Байланыш үчүн

Дарек

Ч. Айтматов атындагы кампус, Кыргыз-Турк Манас университети, Теология факультети, 720038, Жал, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН

Декан Проф.док. Кемаль Полат
Тел. 492763
Кошумча 5902
Э-куржун kemal.polat@manas.edu.kg
Декан жардамчысы Доц.док.Бакыт Мурзараимов
Тел. 49-27-63
Кошумча 5904
Э-куржун bakit.murzaraimov@manas.edu.kg
Факультеттин катчысы Руфия ХИСАМУТДИНОВА
Тел. 49-27-63
Кошумча 5903
Э-куржун rufiya.hisamutdinova@manas.edu.kg
Декандын катчысы Динара ТУРКМЕНОВА
Тел. 49-27-56
Кошумча 5901
Э-куржун dinara.turkmenova@manas.edu.kg