Кыскача

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Ветеринария факультети, университеттин Камкорчулар кеңешинин 13.10.2007 жылындагы №2007-03 жана университеттин Сенатосунун 05.02.2008 жылындагы №2008-3.24 чечимдери алкагында уюштурулуп, биринчи студенттерди кабыл алууну 2008-2009-окуу жылында ишке ашырган.

Факультетке Кыргызстандын жана Түркиянын тажырыйбалуу, жогорку деңгээлдеги билимге жана заманбап технологияларга ээ болгон окутуучулары тартылуу менен бирге, окутуу деңгээли Европа ветеринардык билим берүү союзунун (ЕВББС) стандарттарына багытталган.

Ошондой эле, учурда Европа ветеринардык билим берүү союзунун (ЕВББС) жоболоруна жараша пландаштырылган Ветеринария факультетинин имараттар комплексин куруу иштери жүрүүдө жана комплекс 2016-жылы колдонууга берилмекчи.

Ветеринария факультети 2013-2014-окуу жылында алгачкы бүтүрүүчүлөрүн уядан учурду.

КТМУнин Ветеринария факультетинин имараттар комплексинин долбоору (болжолдуу колдонууга берүү жылы – 2016-жыл).