ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИНСАНДЫК ӨНҮГҮҮ
“Манас” - эң жаңы жана заманбап билим берүү технологиялары, китепканалары, э-китепканасы, интерактивдүү окуу аудиториялары, студенттик клубдары менен үзгүлтүксүз билим
берүүгө жана инсандык өнүгүүгө жол ачат.

СОҢКУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕНЕН ЖАБДЫЛГАН МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗА
“Манас” - ар кыл тармактагы 85 лабораториясы, интерактивдүү окуу аудиториялары, өлкөнүн бардык булуң-бурчуна тегиз тараган радио жана телестудиялары, заманбап университеттин талаптарына жооп берген техника жана технологиялык инфраструктурасы аркылуу билим берүү иштерин алып барат.

“Z” МУУНДАГЫ УНИВЕРСИТЕТ
“Манас” - студенттер орток маданият баалуулуктарына жуурулушуп, бири-бири менен ымалада өзүн көрсөтүү социалдык иш-чараларына катышуу, эң алдыңкы жана заманбап инфраструктуранын негизинде сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

БИЛИМ БЕРҮҮДӨ МАРКАГА ЭЭ УНИВЕРСИТЕТ
ТҮШҮНДҮРМӨ: “Манас” - студенттерге билим берүүдө эл аралык маркага ээ, абройлуу жана белгилүү университетте билим алуу мүмкүнчүлүгүн тартуулайт.

ИНСАН АРАЛЫК БЕКЕМ БАЙЛАНЫШТАРДЫ ТҮЗҮҮ
Манас” - студенттерине алгач ирет түрк дүйнөсүнө таандык өлкөлөр менен бирге 13 өлкөдөн 22 тектеш элдин жаштары менен чогуу сапаттуу жогорку билим алууга жана өмүр бою бекем мамиле жана байланыштарды түзүүгө өбөлгө түзөт.

ЭҢ ӨНҮККӨН ЖАНА ЖАШООГО ЫҢГАЙЛУУ КАМПУС
Манас” - ачык жана жабык спорт аянтчаларында жаа атуу, көк бөрү сыяктуу салттуу спорттун түрлөрү менен катар эле ар кыл спорт оюндарына кызыккан жана музыка, бий, графика сыяктуу искусство түрлөрүн үйрөнгүсү келген студенттерибизге бардык шарттарды тартуулайт.

ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТТАГЫ ДИПЛОМ
“Манас” - сапаттуу билимге ээ бүтүрүүчүлөрдү даярдап, дүйнөдөгү айыгышкан атаандаштыкка даяр болууга даярдайт. “Манастын” бүтүрүүчүлөрү 5 континенттин 43 өлкөсүндө эмгектенишет.