Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча кулактандыруу


  • 2021-12-13

Бардык академиялык кызматкерлердин назарына! Университетте 2021-жылда аткарылган иш-чаралар боюнча академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу системасы аркылуу документтерди тапшыруу мөөнөтү башталды.

Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу системасына кирүү үчүн университетибиздин веб-сайтынын башкы бетиндеги «Санарип Манас» менюсуна кирип, андан соң «Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу системасы» баскычын басышыңыз керек.

Санарип Манас: https://info.manas.edu.kg

Академиялык ишмердүүлүктү баалоо жана шыктандыруу боюнча арыз тапшыруунун календары

 

Дата

Аткарылчу иштер

3-декабрь 2021–

9-январь 2022

Окутуучулар тарабынан аткарылган иш-чаралардын системага киргизилиши жана керектүү документтердин жүктөлүшү

 

10–14-январь 2022

Документтерди басып чыгарганга чейин арыздардын тийиштүү түзүмдүн академиялык ишмердүүлүктү шыктандыруу боюнча арыздарды кароо жана текшерүү комиссиясы тарабынан алдын ала карап чыгылышы, документтердин толукталышы же алып салынышы үчүн окутуучуларга кайра жиберилиши.

1518-январь 2022

Окутуучулардын документтерин алдын ала карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча документтердин толукталышы жана расмий түрдө жиберилиши.

(Документтер расмий түрдө тапшырылгандан кийин аларды толуктоого же алып салууга болбойт).

19-24 январь 2022

Расмий түрдө тапшырылган документтердин тийиштүү түзүмдүн академиялык ишмердүүлүктү шыктандыруу боюнча арыздарды кароо жана текшерүү комиссиясы тарабынан акыркы ирет карап чыгылышы жана академиялык ишмердүүлүктү шыктандырууну камсыз кылуу, баалоо, текшерүү жана апелляцияларды кароо комиссиясына жиберилиши.

25-январь –

9-февраль  

2022

Документтердин академиялык ишмердүүлүктү шыктандырууну камсыз кылуу, баалоо, текшерүү жана апелляцияларды кароо комиссиясы тарабынан карап чыгылышы жана акыркы чечимдер тууралуу отчеттун ректоратка жиберилиши

10-28-февраль 2022

Акыркы чечимдердин Окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилиши жана ректорат тарабынан жарыяланышы

Тийиштүү комиссиядан келген жана Окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынган жыйынтыктарга жана чечимдерге түзүмдөр аркылуу апелляция берилиши

Апелляция боюнча чечимдин кабыл алынышы жана тийиштүү кишиге билдирилиши

 

Эскертүү: Системадан документти басып чыгаргандан кийин жаңы документти жүктөөгө болбойт.

    Социалдык медиада бөлүшүү