Башкаруу

Декан

Проф.Др. Кемаль ПОЛАТ

Декан жардамчысы

Доц.док. Бакыт Мурзараимов

Факультеттин катчысы

Руфия ХИСАМУТДИНОВА

Декандын катчысы

Динара ТУРКМЕНОВА

Факультет кеңеши

Проф.док. Кемаль Полат
Декан
Проф.док. РЕЖАИ ДОГАН
Бөлүм башчысы
Проф.док. БЕКИР ТАТЛЫ
Бөлүм башчысы
Проф.док. Акматалы АЛИМБЕКОВ
Бөлүм башчысы
Проф.док. Муратбек Кожобеков
Ага окутуучу
Проф.док. Куршад ЙЫЛМАЗ
Ага окутуучу
Доц.док. Наиль КАРАГОЗ
Ага окутуучу
Доц.док. Мехмет Демиржи
Ага окутуучу
Доц.м.а.док. Мирзат РАКЫМБЕК УУЛУ
Ага окутуучу

Башкаруу кеңеши

Проф.док. Кемаль Полат
Декан
Проф.док. РЕЖАИ ДОГАН
Бөлүм башчысы
Проф.док. БЕКИР ТАТЛЫ
Бөлүм башчысы
Проф.док. Акматалы АЛИМБЕКОВ
Бөлүм башчысы
Доц.док. Мехмет Демиржи
Ага окутуучу
Доц.док. Наиль КАРАГОЗ
Ага окутуучу
Доц.м.а.док. Мирзат Ракимбек уулу
Ага окутуучу