дипломатия түрк дүйнөсүнүн Түркия баштаган мамлекеттери менен түзүлдү, Кытай баштаган кошуна мамлекеттер менен колго алынды.  Ушулардын баары өткөн 30 жыл ичиндеги басып өткөн кызыктуу жол жана илимий, саясий,  тарыхый анализге муктаж маанилүү жана актуалдуу маселелер болуп саналат.

“Эгемен Кыргызстан жана эл аралык дипломатия” аттуу эл аралык конференциянын максаты—30 жыл ичиндеги эгемен Кыргыз мамлекетинин тышкы саясатына илимий сереп салуу жана кыргыз дипломатиясынын ийгиликтери менен кемчиликтерин анализге алуу болуп эсептелет.

Билдирүү темаларын жана аннотацияларын төмөндөгү э-дареке жибериңиздер:

kyrgyzdiplomacy@manas.edu.kg

Байланыш

kyrgyzdiplomacy@manas.edu.kg

Веб сайт:

http://kyrgyzdiplomacy.manas.edu.kg