Группалык терапия


  • 2023-09-20

Урматтуу студент!

Сизди 2023-2024- окуу жылында өткөрүлө турган группалык психологиялык консультацияга катышууга чакырабыз. Аталган группалык иште төмөндөгү темалар колго алынмакчы:

  • Өзүнө ишенимди жогорулатуу жана бекемдөө
  • Тынчсыздануу, коркуу сезими менен иштөө
  • Тартынчаактык
  • Өзгөчөлүктөрүңүздү аныктоо
  • Стресс-менеджмент
  • Эмоционалдык интеллект ж.б.

Группалык процесс – сезим жана тажрыйбаңызды бөлүшүүнүн бир ыкмасы. Өз алдынча жана группада иштөө, талапка жараша муктаждыктарды аныктоо, аларга басым жасоо.

Жазылуу үчүн: Ч.Айтматов кампусу, жатакана А блок, 103- кабинет.

Иштөө принциптерибиз: ыктыярдуулук жана жашыруундук.

Студенттердин инсандык өнүгүү жана кеңешүү борбору

@psychologists.ktmu

    Социалдык медиада бөлүшүү